Aktor mener Laila Bertheussen bør dømmes til to års fengsel

OSLO TINGRETT (NRK): Aktor legger vekt på antall trusler og mener de var egnet til å skape alvorlig frykt.

Forsvarer John Christian Elden og medforsvarer Bernt Heiberg (t.h.) under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett onsdag.

DIREKTE: Følg direktesendingen fra rettssaken her.

Aktor Frederik Ranke ber om at Laila Bertheussen dømmes til to års fengsel.

Til sammen mener Ranke at straffen kunne vært høyere enn to års fengsel, men sier de likevel vil være konservative.

Laila Bertheussen er tiltalt for sju trusselhendelser vinteren 2018/2019. Påtalemyndigheten mener motivet var at mistanken skulle rettes mot personene bak teaterstykket «Ways of seeing» eller dets sympatisører.

Ranke mener det ikke er formildende at Bertheussen ble oppbrakt over at teateret hadde filmet boligen der hun og Tor Mikkel Wara bor.

– Det kan være en viss forståelse for det, men hadde hun kun gjort det første hærverket da hun var oppbrakt og gitt seg der, kunne man hatt større forståelse for at hun agerte slik hun gjorde. Når hun fortsatte, og planla mer og mer, kan det ikke tillegges noen formildende vekt, sa Ranke.

Han mener publisiteten heller ikke kan være formildende side hun selv bidro til dette.

Forsvarer John Christian Elden sier han ikke har tid til noe intervju før han selv kommer med sin prosedyre.

Straffene er blitt strengere

I prosedyren henviste Ranke til flere tidligere dommer der paragrafen er brukt.

Ranke sa tidligere dommer viser at straffen har ligget rundt 75 til 90 dager, men at dette ble hevet betraktelig i dommen mot Mohyeldeen Mohammad

Mohammad ble dømt for trusler mot Abid Raja (V) til en straff på to år og seks måneder.

Ranke trakk fram at det i denne saken er snakk om en dobling av antall trusler sammenlignet med sammenlignbare saker. Han fremhevet også at truslene fremstår som svært godt planlagt, mens andre saker var mer preget av impulshandlinger.

Han trekker fram alvoret i truslene, at det var skremmende at det kom fra en ukjent og at det var egnet til å legge mistanken på uskyldige.

– Bertheussen går langt i å peke på andre aktører enn seg selv, og da særlig Black Box-teateret. Det er også et straffeskjerpende poeng. Da truslene kom, antok de fleste at de kom fordi de fornærmede hadde blitt utpekt som rasister, sa Ranke, og la til:

– Tenk om det var et ytterliggående politisk miljø som sto bak dette? Da ville utmålingen i dommen mot Mohammad blitt «peanuts» i forhold.

Mange trusler

Ranke mener det ikke har betydning at truslene blant annet ble rettet mot eget hjem.

– Det er ikke uvanlig at personer som dømmes for dette har forvirrende motiver. Det kan være uforståelige skritt. Om paragraf 115 skulle tolkes slik forsvarer mener, ville myndighetspersoner mistet mye av sitt vern. Det er heldigvis ikke i tråd med gjeldende rett, sa Ranke.

– Når det gjelder subjektiv skyld er det viktig at tiltalte må ha skjønt at det var snakk om myndighetspersoner. Det er åpenbart at hun gjorde det. I tillegg er det viktig at hun forsto at det kunne påvirke dem hun truet. Hun visste hvordan Wara reagerte, og så hvordan Tybring-Gjedde hadde reagert på trusler tidligere. Man kan trygt konkludere med at tiltalte hadde et forsett som dekker hele tiltalen, sa han.

Se presentasjonen av sentrale bevis i saken.

– Ekstraordinær sa

Både tiltalte Laila Bertheussen og samboer Tor Mikkel Wara var i rettssalen på starten av dagen. Etter den første pausen gikk de til et annet rom i tingretten. Dette gjorde de også på onsdag.

Bertheussen, som ikke vil snakke med pressen, har fått mye oppmerksomhet med sine vesker med stadig nye budskap. I dag var skriften «Piken som lekte med Elden».

Tiltalte stilte med ny veske med en liste over bevis under rettssaken

Laila Bertheussens veske på siste rettsdag viser hva Bertheussen og forsvarerne mener om mangel på bevis i saken.

Laila Bertheussen med ny veske

Teksten på vesken under første dag av prosedyrene. Veskebudskapet viser til aktoratets vitne Sylfest Lomheim, som mener et brev trolig er skrevet av en kvinne fordi det sto tisse.

Bertheussens veske 16. oktober.

Bertheussens veske 16. oktober. Retinitis pigmentosa er en sykdom som skader synet. På norsk heter det tunnelsyn, noe forsvarerne mener etterforskerne har hatt i denne saken.

Bertheussen-saken

Tiltaltes veske 1. oktober med påskriften «It´s all about me».

Bertheussen-saken

Bertheussen i retten 9. september med en veske med påskriften: Feminist! Ja, visst.

Bertheussen-saken

Tiltalte Laila Bertheussen kom med denne vesken på rettens første dag. Teksten er et sitat fra politiadvokat Thomas Blom i PST.

Tiltalte stilte med ny veske etter pausen med påskriften « ICD-10 301.50» ( Diagnosekode for dramatiserende personlighetsforstyrrelse) under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag.

Bertheussen-veske med skriften « ICD-10 301.50» (Diagnosekode for dramatiserende personlighetsforstyrrelse) under rettssaken torsdag.

Bertheussens veske

Piken som lekte med Elden er teksten på Bertheussens veske på dagen da aktor skal legge ned påstand om straff.

– Dette er en sak som er ekstraordinær fordi tiltalte er samboer med en tidligere justisminister som er fornærmet i saken, sa aktor Ranke i sin innledning.

– Men posisjon og forbindelse er ikke det som gjør denne saken rettslig spesiell. Det rettslig spesielle i denne saken er antall trusler, og et sterkt og intenst forsett. Dette er blant sakens skjerpende omstendigheter, la han til.

Ranke sa tidligere justisminister Wara ble utsatt for fem fysiske trusler.

Bertheussen omtalte det selv som terror

Aktor påpaker at Bertheussen selv skrev på Facebook at handlingene var å betrakte som terror.

I gjennomgangen av trusler pekte Ranke spesielt på et brev med hvitt pulver i postkassen.

Bilder fra bevisoppgaven i Bertheussen-saken

TRUSSELBREV: Dette brevet kom 2. mars. Det lå sammen med hvitt pulver, og politiets bombegruppe ble tilkalt.

Foto: Politiet/ PST

– Trusselbrevet er språklig sett det groveste. Det viser til at noen hadde ventet på Wara. Det er utvilsomt rettet mot ham. De hadde heller ikke denne gang gode hensikter. Det illustreres av at det var pulver i postkassen, noe man forbinder med miltbrann. PST tok trusselen svært alvorlig. Brev og pulver i postkasse er en svært alvorlig trussel, som er svært velegnet til å fremkalle alvorlig frykt, sa Ranke.

Ranke mener den siste hendelsen, da det brant i bagasjerommet på Waras bil, er den mest skremmende.

– Det er uten tvil en svært alvorlig trussel. Det er ikke viktig at Wara ikke er hjemme. Hvordan kunne utenforstående vite at han var i Liverpool? Brannen er rett ved naboens garasje. Den er riktignok i mur, men det var likevel spredningsfare, mente Ranke.

Bilbrann bilde med tennpose

BILBRANN: Noen dager etter denne brannen ble Laila Bertheussen pågrepet.

Foto: Politiet/ PST

Aktor mener rekken av bevis er sterke

Onsdag startet medaktor Marit Formo prosedyren med å gå gjennom alle bevisene i saken.

Selv om hun erkjenner at ikke alle trusselhendelsene er like sterke bevismessig, mener hun at alt samlet sett knagger Bertheussen til tiltalen.

– Hendelsene styrker hverandre bevismessig. Den samlede rekken av bevis i denne saken kan ikke forklares på noen annen måte enn at tiltalte er gjerningspersonen, sa Formo.

Nyutnevnt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) blir gratulert av samboer, Laila Anita Bertheussen, på Slottsplassen etter ekstraordinært statsråd på slottet onsdag. Statsminister Erna Solberg til venstre.

MÅTTE GÅ AV: Nyutnevnt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) blir gratulert av samboer Laila Anita Bertheussen på Slottsplassen 4. april 2018. Ett år senere måtte han gå av da samboeren ble siktet.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I tillegg til rekken med bevis mener Formo at tiltaltes troverdighet er svekket ved at hun å et tidspunkt nektet å gå i nye avhør. Formo mener også det er mistenkelig at Bertheussen ikke ønsket så mye overvåkning som PST ville ha.

– Hun takket nei til voldsalarm, skallsikringen i huset ble ikke benyttet, hun samtykket ikke til døgnbemannet livesentral, at kameraene skulle fange opp gjerningspersoner inne på eiendommen, og GPS og kamerasporing i kjøretøy, sa Formo.

– Om hun hadde takket ja til disse tiltakene, hadde sannsynligvis gjerningspersonen blitt fanget opp, mente hun.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

 • 21. november 2018
  Premiere på Ways of Seeing

  Teaterstykket Ways of Seeing har premiere på Black Box teater i Oslo. Teateret skriver om stykket at skaperne har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I stykket vises fasaden til huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Det vises også video av det som hevdes å være huset til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (daværende samfunssikkerhetsminister) og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte skriver på Facebook dagen etter at teateret «legitimerer sitt hat mot nordmenn» gjennom forestillingen.

  Dette vises av Tor Mikkel Waras bolig i «Ways of Seeing»
  Foto: Privat
 • 24. november 2018
  Bertheussen filmer stykket

  Laila Bertheussen og en bekjent ser Ways of Seeing på Black Box. Berheussen blir filmet mens hun selv står og filmer stykket. Noen dager etter stykket er regissør Pia Maria Roll Jessen på Dagsnytt 18. Hun sier Bertheussen filmet aggressivt, på en måte som gjorde det vanskelig å gjennomføre oppsetningen. Bertheussen har benektet dette i retten. Hun sier hun stod under forestillingen, fordi helseplager gjør det ubehagelig å sitte.

 • 1. desember 2018
  Bertheussen raser i kronikk

  Bertheussen skriver kronikk i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». I kronikken skriver Bertheussen at hun etter Dagsnytt 18-seansen ikke lenger har noe annet valg enn å gå ut i offentligheten med sin fortelling.

 • 6. desember 2018
  Tagging og forsøk på bilbrann

  Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på.

  Hærverk hos Tor Mikkel Wara
  Foto: Jørn Tveter / NRK
 • 17. januar 2019
  Trusselbrev

  Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen. Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Anmeldelsen blir senere henlagt, en avgjørelse som opprinnelig endres av statsadvokaten. Senere henlegges saken på nytt.

  Trusselbrev sendt til Wara/Bertheussens bolig, sendt kort forut for 17. januar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 17. januar 2019
  Brann i søppelspann

  Politi og brannvesenet rykket ut til justisministerens bolig etter brann i et søppelspann. Påtalemyndigheten mener Bertheussen startet brannen i søppeldunken med papiravfall med rødsprit og åpen ild. Wara ble varslet på Gardermoen.

  Brann i søppelkasse
  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
 • 29. januar 2019
  Nye trusselbrev

  Den 29. januar skal Bertheussen ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren, ifølge tiltalen. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-skuespiller Hannam Bennammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA». Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar. I ettertid har det vist seg at brevet var påført urin.

  Brev sendt til Bertheussen/Wara. Lignende brev ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet var påført et brennmerke og spor av urin.
  Foto: POLITIET / Scanpix
 • 5. februar 2019
  Trusselbrev til Tybring-Gjedde

  Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, mottas av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • 11. februar
  Brennbar væske under parets bil

  11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil. det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem.

  Isklar-flasker med bensin festet under Wara/Bertheussens bil i februar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 2. mars 2019
  Trusselbrev

  Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen. Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver.

  Trusselbrev sendt til Tor Mikkel Waras adresse
  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
 • 10. mars 2019
  Bilbrann

  10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil. Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende. Wara ble varslet i utlandet.

  Politiet holder oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • 14. mars 2019
  Samboer siktet

  PST sikter og pågriper samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen. Hun er foreløpig ikke siktet for de andre hendelsene, og blir ikke varetektsfengslet. Tor Mikkel Wara tar permisjon fra stillingen som justisminister.

 • 28. mars 2019
  Mistenkes for alle trusselhendelsene

  PST mistenker Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, for å stå bak samtlige trusselhendelser mot justisministeren. Hun har tidligere kun vært siktet for en hendelse. Tor Mikkel Wara går av som Justisminister, og sier at familien trenger ham mer enn regjeringen gjør. Bertheussen nekter straffskyld.

 • 14. mai
  Elden mottar første konvolutt

  To måneder etter pågripelsen mottar Elden en boblekonvolutt med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt. Elden varsler PST. Kripos slår fast at pakken sannsynligvis ble postet 30. april, i en periode Wara og Bertheussen var på ferie.

  Den første pakken som ble sendt til Eldens kontor etter at Bertheussen ble pågrepet
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • Våren/ sommeren 2019
  E-poster til journalister

  Journalister i Dagbladet og NRK mottar e-poster fra påståtte gjerningspersoner. I e-postene skriver avsenderne at de har avlyttet huset til Wara og Bertheussen siden januar samme år. I kontakt med Dagbladet ga avsenderen informasjon om brevet Elden mottok noen uker tidligere, ifølge påtalemyndigheten.

 • 25. juni 2019
  Avviser klage

  Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

 • 25. juli 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Elden varsler PST om en ny forsendelse. En boblekonvolutt inneholder plastremser med tekst, samt bilnøkkelen til en Ford S-Max. Dette er bilen som ble satt i brann i mars samme år. Avsenderne hevder at de har oppholdt seg i huset til Wara, ifølge aktor Marit Formo.

  Bilnøkkel i Bertheussen-saken, sendt i brev til Elden
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 13. september 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Påskrift «Fun burn fra Mars 8». I pakken lå det tre glassbiter. Trolig poststemplet 10. september, ifølge Kripos. Avsenderen gjentar at Bertheussen ikke står bak trusselhendelsene.

  Glassbiter i forsendelse til Elden ifm. Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 23. januar 2020
  Bertheussen tiltalt for åtte tilfeller

  Laila Anita Bertheussen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnen er hendelsen ved egen bolig, samt brevene til samboeren Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene.

  TybringGjedde
  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
 • 6. august 2020
  Nytt brev til Elden

  Elden varsler PST om et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Det maskinskrevne brevet er poststemplet i Sverige 3. august. I brevet står at Bertheussen ikke står bak truslene. Avsender hevder å ha vært i huset flere ganger, og kan koden på ytterdøren.

 • 13. august 2020
  Siste brev til Elden

  Politiets bombegruppe rykker ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver adressert til advokat John Christian Elden. Brevet førte til full utrykning og evakuering av Eldens kontorer. Pulveret viser seg å være av samme type som i en tidligere forsendelse, fra legemiddelet Nozinan. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august.

  Hvitt pulver fra den siste forsendelsen til advokatkontoret Elden i Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 8. september 2020
  Rettssaken starter

  Rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Samboer Tor Mikkel Wara er i retten for å støtte samboeren. Wara skal også vitne i saken. Bertheussen har med seg en veske i retten, med et sitat hennes forsvarer har fått fra PSTs politiadvokat Thomas Blom. Sitatet går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld i saken.

  Skannede dokumenter
  Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger