Hopp til innhold

– Retten har en selvstendig plikt til å vurdere nye sakkyndige

Advokat Harald Stabell mener det vil være vanskelig for samfunnet og retten å komme til rettssaken mot Anders Behring Breivik uten nye vurderinger av siktedes mentale helse.

Harald Stabell snakker i mobilen under Faiza-saken

Harald Stabell går langt mot at tingretten selv bør be om nye rettspsykiatere til tross for at både statsadvokatene og forsvarerne ikke ønsker det.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Statsadvokat Inga Bejer Engh

Statsadvokat Inga Bejer Engh sier de mener det er gjort et grundig arbeid med Breivik-rapporten.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Den erfarne strafferettsadvokaten forteller at Oslo tingrett fortsatt kan ende med å be om nye sakkyndige for å lage en ny erklæring om Breiviks mentale helse.

– Selv om verken påtalemyndighet eller siktede ønsker ytterligere sakkyndige står retten fritt til å selv oppnevne nye rettspsykiatere. Retten har en selvstendig plikt til å få saken best mulig opplyst, sier Stabell til NRK.

I dag ble det klart at påtalemyndigheten ved statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh ikke ønsker nye undersøkelser av Anders Behring Breivik.

– Vi har gått gjennom det som er gjort i saken og kan ikke se at det grunnlag for å gå dypere til verks. To erfarne rettspsykiatere har utført ei grundig erklæring som er godkjent av Den rettsmedisinske kommisjonen. Vi ser ingen grunn til å så tvil om deres godkjenningsstempel, sier statsadvokat Inga Bejer Engh til NRK.

Tvil fra faglig hold

Stabell mener likevel at mye har skapt tvil om rapporten som slo fast at Breivik var utilregnelig og paranoid schizofren.

– Uttalelser som har vært framsatt særlig fra medisinsk hold den siste tiden vil ganske sikkert være med i rettens vurdering. Det samme vil nok gjelde anmodningene fra bistandsadvokatene, sier Harald Stabell.

Kan de leve med en rapport som har skapt så mye usikkerhet?
– Jeg syns det vil være vanskelig. Det må også være vanskelig for retten å komme til en hovedforhandling til våren uten ytterligere erklæringer fra sakkyndige eller nye svar fra de allerede oppnevnte, sier Stabell.

Oslo tingrett har nå fått innspill fra både påtalemyndigheten og forsvarerne, som heller ikke ønsker nye undersøkelser og svar.

BAKGRUNN: Derfor er Breivik kjent utilregnelig

Flere bistandsadvokater ønsker derimot nye sakkyndige eller psykiatrisk observasjon av Breivik.

Les også: Begjærer ny sakkyndigrapport
Les også: Vil ha ny Breivik-vurdering

– Retten kan selv kreve nye sakkyndige

Selv om de ikke ønsker nye sakkyndige kan det bli krevd svar fra psykiatere under hovedforhandlingene i retten.

I brevet fra statsadvokatene går det fram at en eller flere av medlemmene i Den rettsmedisinske kommisjon vil bli innkalt som vitner under den kommende straffesaken mot Breivik.

– De vil der kunne kommentere den kritikk som fra enkelte hold har vært reist mot erklæringens innhold og redegjøre for sitt arbeid og konklusjon, står det i brevet.

Les også: Psykiaterne i full splid om Breiviks helsetilstand
Les også: – Blir det dissens, blir det kaos
Les også: Disse uenighetene kom ikke med i kommisjonsuttalelsen

Er det godt nok at de sakkyndige og representanter for Den rettsmedisinske kommisjon vitner i retten?
Det vil nok mange mene det ikke er. De sakkyndige har jo fått godkjent rapporten sin hos kommisjonen, sier Stabell.

Han mener at retten faktisk kan ønske noe annet enn partene.

rapport

Denne rettspsykiatriske rapporten ble overlevert til Oslo tingrett i slutten av november.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

– Det er viktig å presisere at det er retten som i siste instans avgjør dette spørsmålet. De kan komme til at Breivik har framstått på en måte gjennom ti uker i retten som overbeviser dem om at han ikke er utilregnelig likevel, sier Stabell.

Har tre valg

De sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim som har skrevet den eksisterende rapporten var ikke i tvil om at konklusjonen er riktig, og var enige om diagnosen.

Rapporten fikk heller ingen bemerkninger fra Den rettsmedisinske kommisjonen, som har som oppgave å kvalitetssikre arbeidet.

Les også: Splid i kommisjonen om Breivik-rapporten

Partene i saken, som innen fredag har mulighet til å be om en ny rapport, er påtalemyndigheten (statsadvokatene og Oslo politidistrikt), forsvarerne til Breivik og bistandsadvokatene.

De kan både godta rapporten som allerede er laget, be om en helt ny rapport, eller be om en mer avgrenset undersøkelse og erklæring av Breivik.

Det er til sjuende og sist tingretten som tar den endelige avgjørelsen. Dette skjer trolig i midten av januar, opplyser kommunikasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ