Anundsen leste ikke asylbrev

Justisminister Anders Anundsen fikk en kopi av brevet Politidirektoratet sendte ut til politidistriktene med beskjed om hvilke asylsøkere som skal prioriteres i utsendelser. Brevet hadde ikke riktig ordlyd, men det oppdaget ikke Anundsen fordi han aldri leste kopien han hadde fått. – Pinlig, sier NRK-kommentator.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen fikk en kopi av brevet som ble sendt ut fra Politidirektoratet, som skulle sikre at regjeringens føringer knyttet til utsending av asylsøkere ble fulgt. Det brevet ble aldri lest av Anundesen.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bekrefter justisministeren at han derfor ble kjent med det faktum at formuleringen i PODs brev ikke hadde samme ordlyd som regjeringens føringer, først da Bergens Tidende skrev om det.

Det skjedde altså til tross for at Justisdepartementet hadde fått en kopi av PODs brev. Men justisministeren oppdaget aldri at brevet ikke ga riktig beskjed til politidistriktene og særorganene, fordi det ikke ble lest.

«Det er en grunnleggende forutsetning for styring i staten at underliggende etater følger opp tildelingsbrevet. Det er direktoratets ansvar å sørge for at departementets styringssignaler blir formidlet til distrikter, særorganer og andre enheter i politietaten. Disponeringsskrivet har av departementet ikke blitt lest med sikte på å kvalitetssikre at innholdet i det allerede utsendte disponeringsskrivet er i samsvar med teksten i tildelingsbrevet før Bergens Tidende gjorde oss oppmerksom på dette,» skriver Anders Anundsen i sitt svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Burde ha oppdaget det før

Bakgrunnen for saken er at Anundsen ved årsskiftet kom med nye retningslinjer som gikk ut på at lengeværende asylbarn ikke skulle prioriteres spesielt når politiet skulle sende asylsøkere med ulovlig opphold ut av Norge.

I stedet skulle asylbarn generelt, uavhengig av oppholdstid i Norge, være blant dem som prioriteres.

Bergens Tidende avslørte i begynnelsen av desember at beskjeden aldri nådde dem som skal sette politikken ut i livet. De fikk føringen sin gjennom PODs brev, som altså ikke hadde fått med seg endringen.

– Det er jo relativt pinlig at det blir oppdaget først nå. Det er grunn til å kritisere Politidirektoratet for at de sendte ut feil direktiv, men man burde hatt såpass blikk på det at man så at det hadde gått ut en feil beskjed, sier politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Takvam kommenterer om asylbarnsaken

– Virkelig pinlig

Også Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener dette er blitt en pinlig affære for justisministeren.

– Dette er pinlig for statsråden. Han har jo satt seg i denne situasjonen selv. Han har vært i Stortinget og sagt at politidirektøren ikke hadde fått med seg regjeringens tildelingsbrev, at det var beklagelig og et eksempel på dårlig ledelse, sier Raja til NRK.

– Så han har altså først vært og klaget på politidirektøren for ikke å ha fått med seg tildelingsbrevet, og så viser det seg at han selv ikke har fått med seg kopien han har fått av politidirektøren. Dette er virkelig pinlig, altså, sier Raja.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har tatt på seg skylden for tabben, men Anundsen har understreket at alt som skjer i hans underliggende etater, er hans ansvar.

Ekstraordinært møte

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité diskuterer Anundsens brev på et ekstraordinært møte klokken 19 i kveld, hvor de skal vurdere hva komiteen vil foreta seg videre.

– En samlet komité er enig om at denne saken er så viktig at den må få en politisk behandling før året er over. Men det er høyst uvanlig på alle vis med kveldsmøte siste fredag før jul, sa Kolberg til NTB tidligere på dagen.

Fredagens møte skulle etter planen starte klokken 15, men ble så utsatt til klokken 19 i påvente av svarbrevet fra justisministeren.

Det er to uker siden komiteen sendte brev til justisministeren med spørsmål omkring utsending av lengeværende asylbarn fra Norge.

Vil avklare fra Anundsen visste

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har blant annet som oppgave å kontrollere at regjeringen og forvaltningen gjennomfører Stortingets vedtak.

Komiteen har bedt om innsyn i all kommunikasjon mellom Justisdepartementet, Politidirektoratet (POD) og Politiets utlendingsenhet (PU) for å avklare hva statsråden visste om utsendelsene.

Hvorvidt Anundsen ga tydelig nok beskjed om at politikken var endret, er et annet spørsmål flere av komitemedlemmene vil ha svar på. Konkret dreier dette seg om en politikkendring der lengeværende asylbarn ikke skal prioriteres spesielt og framfor andre i utsendelsessaker.

Komiteen har også bedt om å få se alle rapporter om utsendelser fra underliggende etater til Justisdepartementet. Tidligere i måneden ble det kjent at Anundsen rutinemessig ble varslet om tvangsreturer som kunne skape kontroverser.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger