Hopp til innhold

Anundsen vil sende noen asylsøkere rett i fengsel

Justisminister ønsker å fengsle asylsøkere som åpenbart ikke har grunn til å få innvilget asyl i inntil tre døgn. – Man kan ikke fengsle noen kun fordi de ønsker en bedre fremtid i Norge, raser NOAS.

Justisminister Anders Anundsen utenfor Trandum

VIKTIG SIGNAL: Justisminister Anders Anundsen mener aylsinstituttet er viktig å bevare, og at forsøk på å misbruke dette derfor skal slås hardt ned på.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I et nytt forslag, som sendes ut på høring i dag, skriver Justis – og beredskapsdepartmentet at asylsøkere som leverer grunnløse asylsøknader skal kunne fengsles opptil 72 timer – mens søknaden behandles.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) kaller forslaget «et viktig signal».

– Det vi sender på høring nå er et forslag om at asylsøkere som leverer åpenbart grunnløse asylsøknader, saker som kan behandles i en hurtigprosedyre på to døgn, også kan fengsles i påvente av saksbehandlingen, sier Anundsen til NRK.

– Finner ikke igjen disse personene

Slik ønsker Anundsen å sette en stopper for det han kaller en «fripassordning», nemlig at asylsøkere som ikke har grunnlag for beskyttelse stikker av mens asylsøknaden behandles.

Slik situasjonen er i dag får asylsøkere som etter alt å dømme ikke har krav på asyl, og som får søknaden behandlet innen 48 timer, tilbud om en plass på mottak til søknaden er ferdigbehandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det er ikke noe krav om å takke ja til denne plassen.

– Slik det er i dag, kommer noen inn, før de rett og slett forsvinner. Når de får avslag på asylsøknadene så finner man ikke igjen disse personene, sier justisministeren.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Enecelle på Politiets utlendingsinternat på Trandum

CELLE: Anundsen sier at utlendingsinternatet på Trandum kan bli brukt til å huse noen av de fengslede asylsøkerne, tillegg til vanlige plasser innen Kriminalomsorgen.

Foto: Ilja C. Hendel / Utlendingsenheten

– Særdeles inngripende tiltak

Forslaget vil først og fremst gjelde noen hundre personer hvert år, som kommer fra land der det ifølge Justisdepartementet «åpenbart ikke foreligger et beskyttelsesbehov».

Dette kan for eksempel gjelde personer fra Øst-Europa og andre vestlige land, som ikke får arbeidstillatelse, og dermed søker asyl. Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er svært kritiske til forslaget.

Justisminister Anders Anundsen

INDIVIDUELL VUDERING: – Er det grunnlag for å tro at de har krav på beskyttelse, vil de ikke bli satt i 48-timers prosedyren. Da går de inn i en ordinær saksbehandling, sier Anundsen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Det å fengsle noen er et særdeles inngripende tiltak, og et tiltak man må benytte med varsomhet. Det å fengsle noen, kun fordi de søker asyl i Norge, og ønsker en bedre fremtid – selv om det ikke skulle være grunnlag for det – det mener vi er negativt, sier juridisk rådgiver i NOAS, Andreas Furuseth til NRK.

Furuseth og NOAS påpeker at forslaget fra Justisdepartementet vil ramme et begrenset antall personer, og at det minner om symbolpolitikk.

– Det kan se ut som det er nok et tiltak som har til hensikt å sende ut signaler om at Norge ikke er et attraktivt land å søke asyl i. Regjeringen velger å fokusere på fengsling og retur, og i liten grad på rettssikkerhet, eller å legge forholdene til rette for integrering, sier Furuseth.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Andreas Furuseth i NOAS

KRITISK: Juridisk rådgiver i NOAS, Andreas Furuseth, mener det allerede er vide nok hjemler for å fengsle asylsøkere i dag.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Fulle fengsler

NOAS påpeker også at det er kostbart å fengsle personer, og at norske fengsler allerede er fylt til bristepunktet. Justisminister Anders Anundsen sier det kan bli aktuelt å bruke utlendingsinternatet på Trandum til å huse noen av de fengslede asylsøkerne, samt andre plasser i Kriminalomsorgen.

Han avviser at forslaget vil forlenge norske soningskøer ytterligere.

– Så skal man også merke seg at det å bruke noe kapasitet på Trandum eller i Kriminalomsorgen knyttet til disse personene, også kan være kriminalitetsforebyggende. Jeg tror også det vil ha en effekt knyttet til at vi vil få færre grunnløse asylsøknader til Norge, sier Anundsen.

– Får dere gjennomslag for dette forslaget på Stortinget?

– Det er et oppfølgingspunkt av asylavtalen mellom de fire samarbeidspartiene. Det er årsaken at vi legger dette ut på høring nå.

Høringsfristen for forslaget går ut 3. oktober, opplyser Justisdepartementet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger