Hopp til innhold

Aktor om Breivik: – Han næres av publisitet

Aktor Hulda Karlsdottir mener Breivik er like farlig som da han ble dømt for ti år siden. Hun mener han bruker retten til å få oppmerksomhet.

AKTOR: Statsadvokat Hulda Karlsdottir under tredje dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt.

Rettssaken der Anders Behring Breivik ber om prøveløslatelse ble avsluttet torsdag formiddag. Avgjørelsen vil komme om et par-tre uker.

Som de foregående dagene var Breivik i retten med A4-ark med nazipropaganda og påstanden om folkemord på hvite, en kjent konspirasjonsteori i høyreekstreme miljøer.

Da Breivik fikk ordet på tampen av dagen, gjentok han at han ikke lenger er militant.

– Jeg sverger på mitt æresord på at jeg vil jobbe mot dette med ikke voldelige virkemidler, sa han.

Aktor: – Vondt å se

Aktor mener Breivik ikke er troverdig, og bygger på psykiater Randi Rosenqvists vitnemål onsdag. Aktor ser han fortsatt er farlig, og at samfunnet må vernes mot ham.

– Breivik sier det han mener er mest hensiktsmessig til enhver tid. Han streber etter et friere soningsregime for å kunne drive sin politiske kamp, sa aktor Hulda Karlsdottir i prosedyren.

Hun mener Breivik ikke har forandret seg. Aktoren sier at Breivik ikke viser anger eller empati og at han fortsatt omtaler 22. juli-ofrene som barnesoldater.

I retten har Breivik kommet mer A4-ark fylt med nazipropaganda, og påstander om folkemord på hvite. I hver pause stiller han seg foran pressen og peker på arkene.

– Han næres av publisitet. Han stråler. Jeg synes det er vondt å se, opp mot den saken vi står i. Høydepunktet hans hver dag er når han kan stå foran media med sitt budskap, legger, sier hun.

Overfor NRK etter rettsdagen var ferdig utdypet hun:

– Jeg har først og fremst vært opptatt av at vilkårene for prøveløslatelse ikke er oppfylt. Så har jeg også gitt uttrykk for min vurdering av Breiviks opptreden underveis. Han har omtalt tidligere taler for andre domstoler som PR-stunt. Etter vår vurdering var vi vitne til noe av det samme i denne saken.

Rettsbehandling av terrordømte Anders Behring Breiviks krav om prøveløslatelse

– VONDT Å SE: – Han næres av publisitet. Han stråler. Jeg synes det er vondt å se, opp mot den saken vi står i, sier aktor Hulda Karlsdottir (med ryggen til).

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Avviser at det handler om PR

Breiviks forsvarer la ned påstand om prøveløslatelse.

– Min prosedyre leder hen til at jeg støtter hans begjæring om prøveløslatelse, fordi de strenge vilkårene ikke er oppfylt. Jeg foreslår derfor prøveløslatelse på de vilkårene som er foreslått av kriminalomsorgen, sa Øystein Storrvik.

I aktors innledningsforedrag ble det også vist til at Breivik har vært misfornøyd med sin egen forsvarer, fordi han ikke ville fungere som en «PR-agent» for terroristen. Breivik ville starte et anbud for å bli representert av et nytt advokatkontor.

– Jeg har prøvd å finne noen andre, som kan være PR-agent. Det har vært en konflikt mellom meg og Storrvik. Jeg har sendt over 500 brev til andre kontorer, men ikke fått svar, sa Breivik i retten.

Storrvik sier han har vært kjent med denne prosessen, men avviser at det har vært en konflikt. Han er også tydelig på at han ikke har fungert som en PR-agent. I prosedyren avviste han bastant at rettssaken har vært et PR-stunt.

– Når lovgiver sier at man har en rett til å få prøvd saken etter ti år, er det rart at aktor kaller det et PR-stunt. Ja, det blir vist frem plakater og sånn, men det er ikke det saken dreier seg om. Det retten skal vurdere er faren for grov vold ved løslatelse, sier Storrvik.

Han sier en prøving av forvaringen er en viktig sikkerhetsventil i Norge.

Aktoratet mener Breivik har de samme holdningene som før, og at dette viser seg i de politiske tankene han fremmer i dag. Breivik har sendt brev til politikere der han fremme sin ideologi. Han ønsker å sone med Philip Manshaus fordi de har de samme holdningene.

Storrvik mener Breiviks ekstreme holdninger ikke er det samme som voldsrisiko.

Han mener soningsforholdene gjør det vanskelig for Breivik å forandre seg.

– Det er lite trolig at man gjør det om man sitter innerst i en gang med tre celler, sier Storrvik.

Mener Breivik trenger mer kontakt

Storrvik har argumentert for at Breivik trenger mer sosial kontakt. Han mener prosessen går i negativ retning når det gjelder soningen for Breivik.

– Min oppfatning er at regimet er blitt for strengt, sa Storrvik til NRK.

Breivik kan kun møte forsvareren og en offentlig besøksvenn bak et gitter. Utover det har han kun kontakt med fengselsbetjenter.

– Si at han skal sitte 21 år i forvaring. Han skal møte majoren (besøksvennen) og meg bak et gitter. Etter 21 år blir han så farlig fordi han sitter bak det gitteret, at han flyr på den første personen han møter på T-banen. Da blir forvaringen forlenget. Det er paradokset, sier Storrvik.

Han mener fengselet ikke har testet tilliten til Breivik. Dermed kan de ikke vurdere den konkrete nye faren for nye handlinger, argumenterer forsvareren.

– Like farlig som for ti år siden

Aktor Karlsdottir sa i sin prosedyre at Breivik ikke har endret seg siden terrorsaken, og viste til vitnemålet til psykiater Randi Rosenqvist og opplysninger fra fengselet.

– Etter påtalemyndighetens syn har det ikke vært noen endringer i hans atferd eller funksjonsendring som gjør at retten kan ha noen annen oppfatning av gjentagelsesfaren enn i 2012. Faren er ikke mindre i dag enn i 2012, konkluderer aktor Hulda Karlsdottir.

Hun sier at Breivik ikke viser anger eller empati og at han fortsatt omtaler ofrene som barnesoldater.

Karlsdottir påpeker at det er påtalemyndigheten som må bevise at den innsatte fortsatt er farlig, ikke motsatt. Men hun legger ikke skjul på hvor alvorlig denne saken er, og viser til 22. juli-dommen:

– Grufullhetene i tiltaltes handlinger savner sidestykke i norsk historie. Det kan med andre ord ikke stilles særlig strengere krav til den konkrete risikoen. Retten må forholde seg til at det ikke er noen gjerningsmann i Norges land som har gjort like alvorlige handlinger som Breivik, sier Karlsdottir.

SIER BREIVIK IKKE ER TROVERDIG: Aktor Hulda Karlsdottir sier man ikke kan stole på Breiviks når han hevder han ikke lenger er militant.

Hun viser til at Breivik i retten hevder han ikke lenger er militant.

– Breiviks komplett uforståelige forklaring på hvorfor han var berettiget til å gjøre disse handlingene gjør at hans æresord ikke holder. Det hele fremstår for meg som helt absurd, sier aktor.

Breivik har i retten hevdet at 22. juli har fått positive følger for ytre høyre. Underveis i aktors prosedyre rister han av og til på hodet. Han har også rukket opp en finger for å påpeke noe. Han skal i utgangspunktet ikke få ordet før på slutten av rettsdagen.

Breivik skiftet i 2017 navn til Fjotolf Hansen.

Les kommentar fra Olav Rønneberg:

Breivik og Storvvik dag tre av rettssaken

VISER FRAM VESKE: Anders Behring Breivik ved siden av forsvarer Øystein Storrvik. Breivik har et ark med nazipropaganda klistret på en veske. Han har også lapper med tekst på dressen og på et munnbind han hadde på seg på vei inn. NRK har sladdet teksten.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

KLAR TALE: Psykiater Randi Rosenqvist mener Breivik er farlig og ikke bør prøveløslates.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger