Hopp til innhold

Ap og SV hardt ut mot lovforslag om konverteringsterapi – etterlyser fullt forbud

I dag sendte regjeringen et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi på høring. Programleder i VGTV, Morten Hegseth, mener forslaget ikke går langt nok.

Regjeringen presenterer ny handlingsplan p lhbtiq-feltet

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier det ikke var mulig å legge fram et mer omfattende lovforslag mot konverteringsterapi.

Foto: Hanna Johre / NTB

Kulturdepartementet sendte i dag ut et forslag om lovregulering av konverteringsterapi på høring. Her foreslås det blant annet et forbud mot konverteringsterapi av barn under 16 år, men at man gjennom høringen vil vurdere om det skal gjelde opp til 18 år.

Men forslaget går ikke langt nok, mener Morten Hegseth som laget serien VGTV-serien «Homoterapi» i 2019.

– Når regjeringen kommer med et lovforslag mot homoterapi som konservative kristne kan akseptere, da er det som å komme med et lovforbud mot junkfood som får frityrkokerne til å juble, sier han.

Morten Hegseth

Programleder Morten Hegseth i VGTV laget serien «Homoterapi» i 2019. I serien snakket han med homofile som hadde gått gjennom konverteringsterapi, og besøkte miljøer som kunne tilby terapi.

Foto: Ola Vatn / NTB

Hegseth sier han gjennom arbeidet med serien fikk innblikk i hva konverteringsterapi kan gjøre med folk.

– Homoterapi ødelegger liv. Det kan føre til selvmord, angst og depresjoner. Med dette lovforslaget aksepterer regjeringen at folk sendes gjennom ei kvern der de prakkes på selvhat og skam for egen legning.

Hegseth hadde gjerne sett at det ikke var noen aldersgrense i forbudet, men mener at grensen minst bør gå ved 18 år. I tillegg ønsker han flere forbud i lovforslaget.

– Jeg mener at man også må forby reklame for homoterapi, og at det heller ikkje skal være lov å tjene penger på å drive konverteringsterapi, slik jeg vet mange gjør.

Ap og SV kritiske

SV har lite til overs for regjeringens lovforslag.

– Dette er ikke et forbud. Det er en aldersgrense for psykisk mishandling. Med dette gir regjeringen egentlig klarsignal for psykisk vold mot unge skeive for å tekkes konservative krefter, sier Freddy André Øvstegård (SV) til NRK.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite

SVs Freddy André Øvstegård er svært kritisk til regjeringens lovforslag om konverteringsterapi.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg synes Erna Solberg bør svare for hvorfor regjeringen hennes gir klarsignal til at ungdom kan utsettes for mobbing, trakassering og psykiske overgrep bare fordi de er skeive og over 16 år, sier Øvstegård.

Kritikken blir ikke tatt godt imot hos statsråden som har sendt ut lovforslaget. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) skriver i en e-post til NRK at han mener SVs utspill faller på sin egen urimelighet og at han hadde forventet mer fra stortingsrepresentant Øvstedal.

– Vi foreslår et totalforbud for konverteringsterapi for barn. Likevel setter menneskerettighetene grenser for hvor langt staten kan gå inn og regulere voksne, samtykkende menneskers valg – selv om man mener at valget er ugreit, skadelig og forkastelig, skriver Raja, og legger til:

– Derfor må jeg spørre tilbake til SV: Ville dere utformet et forbud som vil være i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen?

Også i Ap er de kritiske til lovforslaget:

– Jeg er veldig overrasket og skuffet, vi har etterlyst dette i ett og et halvt år. Så velger regjeringen å kun forby konverteringsterapi for barn. Dette gir i praksis et godkjentstempel på mye av det uvesenet som skjer mot voksne over 16 eller da 18 år, sier Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen til NRK.

Anette Trettebergstuen (Ap)

Anette Trettebergstuen i Ap er skuffet over at regjeringen kun forbyr konverteringsterapi for barn.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

«Regjeringen vil forby homoterapi for barn – vil fortsatt tillate det for voksne (...) Arbeiderpartiet vil ha et forbud. Punktum», skriver leder av Homonettverket i Ap, Jon Reidar Øyan, i et innlegg på Facebook.

Konfrontert med kritikken om at det ikke er et absolutt lovforbud, viser også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til Justisdepartementets lovavdeling:

– Vi har et ansvar som lovgiver om å ta vare på menneskerettighetene, og lage et lovverk som følger menneskerettighetene. Når Justisdepartementets lovavdeling, med de fremste juridiske eksportene, sier det ikke er mulig å regulere dette, så små vi følge det. Da kan vi ikke gå til et absolutt forbud som Ap ønsker, sier Ropstad til NRK, og legger til:

– Og så tenker jeg det er bra at KrF har vært med å påvirke utformingen av dette forslaget, og at ikke Ap har sittet med det ansvaret.

KrFs landsmøte 2021

Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad er opptatt av å bevare trosfriheten.

Foto: Terje Pedersen / NTB

NRK har bedt Erna Solberg om et svar på SVs kritikk, men foreløpig ikke fått svar.

– Fratar mennesker deres selvbilde

– Dette har vært et grundig og tidkrevende arbeid som har resultert i et forslag jeg mener vil gi reell beskyttelse mot konverteringsterapi, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) da lovforslaget ble lagt fram fredag morgen.

I høringsnotatet foreslår departementet at konverteringsterapi i loven skal defineres som «behandlingslignende handlinger som har til formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

– Såkalt konverteringsterapi fratar mennesker deres selvbilde. Veldig mange mister faktisk lysten til å leve videre, sier Raja til NRK.

Han forklarer at regjeringen foreslår et absolutt forbud mot å forsøke å konvertere barn opp til 16 år.

– Vi stiller også spørsmål ved om vi bør ha dette forbudet helt opp til 18 år. Det er en mulighet vi holder åpen, sier Raja.

Han forteller at de som utøver konverteringsterapi i framtiden vil kunne risikere å dømmes til ett års fengsel.

– Vi må finne en balanse

Statsminister Erna Solberg (H) erkjenner at arbeidet med denne loven ikke har vært lett. Hun sier til Aftenposten at regjeringen vil lytte til innspillene i høringsrunden.

Erna Solberg presenterer handlingsplan

Statsminister Erna Solberg sier vi må finne en balanse mellom hva vi vil forby og det som oppleves som samtalehjelp.

Foto: Hanna Johre / NTB

Solberg fikk på sin pressekonferanse for en uke siden, spørsmål fra NRK om hvordan regjeringen kan innføre et forbud mot konverteringsterapi rettet mot homofile, uten at det vil gå utover trosfriheten.

– Det er et vanskelig spørsmål om hvordan vi kan forby noe som folk kanskje trenger. Vi må finne balansen slik at vi ikke fratar folk som er troende muligheten til å snakke med mennesker om sine utfordringer hvis de blir glad i noen andre, sa Solberg til NRK.

– Et menneskerettslig minefelt

– Dette er ikke den enkleste materien. Det er et menneskerettslig minefelt å regulere og umulig å gjøre svart eller hvitt, sier jusprofessor Vibeke Blaker Strand ved UiO.

– Jeg er glad for å se at man har gått så grundig til verks, stilt mange menneskerettighetsspørsmål og gjort en grundig og bred juridisk vurdering, sier Strand.

Hun mener imidlertid at regjeringen ikke har klart å håndtere alt som er vanskelig i denne saken.

Vibeke Blaker Strand

Vibeke Blaker Strand er professor ved Institutt for offentlig rett ved UiO. Hun sier lovforslaget stort sett virker grundig.

Foto: UiO

– Man forbyr behandlingsliknende handlinger for å endre eller fornekte legning eller identitet, men hva er det? spør Strand.

Hun forklarer at dette i et trossamfunn ofte kan dreie seg om sjelesorg, forbønn og bønn.

– Her ligger kjernen av religionsfriheten, og hvor langt man går inn i det religiøse rommet. Man sier at man ikke skal forby bønn, men man klan likevel ende med å gjøre det, sier Strand.

Ifølge henne er det i et menneskerettighetsspørsmål fornuftig å kun forby konserveringsterapi rettet mot barn. Strand poengterer at det likevel ikke er sikkert om man med dette forslaget har gått langt nok i å verne voksne, fordi man forslår en bred adgang til å samtykke til konverteringsterapi.

– Jeg tror ikke det er mulig å lage et helt generelt forbud for voksne. Voksne mennesker har autonomi og selvbestemmelse. Å helt frata voksne mennesker muligheten til å få bønn til seksualitet og legning, vil gå altfor sterkt inn i religionsfriheten. Samtidig bør det nok også gå en grense for hva voksne skal kunne samtykke til, og her kan forslaget kritiseres for å gå for kort, sier Strand.

– Rammer ikke vår virksomhet

Dette vil ikke ramme Til Helhet, slik konverteringsterapi blir definert, sier Ole Gramstad Jensen.

Han er styreleder i Til Helhet, et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og kristen tro.

Ole Grimstad Jensen, styreleder i Til Helhet.

Ole Gramstad Jensen i Til Helhet mener lovforslaget ikke rammer hans virksomhet.

Foto: Privat

Jensen mener selv at han ikke driver med konverteringsterapi, slik det begrepet blir brukt. Ifølge ham tar folk frivillig kontakt for råd og bønn.

Han er glad for at forbønn generelt ikke forbys i lovforslaget. Han frykter likevel at forslaget skal skjerpes ytterligere i neste omgang, og at kan komme et mer allment forbud.

– I så fall er man på en farlig vei, mener Jensen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ