Hopp til innhold

Aktor mener Laila Bertheussen bør dømmes til to års fengsel

OSLO TINGRETT (NRK): Aktor legger vekt på antall trusler og mener de var egnet til å skape alvorlig frykt.

Forsvarer John Christian Elden og medforsvarer Bernt Heiberg (t.h.) under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett onsdag.

DIREKTE: Følg direktesendingen fra rettssaken her.

Aktor Frederik Ranke ber om at Laila Bertheussen dømmes til to års fengsel.

Til sammen mener Ranke at straffen kunne vært høyere enn to års fengsel, men sier de likevel vil være konservative.

Laila Bertheussen er tiltalt for sju trusselhendelser vinteren 2018/2019. Påtalemyndigheten mener motivet var at mistanken skulle rettes mot personene bak teaterstykket «Ways of seeing» eller dets sympatisører.

Ranke mener det ikke er formildende at Bertheussen ble oppbrakt over at teateret hadde filmet boligen der hun og Tor Mikkel Wara bor.

– Det kan være en viss forståelse for det, men hadde hun kun gjort det første hærverket da hun var oppbrakt og gitt seg der, kunne man hatt større forståelse for at hun agerte slik hun gjorde. Når hun fortsatte, og planla mer og mer, kan det ikke tillegges noen formildende vekt, sa Ranke.

Han mener publisiteten heller ikke kan være formildende side hun selv bidro til dette.

Forsvarer John Christian Elden sier han ikke har tid til noe intervju før han selv kommer med sin prosedyre.

Straffene er blitt strengere

I prosedyren henviste Ranke til flere tidligere dommer der paragrafen er brukt.

Ranke sa tidligere dommer viser at straffen har ligget rundt 75 til 90 dager, men at dette ble hevet betraktelig i dommen mot Mohyeldeen Mohammad

Mohammad ble dømt for trusler mot Abid Raja (V) til en straff på to år og seks måneder.

Ranke trakk fram at det i denne saken er snakk om en dobling av antall trusler sammenlignet med sammenlignbare saker. Han fremhevet også at truslene fremstår som svært godt planlagt, mens andre saker var mer preget av impulshandlinger.

Han trekker fram alvoret i truslene, at det var skremmende at det kom fra en ukjent og at det var egnet til å legge mistanken på uskyldige.

– Bertheussen går langt i å peke på andre aktører enn seg selv, og da særlig Black Box-teateret. Det er også et straffeskjerpende poeng. Da truslene kom, antok de fleste at de kom fordi de fornærmede hadde blitt utpekt som rasister, sa Ranke, og la til:

– Tenk om det var et ytterliggående politisk miljø som sto bak dette? Da ville utmålingen i dommen mot Mohammad blitt «peanuts» i forhold.

Mange trusler

Ranke mener det ikke har betydning at truslene blant annet ble rettet mot eget hjem.

– Det er ikke uvanlig at personer som dømmes for dette har forvirrende motiver. Det kan være uforståelige skritt. Om paragraf 115 skulle tolkes slik forsvarer mener, ville myndighetspersoner mistet mye av sitt vern. Det er heldigvis ikke i tråd med gjeldende rett, sa Ranke.

– Når det gjelder subjektiv skyld er det viktig at tiltalte må ha skjønt at det var snakk om myndighetspersoner. Det er åpenbart at hun gjorde det. I tillegg er det viktig at hun forsto at det kunne påvirke dem hun truet. Hun visste hvordan Wara reagerte, og så hvordan Tybring-Gjedde hadde reagert på trusler tidligere. Man kan trygt konkludere med at tiltalte hadde et forsett som dekker hele tiltalen, sa han.

Se presentasjonen av sentrale bevis i saken.

– Ekstraordinær sa

Både tiltalte Laila Bertheussen og samboer Tor Mikkel Wara var i rettssalen på starten av dagen. Etter den første pausen gikk de til et annet rom i tingretten. Dette gjorde de også på onsdag.

Bertheussen, som ikke vil snakke med pressen, har fått mye oppmerksomhet med sine vesker med stadig nye budskap. I dag var skriften «Piken som lekte med Elden».

Tiltalte stilte med ny veske med en liste over bevis under rettssaken

Laila Bertheussens veske på siste rettsdag viser hva Bertheussen og forsvarerne mener om mangel på bevis i saken.

Laila Bertheussen med ny veske

Teksten på vesken under første dag av prosedyrene. Veskebudskapet viser til aktoratets vitne Sylfest Lomheim, som mener et brev trolig er skrevet av en kvinne fordi det sto tisse.

Bertheussens veske 16. oktober.

Bertheussens veske 16. oktober. Retinitis pigmentosa er en sykdom som skader synet. På norsk heter det tunnelsyn, noe forsvarerne mener etterforskerne har hatt i denne saken.

Bertheussen-saken

Tiltaltes veske 1. oktober med påskriften «It´s all about me».

Bertheussen-saken

Bertheussen i retten 9. september med en veske med påskriften: Feminist! Ja, visst.

Bertheussen-saken

Tiltalte Laila Bertheussen kom med denne vesken på rettens første dag. Teksten er et sitat fra politiadvokat Thomas Blom i PST.

Tiltalte stilte med ny veske etter pausen med påskriften « ICD-10 301.50» ( Diagnosekode for dramatiserende personlighetsforstyrrelse) under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag.

Bertheussen-veske med skriften « ICD-10 301.50» (Diagnosekode for dramatiserende personlighetsforstyrrelse) under rettssaken torsdag.

Bertheussens veske

Piken som lekte med Elden er teksten på Bertheussens veske på dagen da aktor skal legge ned påstand om straff.

– Dette er en sak som er ekstraordinær fordi tiltalte er samboer med en tidligere justisminister som er fornærmet i saken, sa aktor Ranke i sin innledning.

– Men posisjon og forbindelse er ikke det som gjør denne saken rettslig spesiell. Det rettslig spesielle i denne saken er antall trusler, og et sterkt og intenst forsett. Dette er blant sakens skjerpende omstendigheter, la han til.

Ranke sa tidligere justisminister Wara ble utsatt for fem fysiske trusler.

Bertheussen omtalte det selv som terror

Aktor påpaker at Bertheussen selv skrev på Facebook at handlingene var å betrakte som terror.

I gjennomgangen av trusler pekte Ranke spesielt på et brev med hvitt pulver i postkassen.

Bilder fra bevisoppgaven i Bertheussen-saken

TRUSSELBREV: Dette brevet kom 2. mars. Det lå sammen med hvitt pulver, og politiets bombegruppe ble tilkalt.

Foto: Politiet/ PST

– Trusselbrevet er språklig sett det groveste. Det viser til at noen hadde ventet på Wara. Det er utvilsomt rettet mot ham. De hadde heller ikke denne gang gode hensikter. Det illustreres av at det var pulver i postkassen, noe man forbinder med miltbrann. PST tok trusselen svært alvorlig. Brev og pulver i postkasse er en svært alvorlig trussel, som er svært velegnet til å fremkalle alvorlig frykt, sa Ranke.

Ranke mener den siste hendelsen, da det brant i bagasjerommet på Waras bil, er den mest skremmende.

– Det er uten tvil en svært alvorlig trussel. Det er ikke viktig at Wara ikke er hjemme. Hvordan kunne utenforstående vite at han var i Liverpool? Brannen er rett ved naboens garasje. Den er riktignok i mur, men det var likevel spredningsfare, mente Ranke.

Bilbrann bilde med tennpose

BILBRANN: Noen dager etter denne brannen ble Laila Bertheussen pågrepet.

Foto: Politiet/ PST

Aktor mener rekken av bevis er sterke

Onsdag startet medaktor Marit Formo prosedyren med å gå gjennom alle bevisene i saken.

Selv om hun erkjenner at ikke alle trusselhendelsene er like sterke bevismessig, mener hun at alt samlet sett knagger Bertheussen til tiltalen.

– Hendelsene styrker hverandre bevismessig. Den samlede rekken av bevis i denne saken kan ikke forklares på noen annen måte enn at tiltalte er gjerningspersonen, sa Formo.

Nyutnevnt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) blir gratulert av samboer, Laila Anita Bertheussen, på Slottsplassen etter ekstraordinært statsråd på slottet onsdag. Statsminister Erna Solberg til venstre.

MÅTTE GÅ AV: Nyutnevnt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) blir gratulert av samboer Laila Anita Bertheussen på Slottsplassen 4. april 2018. Ett år senere måtte han gå av da samboeren ble siktet.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I tillegg til rekken med bevis mener Formo at tiltaltes troverdighet er svekket ved at hun å et tidspunkt nektet å gå i nye avhør. Formo mener også det er mistenkelig at Bertheussen ikke ønsket så mye overvåkning som PST ville ha.

– Hun takket nei til voldsalarm, skallsikringen i huset ble ikke benyttet, hun samtykket ikke til døgnbemannet livesentral, at kameraene skulle fange opp gjerningspersoner inne på eiendommen, og GPS og kamerasporing i kjøretøy, sa Formo.

– Om hun hadde takket ja til disse tiltakene, hadde sannsynligvis gjerningspersonen blitt fanget opp, mente hun.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ