NRK Meny
Normal

Likestillingen har lønnet seg

Om kvinner jobbet like mye som menn de siste 40 årene, ville gevinsten vært på 2.300 milliarder kroner, viser ny forskning. – Viser hvor viktig likestilling er for norsk økonomi, sier forsker.

Tandberg radiofabrikk i 1973

KVINNER I ARBEID: (Illustrasjonsfoto) Ny forskning viser at om sysselsettinga blant kvinner ikke hadde vokst siden 1972 hadde fastlands BNP vært 3.300 millioner lavere. Bildet er fra Tandberg radiofabrikk i 1973.

Foto: Thorberg, Erik / NTB scanpix

Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning har sett på den økonomiske utviklingen i Norge mellom 1972 og 2013 og analysert hvor mye av veksten som kan forklares av kvinners økende deltakelse i arbeidslivet, skriver Dagsavisen.

I forskningsrapporten «Likestilling og verdiskaping», laget på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet, viser hun at dersom ikke kvinnenes sysselsetting hadde økt siden 1972, ville BNP i Fastlands-Norge vært 3.300 milliarder kroner lavere.

Forsker Kjersti Misje Østbakken

VIKTIG RAPPORT: Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning mener likestilling er viktig for norsk økonomi.

Foto: Fotograf Carsten Muller

– Vi gjorde en enkel beregning for å gi en illustrasjon på produksjonstapet, som ble på 3.300 milliarder norske kroner, men vi kan nesten ikke tenke oss det norske samfunnet, eller norsk økonomi, i dag uten kvinner, sier Østbakken til NRK.

Omtrent 10 prosent av veksten de siste årene kan forklares med økt bruk av arbeidskraft. Forskeren mener kvinner primært står for denne økningen.

– Det jeg fant ut var at den delen av den økonomiske veksten vår som kan forklares med at vi bruker mer arbeidskraft i produksjonen av varer og tjenester, i hovedsak kommer av økt sysselsetting av kvinner, sier hun.

Ytterligere 2.300 milliarder

Det kommer fram i rapporten at dersom kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, kunne BNP altså vært på ytterligere 2.300 milliarder kroner i dag.

Østbakken sier at tallene viser at det ligger en veldig verdifull arbeidskraftreserve i kvinner, særlig fordi bruken av deltid blant kvinner er svært utbredt.

– Jeg tror det er ganske viktig både for politikere, beslutningstakere, og offentligheten generelt, å få «svart på hvitt» at likestilling er viktig for norsk økonomi, i tillegg til at det er et grunnleggende rettighetsprinsipp, sier hun.

Tallene i rapporten er antatt å være et svært konservativt anslag, da kvinner de siste årene tar langt mer høyere utdanning enn menn, noe undersøkelsen ikke har tatt høyde for, samt at inntekter opp mot kostnader ikke er medregnet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger