Hopp til innhold

– Vi lovte aldri månelanding på Mongstad

Abid Raja (V) mener at Ap vrir på historien når de hevder at testsenteret er selve månelandingen på Mongstad. – Det var ikke et løfte, men en visjon, sier Martin Kolberg (Ap). Han mener de borgerlige driver med politisk etterpåklokskap.

Politisk kvarter i dag

Leder i Stortingets kontrollkomité, Martin Kolberg (Ap), og saksordfører i Mongstad-saken, Abid Raja (V) barket sammen i Politisk Kvarter i dag. De er svært uenige om hvorvidt renseprosjektet på Mongstad ble dårlig håndtert av Stoltenberg-regjeringen.

Raja: – Det er trist at vi ikke får mer ut av dette I går rettet Stortingets kontrollkomité krass kritikk mot den rødgrønne regjeringens håndtering av CO2-rensingsprosjektet på Mongstad.

Komiteen skriver at «Stortinget finner den tidligere regjeringens arbeid med fullskala co2-fangst og lagring ved Mongstad-anlegget kritikkverdig.»

Dette er den strengeste formen for kritikk Stortinget kan komme med uten å kreve regjeringens avgang.

Komitéflertallet består av Høyre, KrF, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti, som selv satt i regjeringen. De mener at en grunnleggende uenighet om fremdrift og gjennomføring av fullskalaprosjektet var en viktig årsak til at hele prosjektet havarerte.

– Driver historieomskriving

Saksordfører Abid Raja (V) mener at Arbeiderpartiet også driver historieomskriving i Mongstad-saken.

– Vi må spole tilbake til nyttårstalen der Stoltenberg lovte fullskala rensing på Mongstad, det store «månelandingsprosjektet». Det havarerte. Jens Stoltenberg har brukt all tid heretter på å forklare at testsenteret var den store måneland, og at det ikke var så viktig med fullskala anlegg. Det er historieomskriving. Det er å kaste blår i øynene på folk, sier Raja i Politisk Kvarter.

– Du har sagt at det er flaut?

– Det tjener ikke politikerne til ære. Det er mye mer rakrygget si at man prøvde, men at man ikke hadde kostnadskontroll og at det ikke gikk. Når Rapporten fra Riksrevisjonen er så knusende, bør også Martin Kolberg være litt flau når han sier at det ikke er noe kritikkverdig ved det den forrige regjeringen gjorde, sier Raja.

– Var ikke et løfte

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap) avviser derimot at den rødgrønne regjeringen har lovt fullskala rensing på Mongstad:

– Det var en stor visjon vi tok fatt på. Det var ikke et løfte men det var en visjon. Stoltenberg kalte det en månelanding. Det komiteens arbeid har vist, med omfattende høringer, dokumenterer at alt har vært prøvd for å få til dette, sier Kolberg i Politisk Kvarter på NRK.

Kolberg sier han er overrasket over det han kaller «mistenkeliggjøringen av Statoil».

– Det er overraskende for meg at de borgerlige partiene og særlig Høyre retter kritikk mot Statoil og mistenkeliggjør Statoil. De var den eneste aktøren som på en saklig og ordentlig måte kunne muliggjøre dette prosjektet. Nå blir de mistenkeliggjort. Jeg mener de har godtgjort at de har gjort hva de kunne for å få dette til, sier Kolberg.

Forsvarer testsenteret

Under høringen i Stortinget, ble det sådd tvil om viktigheten av å bygge et testsenter for å teste ut forskjellige teknologier. Arbeiderpartiet har ment at dette var den aller viktigste delen av Mongstad-prosjektet.

– Vi står igjen med et meget viktig testsenter. Jeg har ikke saklig kunnskap om dette, men alle jeg har møtt med kompetanse på dette, sier at dette senteret er viktig for framtida. Det å snakke dette ned, slik flertallet i komiteen gjør, er uriktig og uheldig for Norge, mener Kolberg.

Raja mener Kolberg prøver å snakke seg vekk fra kritikken, som blant annet handler om at man ventet til etter stortingsvalget med å skrinlegge «månelandingen».

– Rapporten viser at dette milliardprosjektet ble holdt kunstig i live på grunn av regjeringens prestisje. Man hadde reelt sett tatt denne beslutningen i mars, men venter til man har tapt valget med å skrinlegge hele prosjektet, hevder Raja.

«Politisk etterpåklokskap av verste skuff»

Han viser til at Dagens Næringsliv har skrevet at de daværende statsrådene Ola Borten Moe (Sp) og Bård Vegar Solhjell (SV) sammen skal ha skrevet et notat til statsministeren allerede i mars i fjor, der de skal ha anbefalt å stoppe fullskalaprosjektet.

– Denne påstanden om at regjeringen skal fortelle Stortinget om alle sine indre politiske avveininger ... Det har aldri skjedd før. Det er parlamentarisk usaklig, og jeg synes ikke man kal komme med slike argumenter. Det er ingen saker Stortinget har fått så mye informasjon om som denne, mener Kolberg.

Han peker på at alle de borgerlige partiene støttet nedleggelsen uten kritikk.

– Derfor er dette politisk etterpåklokskap av verste skuff, sier Kolberg.

– Kolberg mener at all kritikk mot Ap er usaklig og uparlamentarisk. Men det er Riksrevisjonen som skal sjekke om regjeringen gjør det de er satt til. Og dette var en nådeløs dom. Stoltenberg har ikke hatt økonomisk kontroll, sier Raja.

– Nådde ikke hovedmålet vårt

I sin rapport kritiserer Riksrevisjonen avtalen som ble inngått mellom staten og Statoil. De mener at Statoil fikk for få incentiver til å holde kostnadene nede, og at staten ikke sikret seg noen garantier.

– Denne avtalen kom i stand gjennom forhandlinger mellom staten og Statoil. De er et kommersielt selskap som må ivareta sine interesser. Derfor ble avtalen som den ble. Vi innrømmer selvfølgelig at vi ikke nådde hovedmålet vårt, sier Kolberg.

Raja peker på at det ikke var ett enkelt element som førte til kritikken, men summen av alle punktene.

Diskusjon om Mongstadhøring

Etter høringen i Stortinget, hvor alle tidligere olje- og energiministre var innkalt, ble det en opphetet debatt mellom Abid Raja (V) og tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

AKTUELT NÅ