Åtte ganger så mange asylsøkere kom til Sverige som til Norge i 2014

Nye tall viser at Sverige fikk 70000 flere asylsøknader enn Norge i 2014. – Sverige sender helt andre signaler enn Norge, mener NOAS. Frp sier Norge har en raus holdning.

Ann-Magrit Austenå

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS, sier svenskene har fra tidlig av sendt ut signaler om at flyktningene fra Syria er velkomne i Sverige.

Foto: NRK

I alt ankom cirka 81.000 asylsøkere Sverige i fjor, viser foreløpige tall fra det svenske Migrationsverket.

33.500 fikk innvilget sin asylsøknad i Sverige, en økning på 25 prosent fra 2013. Dette tallet omfatter også mange som søkte om familiegjenforening. I tillegg fikk 1.960 kvoteflyktninger opphold i landet, skriver NTB.

Til sammenligning kom det 11.000 asylsøkere til Norge i løpet av de elleve første månedene i 2014, viser tall fra UDI. Tallene for desember er fremdeles ikke klare.

– Sverige er det mest sjenerøse landet i Europa i en tid hvor det er flere desperate mennesker med større beskyttelsesbehov siden andre verdenskrig, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktningshjelpen.

– Sverige har tatt ansvar, mens resten av Europa (med unntak av Tyskland) har blitt et kaldt kontinent hvor politikerne er mest opptatt av å bygge murer for å holde unna flyktninger og asylsøkere som trenger beskyttelse, sier Egeland.

– Sender andre signaler

Syrere var den største gruppen blant asylsøkerne i Sverige, deretter kom eritreere og statsløse, mange av dem palestinere.

– Da konflikten i Syria begynte gikk svenskene tidlig ut og sa at syriske asylsøkere får opphold i Sverige. Det spredte seg raskt i syriske miljøer, sier generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå til NRK.

Hun sier at tankegangen i Norge har vært en annen – til tross for at situasjonen i verden tilsier det motsatte.

– Den norske regjeringen har som mål at det skal komme færre asylsøkere til landet. Det har ikke vært politisk interesse i Norge for å sende slike signaler, og derfor velger de fleste heller å dra til Sverige, sier Austenå.

– Norge har en balansert politikk

Jøran Kallmyr (Frp), statssekretær i justisdepartementet, er uenig med Egeland og Austenå.

– Norge har en raus holdning. Vi er på andre plass med tanke på mottak av asylsøkere i forhold til innbyggertallet. Jeg mener vi har en balansert asylpolitikk, sier Kallmyr.

– Hvis vi skulle ha tatt imot like mange asylsøkere som Sverige, og gitt dem det samme velferdstilbudet som norske innbyggere har krav på, så kunne vi ikke ha opprettholdt velferdsstaten vi har i dag, mener Kallmyr.

– Det er umulig for europeiske land å ta imot alle flyktninger som kommer i kjølvannet av konflikten i Syria.

Nedgang i Norge

UDI-direktør Frode Forfang sier at tendensen i 2014 viser en markant økning av antallet som søker asyl i EU-landene samlet sett, men at Norge ligger an til en nedgang på noen få prosent.

– Norges andel av asylsøkerne i Europa går klart ned. Men antallet som søker asyl i Norge ligger likevel godt over snittet for EU-landene, når man ser på antall søkere i forhold til innbyggertallet, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt