– Alkolås for promillekjørere kan bedre sikkerheten

Blåser du til mer enn 0,2 i promille, starter ikke bilen. – Kan bedre trafikksikkerheten, mener justisminister Grete Faremo, mens NAF er skeptiske til å la ordningen erstatte det å miste lappen.

Alkolås

Eksempel på en alkolås i en norsk bil. En arbeidsgruppe mener dette kan være en god løsning for å hindre at notoriske promillekjørere kjører beruset.

Foto: Anna Gytri / NRK

En arbeidsgruppe fra Justis - og beredskapsdepartementet foreslår at det man kaller en høyrisikogruppe av promillekjørere skal få alkolås på bilen.

Forslaget er rettet mot dem som fortsetter å kjøre selv om førerkortet er inndratt grunnet promillekjøring

0,2 i promille

Alkolåsen er en teknisk anordning som kobles til bilens tenningssystem. Før bilen kan startes må føreren blåse i et munnstykke kontrollerer utåndingsluften, skriver departementet på sine hjemmesider.

Dersom føreren har promille over 0,2 vil ikke bilen starte.

– Forslaget er meget interessant og kan bedre trafikksikkerheten, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Arbeidsgruppen, som har laget rapporten «Alkolås som alternativ til tap av førerett», mener alkolåsen kan være et effektivt tiltak sammen med program mot ruspåvirket kjøring i regi av Kriminalomsorgen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo mener forslaget kan være med på å bedre trafikksikkerheten.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Beholder føreretten

Tanken er at den domfelte ved å samtykke til å bruke alkolåsen og rusprogrammet kan slippe ubetinget fengsel og å miste lappen.

Den domfelte må selv dekke utgiftene til montering og drift av låsen, samt være villig til å gjennomgå jevnlige legeundersøkelser.

Variasjoner av ordningen er allerede innført i Sverige, Finland og flere andre europeiske land. Erfaringene er ifølge Justisdepartementet gode.

– Innføring av alkolås for denne gruppen av promilledømte skal ikke være en lettvint måte å unngå tap av føreretten. Det er foreslått strenge krav til domfelte gjennom hele perioden, og det forutsettes en tett og jevnlig kontroll. Det skal være en lav terskel for forlengelse av perioden med alkolås, og en høy terskel for å få tilbake vanlig førerett, sier Faremo.

Arbeidsgruppen foreslår at tidsperioden for bruk av alkolås skal være av samme varighet som det eventuelle tapet av førerett.

Andre Fimreite, advokat i NAF

Andre Fimreite i NAF er skeptisk til at alkolåsen skal erstatte tap av førerett i sin helhet.

Foto: NAF

– Positivt som en del av betinget straff

Forslaget vil nå bli sendt til høring til berørte instanser, deriblant Norges Automobil-Forbund (NAF), før et eventuelt forslag til stortingsproposisjon.

– Dette er noe som skal stoppe gjengangere, og det er viktig. Gitt at man kan få denne løsningen til å fungere teknisk sett, er NAF positive til at dette brukes som en del av en betinget straff, sier Andre Fimreite, seniorrådgiver i NAF til NRK.no.

Han mener at ordningen ikke bør erstatte tap av førerett helt og holdent.

– Det kan eventuelt fungere slik at man mister føreretten en periode, og har alkolås resten, sier Fimreite.

Dersom en person som er idømt bruk av alkolås stoppes i en lånt bil vil dette regnes som brudd på betingelsene, og kan medføre fengselstraff, forklarer Fimreite.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger