Hopp til innhold

Psykiaterne i full splid om Breiviks helsetilstand

Minst tre av medlemmene i Den rettsmedisinske kommisjon mener rapporten om Anders Behring Breivik ikke holder mål.

rapport

Rapporten om Anders Behring Breiviks mentale helse er kraftig omdiskutert.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Kommisjonen vurderer rapporten som ble levert av de rettspsykiatrisk sakkyndige den 29. november. Denne rapporten er omstridt siden den konkluderer med at Behring Breivik er psykotisk og at han dermed ikke kan straffes med vanlig fengsel.

Etter det NRK erfarer er det nå full splid i kommisjonen om Breiviks diagnose.

Skal bedømme om Breivik-rapporten holder mål

Kommisjonen, som skal godkjenne rapporten om Breivik, består av sju psykologer og psykiatere.

Etter det NRK kjenner til har minst tre av dem nå store innvendinger mot rapporten. Spesielt nestlederen Gunnar Johanessen er kritisk til konklusjonen om at terrorsiktede er psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig.

Det er uenigheter i om Breivik er psykotisk. Andre er kritiske til at Breiviks ideologiske overbevisning ikke er diskutert i rapporten.

Rapporten fastslår dessuten at Breivik lider av total funksjonssvikt – noe det også er uenighet om.

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl er overrasket over uenigheten i kommisjonen.

Foto: Lise Åserud / Scanpix
– Overraskende

Spesialist i klinisk voksenpsykologi, Pål Grøndahl sier til NRK at det er uvanlig at en så stor andel av kommisjonen er uenige.

– Dette overrasker meg, for jeg er ikke vant til å få opplysninger fra kommisjonens indre arbeid.

Det er ifølge Grøndahl svært uvanlig at rettpsykiatrisk kommisjon leverer fra seg en rapport med dissens.

– Det kan godt ha skjedd, men jeg har aldri hørt om det i de hundretalls saker jeg har arbeidet med. Aldri.

Grøndahl sier at det ikke i seg selv er uvanlig å sette spørsmålstegn ved en diagnose i en slik sak, men at det er splittelsen i kommisjonen som gjør denne saken bemerkelsesverdig.

Hva sier dette om Breivik-saken?

– Dette tyder på at det er en fryktelig vanskelig sak de har med å gjøre. Det gir næring til den diskusjonen som har pågått lenge nå om Breiviks helsetilstand.

Retten kan oppnevne nye medlemmer

Dersom kommisjonen ikke kommer til å bli enige kan det i siste instans føre til at retten må oppnevne nye sakkyndige til kommisjonen.

Grøndahl tror det er lite trolig at noen av de sakkyndige vil bli tatt av saken selv om de er uenige, men at flere medlemmer vil bli lagt til i kommisjonen.

– Det er veldig sjelden, men det kan skje, sier Grøndahl.

Selv om Breivik-saken er vanskelig for de sakkyndige å bedømme, har ikke det nødvendigvis noe med diagnosen å gjøre, mener Grøndahl.

– Paranoid Schizofreni trenger ikke å være en vanskelig diagnose å stille. Kunsten er å underbygge den så godt at når man leser den vil man gjenkjenne det man leser.

– Bevis på at de gjør jobben

Overlege og psykiatrispesialist Kjersti Narud

Overlege og psykiatrispesialist Kjersti Narud har tiltro til at kommisjonen vil løse oppdraget på en profesjonell måte.

Foto: Jonas Sætre / NRK

Overlege og psykiatrispesialist Kjersti Narud mener uenigheten er et bevis på at kommisjonsmedlemmene gjør jobben sin og går nøye gjennom erklæringen. Men hun slår også fast at en dissens er svært uvanlig.

– Vanligvis er kommisjonen enstemmig, og i den grad de ikke er enige så antar jeg at saken blir undersøkt nærmere.

– Men kan kommisjonen levere ifra seg noe der medlemmene er uenige?

– Det blir å spå, og der føler jeg meg på utrygg grunn å svare på. Jeg antar at kommisjonen vil grunngi skriftlig i forhold til erklæringen og i å rådgi retten.

– Tåler vi en tilbakemelding der det er tvil?

– Kommisjonen har eksistert i 111 år, så de har lang erfaring i kontroversielle saker som dette, sier Narud.

Ingen av de sakkyndige vil kommentere saken overfor NRK.

Kommisjonen skulle etter planen fullføre sin vurdering før jul, men har nå som mål å få den ferdig før nyttår.

Disse konklusjonene kan Den rettsmedisinske kommisjon komme fram til:

  • Ingen bemerkninger til rapporten. Dette er konklusjonen i 70 prosent av alle saker, ifølge Stavanger Aftenblad.
  • Ingen vesentlige bemerkninger, men kommentarer til mindre viktige momenter i rapporten.
  • Etterlyser nærmere utdyping og ber om en tilleggserklæring fra de to sakkyndige.
  • Påpeker vesentlige feil og ber om nye sakkyndige og ny rapport. I 2010 var dette utfallet i 2 av 553 saker.

Pressens faglige utvalg mener NRK har brutt god presseskikk i denne saken .

SISTE NYTT

Siste meldinger