Vil hindre promillekjørere tilgang til norske veier

Motorførernes Avholdsforbund ønsker at alle som kommer med ferjene til Kristiansand skal alkotestes når de kjører i land. De ønsker at det skal installeres en automatisk alkobom.

Video 37541732-85cf-4d4c-b152-8b63434240f3.jpg

SE VIDEO: Snart må du kanskje ta alkotest før du får komme av danskebåten i bil.

Alko-bom

Motorførernes Avholdsforbund vil nå ha innstallert alkobommer på ferjekaia i Kristiansand, for å nekte promillekjørere adgang til norske veier.

– Ferjeleiet i Kristiansand er inngangen for mange til det norske veisystemet, og da er det nyttig at folk kommer promillefrie, sier Hans-Erik Hansen som er redaktør i avholdsforbundets blad Motorføreren.

Han sier at systemet er svært enkelt, og vil effektivt avsløre bilførere med alkohol i blodet, FØR de slipper inn på de norske veiene.

Testet i Sverige

Systemet fungerer slik at man på vei av en ferje blir møtt av en bom. Føreren av bilen må så blåse inn i et rør, uten å ha munnen borti. Etter at føreren har blåst i to sekunder, avgjør maskinen om man er skikket til å kjøre videre. Enten går bommen opp – eller den blir nede og en tekstmelding blir sendt til politi og/eller tollvesen.

Alkobommen er testet ut av MAs svenske søsterorganisasjon, med gode resultater .

Instruksjon for alko-bom

Dette er instruksjonene som møter bilførere ved en alkobom.

Foto: Hans-Erik Hansen

– Ingen grunn til å frykte køer

Hans-Erik Hansen

Redaktør Hans-Erik Hansen i Motorførernes Avholdsforbund sier en alkobom på ferjekaia i Kristiansand vil nekte mange promillekjørere adgang til norske veier.

Foto: Motorførernes Avholdsforbund
Alko-bom i Sverige

Slik ser en alkobom ut. Denne er testet ut i Sverige.

Foto: Hans-Erik Hansen

Ett av argumentene mot alkobom, er at det vil hindre en effektiv tømming av bilferjene, og vil føre til enda lengre køer enn i dag.

– Det skal være mer enn én bom, og selve testen tar bare 3-5 sekunder. Dette skal ikke sinke trafikken noe som helst, sier Hansen.

– Mener dere dette vil være viktig for trafikksikkerheten i Norge?

– På ferjeleiene har vi en veldig konsentrert strøm av biler, og derfor kan vi kontrollere svært mange flere enn Utrykningspolitiet gjør i dag.

– Dette er et godt alternativ frem til bilene i fremtiden blir utstyrt med alkolås, sier Hansen.

UP er skeptisk

Øystein Krogstad

UP-sjef Øystein Krogstad liker tanken om at færre skal få kjøre inn i landet med alkohol i blodet, men tror det blir vanskelig å drifte en slik alkobom.

Foto: NRK

Øystein Krogstad leder Utrykningspolitiet i Agder og Rogaland. Han har aldri hørt om konseptet før, men er skeptisk når han blir forklart hvordan det skal fungere.

– Jeg synes intensjonen om at færre skal kjøre på veiene våre med alkohol i blodet er veldig god, sier Krogstad til NRK.no.

– Men jeg ser flere praktiske utfordringer. Hva skjer den gangen politiet ikke har ressurser til å dra ned til bommen? Hvordan skal man sikre en god trafikkavvikling ut av ferjene?

– Det skal nok en god del logistikk til for å få dette til, konkluderer Krogstad.

Hva tenker du om en alkobom på kaia?