Hopp til innhold

Kraftig økning av mindreårige asylsøkere

I mai kom det i snitt ti mindreårige asylsøkere hver dag til Norge. Særlig er det en kraftig vekst i ungdommer fra Eritrea som har søkt asyl den siste måneden.

Eritreiske asylsøkere

Eritreiske ungdommer på et asylmottak trente på 17. maifeiring tidligere i måneden.

Foto: NRK

UDI-direktør Frode Forfang

– Foreløpig har vi ikke noen veldig god forklaring på at det skjer akkurat nå, men vi vet jo at der mange eritreere som har tatt seg over Middelhavet til Europa i løpet av de siste ukene, sier UDI-direktør Frode Forfang til NRK.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Fra 1. til 25. mai kom det 267 mindreårige asylsøkere til Norge. Det er nesten like mange som kom i løpet av de første fire månedene i år.

Den siste måneden har i snitt ti ungdommer banket på døren til Politiets utlendingsenhet hver eneste dag. Noen dager har så mange som 15 kommet, viser tall som NRK har hentet inn fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Særlig har det vært en eksplosiv vekst i antall unge asylsøkere fra Eritrea. Mens det fra januar til april til sammen kom 41, så kom det 138 mindreårige fra Eritrea i mai.

– Veldig mange av dem som tar seg over Middelhavet og inn til Europa er fra Eritrea. Det er en del europeiske land som får flere eritreiske asylsøkere enn andre og Norge er blant dem, sier UDI-direktør Frode Forfang til NRK.

Fem av seks er gutter

Av de 200 mindreårige som er kommer fra Eritrea så langt i år, er 167 gutter. Med andre ord er bare hver sjette en jente.

Også andre europeiske land har opplevd en kraftig økning i antall mindreårige asylsøkere.

Til Sverige kom det nylig 240 ungdommer på én uke. Det er det høyeste tallet noensinne, opplyser Migrationsverket, Sveriges svar på UDI.

Enslige mindreårige asylsøkere i 2015

Nasjonalitet

Januar

Februar

Mars

April

1.-25. mai

Total 2015

Total

85

42

71

87

267

552

Afghanistan

47

18

37

34

82

218

Eritrea

4

0

6

31

138

179

Somalia

5

5

11

8

15

44

Etiopia

4

5

11

5

17

42

Syria

7

4

2

2

5

20

Andre land

18

10

4

7

10

49

Fikk 50 ungdommer på en uke

Strømmen av unge asylsøkere har ført til at Utlendingsdirektoratet må kaste seg rundt og raskt etablere plasser for enslige mindreårige på flere steder i landet:

Hvalsmoen transittmottak ved Hønefoss er at av stedene som tar imot de unge asylsøkerne. I forrige uke kom det 50 ungdommer fra Afghanistan og Eritrea.

– Jeg tror vi hadde mindre enn en uke på oss til å øke bemanningen, legge til rette for måltider, norskundervisning og så videre, så det har gått veldig fort i svingene, men vi har fått det til, sier mottaksleder ved Hvalsmoen transittmottak, Tove Brorson, til NRK.

Hun forteller at de klarte å få i gang norskundervisning allerede dagen etter at de kom til mottaket. Og norskundervisningen er viktig, for ifølge sjefen Utlendingsdirektoratet vil mange av ungdommene få oppfylt ønsket om å bli i Norge.

– De fleste av disse vil nok ende med å få opphold i Norge, sier Frode Forfang.

– Har menneskesmuglerne blitt mer effektive eller er det flere som flykter fra Eitrea?

– Vi har ingen god forklaring på at det kommer mange enslige mindreårige fra Eritrea nå, foreløpig er det en ny trend, og vi aner ikke hvor lenge den vil vare. Vi må forberede oss på alle muligheter.

Enslige mindreårige asylsøkere hittil i år sammenlignet med 2014

Måned

2015

2014

Januar

85

68

Februar

42

42

Mars

71

51

April

87

99

1.-25.mai

267

157*

Totalsum

552

417

*= For 2014 gjelder tallet hele mai

Lyspunkt

AKTUELT NÅ