Hopp til innhold

Disse uenighetene kom ikke med i kommisjonsuttalelsen

Den rettsmedisinske kommisjon sier utad at de er enstemmige og uten vesentlige bemerkninger til Breivik-rapporten. Innad var det diskusjon om både konklusjonen, diagnosen, Breiviks ideologi og bredden i rapporten.

Den rettsmedisinske kommusjon - psykiatrisk gruppe i Breivik-saken

Den rettsmedisinske kommisjon i Breivik-saken består av sju medlemmer som utad vil framstå som enstemmige og enige, men etter det NRK kjenner til var flere av dem kritiske til ulike temaer i rapporten som konkluderte med at siktede var utilregnelig.

Foto: NRK Grafikk, Dagbladet

Torsdag offentliggjorde Oslo tingrett at Den rettsmedisinske kommisjon hadde overlevert sin vurdering av den sakkyndige rapporten om Anders Behring Breivik.

Les mer: Stiller seg bak Breivik-rapporten

Kommisjonen hadde "ingen vesentlige bemerkninger" til erklæringen som konkluderte med at Breivik var strafferettslig utilregnelig og hadde diagnosen paranoid schizofren.

NRK kjenner derimot til at det var tydelig uenighet innad i Den rettsmedisinske kommisjon rundt rapporten Torgeir Husby og Synne Sørheim skrev om Anders Behring Breivik.

Les også: Psykiaterne i full splid om Breiviks helsetilstand

Under behandlingen av den rettssakkyndige rapporten trakk medlemmer av kommisjonen i tvil opptil flere temaer:

 • noen trekker fram usikkerhet rundt konklusjonen
 • noen mener Breivik ikke lider av funksjonssvikt
 • det ble etterlyst bedre utredning av Breiviks ideologiske overbevisning
 • noen igjen mente rapporten fra Husby og Sørheim ikke tok innover seg hvor syk siktede er - mener han er sykere enn beskrevet

Funksjonssvikt

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim beskrev i sin erklæring om Anders Behring Breivik hvordan han gradvis hadde trukket seg tilbake, og at han spesielt fra rundt 2006 fikk en omfattende funksjonssvikt.

Ifølge rettspsykiaterne sluttet Breivik å fungere både praktisk, sosialt, økonomisk og med tanke på arbeidsevne.

BAKGRUNN: Derfor er Breivik kjent utilregnelig

Psykiatrisk sakkyndige Dan Tungland og Gunnar Johannessen

Nestleder Gunnar Johannessen var uenig i konklusjonen om at Breivik hadde funksjonssvikt.

Foto: John Gunnar Skien / NRK

Under behandlingen av rapporten setter nestlederen i Den rettsmedisinske kommisjonen spørsmålstegn ved konklusjonen om at terrorsiktede er psykotisk.

Gunnar Johannessen trakk blant annet fram at han mente de sakkyndige tar feil når de konkluderer med at Breivik lider av funskjonssvikt. Han mente terrorsiktede i stedet har autistiske trekk, og at rapporten mangler dokumentasjon på flere områder.

Johannessen ønsker ikke å kommentere detaljene som nå kommer fram om hans kvaler rundt Breivik-rapporten. Konfrontert tidligere torsdag om at uenigheter i kommisjonen ikke kom fram i uttalelsen til retten sa han dette:

– Det er alltid diskusjoner i kommisjonen vedrørende saker. Denne saken er grundig diskutert og vurdert. I forhold til forskriften som kommisjonen har, så har vi gitt et svar til retten, sa Gunnar Johannesen til NRK.

Johannessen kunne ikke avvise uenigheter, men henviser til taushetsplikten og at han ikke kan uttale seg om detaljene i arbeidet med den sakkyndige rapporten.

Ideologi

Men nestlederen var ikke den eneste som så klare ankepunkter ved den rettspsykiatriske erklæringen som hadde konkludert med at Anders Behring Breivik er utilregnelig.

NRK kjenner til at det under behandlingen av rapporten både var medlemmer som var uenige med de sakkyndige, og medlemmer som støttet rapporten fullt og helt:

 • Leder Karl Heinrik Melle - NRK kjenner ikke hans ståsted
 • Nestleder Gunnar Johannessen - hadde bemerkninger
 • Medlem Jannike Snoek - hadde bemerkninger
 • Medlem Kirsten Rasmussen - stilte seg fullt bak de sakkyndige
 • Medlem Knut Waterloo - NRK kjenner ikke hans ståsted
 • Medlem Andreas Hamnes - NRK kjenner ikke hans ståsted
 • Medlem Agneta Nilsson - hadde bemerkninger
Den rettsmedisinske kommusjon - psykiatrisk gruppe i Breivik-saken (meninger)
Foto: NRK Grafikk, Dagbladet

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Jannike Snoek mente blant annet at Breiviks ideologi ikke var godt nok utredet.

Rapportens behandling av ideologien til massedrapsmannen har vært svært omstridt. Flere aktører har uttalt seg og ment at de oppnevnte rettspsykiaterne enten ikke har forstått eller ikke har bakgrunn nok til å vurdere ideologien.

Professor ved politihøyskolen, Tore Bjørgo, sa til NRK tidligere i dag at rapporten fra de sakkyndige burde forkastes av Den rettsmedisinske kommisjonen fordi den ikke tar opp ideologien.

– Ideer som at det pågår en borgerkrig, og at det eksisterer en stor multikulturell samfunnskonspirasjon, er ikke han alene om. Og selv om det er en vrangforestilling, er det ikke bare Behring Breviks vrangforestilling, sa Bjørgo.

Fra diskusjonene innad i Den rettsmedisinske kommisjonen kan det tyde på at medlemmet Jannike Snoek til dels var enig i noe av denne kritikken.

Selv om mange har reagert på at Anders Behring Breivik ble erklært utilregnelig av de rettspsykiatriske sakkyndige er det også etter det NRK kjenner til kommisjonsmedlemmer som mener den siktede er enda mer syk enn allerede kjent.

Spesialisten i psykiatri, og kommisjonsmedlemmet, Agneta Nilsson mener rettspsykiaterne ikke har klart å fange opp godt nok hvor syk terrorsiktede er.

NRK har forsøkt å få kommentarer fra alle enkeltmedlemmene av den rettspsykiatriske gruppen i Den rettsmedisinske kommisjon uten at noen har valgt å svare.

Advarte mot dissens

Selv om det var uenigheter innad i Den rettsmedisinske kommisjon endte de med å avlevere en vurdering rundt Breivik-rapporten som var enstemmig og uten vesentlige bemerkninger.

NRK kjenner derimot til at det innad ble advart mot at uenigheter kunne skape kaotiske tilstander.

Kommisjonens medlemmer tok opp tre viktige spørsmål:

 • Ville de stille seg bak diagnosen?
 • Trodde de Anders Behring Breivik var psykotisk?
 • Kunne de gå inn på en vurdering uten bemerkninger?
 • Det var da det ble advart mot uenigheter.

– Hvis det er dissens i de tre spørsmålene, ja, da har vi kaos, ble det sagt i møtet.

Les mer: – Blir det dissens, blir det kaos

NRK kjenner også til at det ble tatt opp i behandlingen av saken hos kommisjonen at bemerkninger kunne skape støy og skade erklæringen til Husby og Sørheim.

– Antallet bemerkninger, masse småting vil skyte ned en ellers god erklæring, alle her kan måtte stå i retten og forsvare sine bemerkninger, ble det sagt i kommisjonens diskusjon.

Statsadvokat Inga Bejer Engh

Statsadvokat Inga Bejer Engh

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Oslo tingrett har nå sendt brev til påtalemyndigheten og Breiviks forsvarere med spørsmål om de ønsker oppnevnt nye psykiatrisk sakkyndige i saken.

– Nå skal vi sette oss ned for å vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser av Breiviks tilregnelighet. Deretter vil vi sende vår innstilling til Riksadvokaten hvor vi gir vårt syn på saken, opplyser statsadvokat Inga Bejer Engh til NRK.

NRK vet at det har vært stor uenighet i kommisjonen underveis, hva tenker du om det?
– Jeg hører påstandene, men jeg kjenner ikke til den informasjonen. Vi forholder oss til brevet fra kommisjonen hvor de enstemmig sier at de ikke har vesentlige merknader til Breivik-rapporten, sier Bejer Engh.

Føler du deg trygg på kommisjonen?
– Ja, det gjør jeg. Jeg har full tillit til at de gjør et grundig og godt arbeid, sier statsadvokaten.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener derimot at det er skapt for mye usikkerhet, og hun har derfor fremmet en ny begjæring om ny sakkyndige.

– Uttalelsen stiller flere spørsmål enn den avklarer situasjonen. Når kommisjonen velger å formulere seg på denne måten, så ligger det i kortene at man har innvendinger. Saken fortjener at man redegjør for hva de innvendingene er, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til NRK.

Les også: Begjærer ny sakkyndigrapport

Forsvarerne til Anders Behring Breivik opplyser at de vil reise ut til Ila fengsel i morgen formiddag for å besøke sin klient. De avventer å uttale seg om saken til etter at de har snakket med ham, men regner med å kunne si noe i løpet av morgendagen.

Vil ikke kommentere interne diskusjoner

Lederen av hele Den rettsmedisinske kommisjon vil ikke kommentere eventuell uenighet innad i kommisjonen under arbeidet med Breivik-rapporten.

Tarjei Rygnestad

Leder av Den rettsmedisinske kommisjon, Tarjei Rygnestad, mener at han ikke har lov til å kommentere interne diskusjoner under behandlingen av Breivik-rapporten.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Det vi har sagt vi er enige med er konklusjonen. Der har vi kommet med en enstemmig uttalelse, og når det gjelder videre vurderinger kan retten be oss møte i rettssaken og fortelle hvilke vurderinger vi har gjort. Utover det har vi ikke noen hjemmel for å gå ut offentlig å snakke om våre interne diskusjoner, sier Rygnestad til NRK.

Ble det advart mot uenighet eller dissens?
– Nei, tvert imot. Hvis det er uenighet skal det tilkjennegis.

Men NRK kjenner til at det ble uttalt at dissens innebar kaos.

– Jeg har ingen kommentar til den interne saksbehandlinga. Vi har diskuterte denne saken opp og ned, og vi har kommet til enighet, sier Rygnestad.

Han understreker at oppgaven til Den rettsmedisinske kommisjonen er å kvalitetssikre. Kvalitetssikringen skal blant annet ta for seg skjønn og individuelle vurderinger som er gjort av de sakkyndige.

Rygnestad vil likevel ikke gå inn på hvilke vurderinger som ligger til grunn, eller om det er undertrykt noen dissens.

– Vi kan nå eventuelt møte i retten for å redegjøre for saksbehandlingen og vurderingene vi har gjort. Da må Oslo tingrett i så fall innkalle oss til rettssaken, sier Rygnestad til NRK.

Pressens faglige utvalg mener at NRK har brutt god presseskikk i denne saken.

AKTUELT NÅ