Ap på jumboplass i likestilling

Arbeiderpartiet sier de vil være Norges mest likestilte parti. Nesten 90 prosent av Aps fylkesledere er menn: 17 menn og 2 kvinner.

Arbeiderpartiets fylkesledere

HOMOGEN GRUPPE: Nesten 90 prosent av fylkeslederne i Arbeiderpartiet er menn. De to kvinnene er fylkesleder i Finnmark Ingalill Olsen (t.v.) og i Troms Cecilie Therese Myrseth.

Foto: Arbeiderpartiets Flickr-konto/ Svein Sundsdal / NRK

«I Arbeiderpartiet er likestilling et lederansvar! Vi vil være Norges mest likestilte parti.»

Det skriver Ap selv på sine nettsider. De har et eget Kvinnenettverk. De hadde Norges første kvinnelige statsminister, men lokalt står det ikke bra til på likestillingsfronten.

  • 2 av 19 fylkesledere er kvinner, 10,5 % kvinneandel
  • 69 av 214 ordførere er kvinner, 32 % kvinneandel

Bak Frp i lokal likestilling

NRK har sett på antall kvinner blant fylkeslederne i alle parti og funnet at Arbeiderpartiet havner på jumboplass.

– Jeg blir veldig overrasket. Dette er ikke akseptabelt, sier Marit Nybakk (Ap).

Marit Nybakk

IKKE AKSEPTABELT: Arbeiderpartiets Marit Nybakk ble overrasket da NRK presenterte den lave andelen kvinner blant fylkeslederne: To kvinner og 17 menn.

Foto: NRK

Selv var hun første kvinnelige leder i LO i Oslo, og første kvinne som fikk innpass i mannstunge Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo. I dag er hun leder i Norsk Kvinnesaksforening.

– Jeg synes det er deprimerende. Det er flinke gutter dette her, men Ap er et likestillingsparti. Vi må ha flere kvinner som fylkesledere og det betyr at fylkespartiene må skjerpe seg, sier Nybakk.

– Flaut for partiet

Hanne Bjurstrøm

PINLIG: Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener Arbediderpartiet har gjort en for dårlig jobb lokalt.

– Disse tallene er virkelig ikke bra, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm, som også er tidligere statsråd for Arbeiderpartiet.

Hun er overrasket over at partiet kommer så dårlig ut, spesielt siden de ellers har hatt stort fokus på kvinnelig representasjon.

– Her har man gjort en for dårlig jobb, og jeg tror det skyldes at man ikke har vært bevisst nok på det hele veien, sier Bjurstrøm.

Vil være best på likestilling

Partiet har et eget Kvinnenettverk, og på sine nettsider skriver de «Kvinnenettverket er et verktøy for partiet for å nå sine mål på likestilling». Videre står det «I Arbeiderpartiet skal alle verv, utvalg og oppnevninger i partiet ha 50 prosent representasjon av begge kjønn.»

Ved stortingsvalg praktiseres denne 50-prosentregelen ved at annenhver plass på lista skal være en kvinne. I stortingsgruppa til partiet er det derfor god kjønnsbalanse med 51 % kvinner. Det understreker partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng.

– Vi har veldig gode resultater å vise til blant stortingsrepresentanter, vi har flere kvinnelige ordførere (22% i valget i 2011 til 32 % ved valget i 2015, red.anm.), og vi har en 50/50-fordeling i alle styrer og utvalg.

Ap utfordret andre på likestilling

Kjersti Stenseng, partisekretær Ap

KLAR OVER PROBLEMET: Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng er klar over at andelen kvinner blant fylkeslederne er svært lav, og sier de jobber med det.

Foto: Arbeiderpartiet

I sist spørretime på Stortinget måtte sju ulike statsråder svare for det Arbeiderpartiet mener er manglende resultater innen likestilling. Men selv kan de altså skilte med 90 prosent manneandel blant fylkeslederne.

Stenseng er ikke fornøyd.

– Kvinneandelen blant fylkeslederne er altfor dårlig – som du sier to nå. Det er en problemstilling vi er veldig bevisste på. Vi jobber systematisk for å få flere kvinner til å gå inn i lederposisjoner, og for å gjøre valgkomiteene mer bevisste på dette.

Nettverking for å få flere kvinner i lederposisjoner i hele partiet er viktig og sentralt i arbeidet.

hentet fra beskrivelse av arbeidet til Kvinnettverket i Ap

I og med at alle fylkesstyrer har en 50/50-representasjon av menn og kvinner er Nybakk overrasket over at et likestilt styre i 17 tilfeller velger en mann.

– Jeg regner med at det er kvotert inn til fylkesstyret, og så ender det med at en mann stikker av med lederjobben - så er det vel ofte en kvinnelig nestleder, sier en Nybakk oppgitt.

SISTE NYTT

Siste meldinger