Komitélederen rykende uenig i Mongstad-konklusjon

Det har vært et bikkjeslagsmål blant partiene på Stortinget rundt den rødgrønne regjeringens håndtering av fullskala renseanlegg på Mongstad. Her er konklusjonen.

Martin Kolberg

Leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg (Ap) er hoderystende til konklusjonen til flertallet i komiteen om den rødgrønnes håndtering av fullskala rensing av Mongstad.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix
CO₂ i atmosfæren
415 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Jens Stoltenberg

Tidligere statsminsiter Jens Stoltenberg (Ap) får flengende kritikk av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skriver følgende i konklusjonen i sin innstilling til Stortinget:

«Stortinget finner den tidligere rgjeringens arbeid med fullskala co2-fangst og lagring ved Mongstad-anlegget kritikkverdig.»

Dette er den strengeste formen for kritikk Stortinget kan komme med uten å kreve regjeringens avgang.

Et flertall bestående av Høyre, KrF, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Sosialitisk Venstreparti, som selv satt i regjeringen, mener at en grunnleggende uenighet om fremdrift og gjennomføring av fullskalaprosjektet var en viktig årsak til at hele prosjektet havarerte.

– Flertallet har ingen holdepunkter for kritikken

Det er komitéleder Martin Kolberg helt uenig i.

– Flertallet i komiteen har funnet kritikkpunkter men jeg mener at både høringen og alt det arbeid komiteen har lagt ned i dette ikke dokumenterer en slik påstand. Det som tvert i mot er dokumentert, er at regjeringen har informert Stortinget på en god måte, sier Kolberg etter møtet.

Han sier daværende opposisjon helhjertet har støttet opp om prosjektet helt frem til det ble skrinlagt.

– Det er en politisk etterpåklokskap som jeg mener de burde tenke seg om før de formulerte, spesielt når de nå er regjeringspartier, sier Kolberg.

Det får saksordører i komiteen, Abid Raja (V), til å riste på hodet.

– Konklusjonen er basert på Riksrevisjonens knusende rapport om at man ikke hadde kostnadskontroll, at man ikke hadde gjort avtaler som la til rette for å følge opp, og at man ikke har fulgt opp prosjektet godt nok. Da er det kritikkverdig av regjeringen, sier Raja.

Raja: – Jeg liker Stoltenberg, men...

Abid Raja

Abid Raja (V) har så stor sans for Jens Stoltenberg at han gjerne vil dele ham med utlandet, for verdens beste, men mener han likevel ikke kan styre unna kritikk i Mongstad-saken.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Han sier kritikken ikke baserer seg på et ønske om å kritisere daværende statsminister Jens Stoltenberg.

– Jeg liker fyren, det handler ikke om det, men kontrollkomiteen skal ettergå regjeringens arbeid, og i dette tilfellet står ikke arbeidet til regjeringen seg. Da må vi komme med kritikk.

Du har hatt tidligere statsminister Stoltenberg, tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe og tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell inne på høringen. Hvorfor tillegger du ikke disse forklaringene til grunn når kritikken har blitt utformet?

– Det er tillagt vekt. Vi har tatt det i betraktning, men det er slik at Riksrevisjonens rapport er klar. Samtidig har disse statsrådene ikke klart å svare på hva nytt som skjedde fra revidert statsbudsjett i 2013, mens de la ned prosjektet rett etter valget. Da er det grunnlag for å stille spørsmålstegn ved om den reelle beslutningen var tatt allerede lenge før valget, sier Raja.

La ned egen «Månelanding»

Fullskala rensing på Mongstad skulle bli det Jens Stoltenberg og Norges månelanding.

Rett etter at valgnederlaget var et faktum for de rødgrønne i fjor høst, skrinla de hele prosjektet.

– Kostnadene ble for høye og prosjektet ble mer usikkert. Derfor var det riktig å se på dette nå, sa daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) elleve dager etter valget.

Da ble det bråk.

Valgvinnerne Frp og Høyre, sammen med samarbeidspartiene Venstre og KrF, krevde oppvask.

– Det er brukt åtte milliarder på dette, og det vi sitter igjen med er Norges største utslippskilde. Da har offentligheten grunn til å stille spørsmål, sa Venstre-politiker og medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Abid Q. Raja, til NRK i begynnelsen av januar i år.

De trommet sammen til høring i Stortingets kontroll- og konsitusjonskomité.

Beskyldningene haglet under høring

Der ble både Jens Stoltenberg, Ola Borten Moe (Sp) og tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) grillet om sine roller og om de hadde informert Stortinget slik de burde.

Under høringene mente Raja at de tidligere statsrådene enten nektet å forklare seg, eller forsøkte å fortie sannheten om hva som hadde skjedd.

Diskusjon om Mongstadhøring

Her går Abid Raja (V) i strupen på tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (V).

Det toppet seg da Raja beskyldte den avtroppende regjeringen for å være både respektløse og samkjørte om sine forklaringer.

– Det er ikke noe poeng å stille spørsmål når de (Jens Stoltenberg og de tidligere olje- og energiministrene i den rødgrønne regjeringen, red. anm) åpenbart er så samkjørte at de sier de samme setningene. Da synes jeg man leker med kontrollkomiteens funksjon. Statsråder som har sittet lenge nekter å svare på spørsmål som kan opplyse saken. Jeg er forferdet, sa en tydelig opphisset Raja etter at Borten Moe var ferdig i høringen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger