Raja: – Det er trist at vi ikke får mer ut av dette

Abid Raja måtte gi opp å få de svarene han ønsket av tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe. – Jeg tror ikke jeg kommer lenger, sa en oppgitt Raja.

Abid Raja om Mongstad

Saksordfører Abid Raja forsøkte flere ganger å få svar på når motforestillingene mot fullskala renseanlegg på Mongstad ble fremmet i regjeringen.

Det nektet Borten Moe gjentatte ganger å imøtekomme. Han henviste til at han ikke hadde noen plikt til å informere Stortinget eller andre om interne diskusjoner i regjeringen.

Dette er en dugnad og ikke en konkurranse. Jeg har god samvittighet for ressursbruken.

Ola Borten Moe / Tidligere olje- og energiminister

Til slutt avsluttet en oppgitt Raja sin utspørring av den tidligere statsråden til tross for at han hadde mer tid.

– Jeg synes det er trist at vi ikke kommer videre. Jeg mener at regjeringen har en opplysningsplikt, og du mener at du oppfyller denne plikten fullt ut, spør Raja.

– Ja, er det korte svaret fra Borten Moe.

– Da stopper jeg der, for jeg tror ikke jeg kommer lenger.

Forundret over kritikk

Det Borten Moe kunne si noe om, var kritikken mot testsenteret på Mongstad.

– Det er med forundringjeg registrerer at mange mener vi ikke trengte testsenteret på Mongstad. Vi må huske at USA først landet på månen med Apollo 11, sier Borten Moe i høringen.

Dette er, i likhet med påstandene om det samme fra både tidligre statsminister Jens Stoltenberg og andre statsråder i den forrige regjeringen, stikk i strid med det ekspertene som har vært kalt inn på høringen har sagt.

Henrik Fleischer om Mongstad

Henrik Fleischer

– Etter vår oppfatning har ikke testsenteret kommet med noe nytt, sa administrerende direktør Fleischer i karbonfangstselskapet Sargas AS under høringen om Mongstad hos Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.

Tetzchner nekter imidlertid å gi seg når det gjelder diskusjonen om de interne diskusjonene i regjeringen.

Han ville vite om daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) og han selv, slik Dagens Næringsliv har skrevet, allerede i mars informerte statsminister Jens Stoltenberg om at de mente arbeidet med fullskala rensing måtte avsluttes.

Stoltenberg nektet å svare på spørsmålet da han møtte til høring på mandag. I dag gjentar Borten Moe Stoltenbergs ord om at det er uaktuelt å informere om interne diskusjoner i regjeringen.

– Finnes det virkelig ingen informasjon om det som skjer i en regjering som Stortinget bør informeres om mellom statsbudsjetter, lurte Tetzschner.

Han viste til at Stortinget fikk en rapportering om Mongstad 7. mai i 2013.

– Stortinget har fått tilgang til all relevant informasjon til enhver tid, sier Borten Moe.

Borten Moe kritiserer Mongstadrapport

På spørsmål om hva Borten Moe tenker om Riksrevisjonens Mongstadsrapport, svarer han:

– Min hovedoppfatning er at Riksrevisjonen har gjort en god og grundig jobb, og som statsråd har jeg svart på en del av spørsmålene de har stilt. Jeg mener imidlertid at de ikke har tatt tilstrekkelig høyde for at dette ikke er et vanlig industriprosjekt, men et teknologiutviklingsprosjekt.

Han gjentar at han er uenig i kritikken mot testanlegget.

– Dette er en dugnad og ikke en konkurranse. Jeg har god samvittighet for ressursbruken, sier Borten Moe.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger