– Må ha orden på IT i eget hus før man outsourcer

ARENDAL (NRK): Ledere som ikke forstår teknologi, flagger ut IT for å ordne opp i dårlig sikkerhet, men skaper i stedet nye sikkerhetsproblemer, mener Nkom.

Einar Lunde og Elisabeth Aarsæther i N-kom

INGEN SKAM Å SNU: Direktørene Einar Lunde og Elisabeth Aarsæther i Nkom mener sjefer bør sette seg mer inn i IT-drift før de bestemmer seg for å outsource.

Foto: Line Tomter / NRK

– Det er stor heder i å snu når det gjelder outsourcing. Flere ledere bør tenke seg om, og flagge hjem IT-tjenester som er kritiske for virksomheten og for samfunnet, sier direktør Einar Lunde i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom.

Mange norske virksomheter innen næringsliv og det offentlige har flagget ut drift av IT-systemer eller er i ferd med å gjøre det.

For mange har lærekurven vært bratt. Kostnadene store.

Telenor-seminar

DIGITAL SIKKERHET: Mange seminarer har IKT-sikkerhet i fokus under årets Arendalsuka. Her fra Telenor

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Ukritiske ledere

NRKs avsløringer om den ulovlige outsourcingen i Nødnett, journalskandalen i Helse Sør-Øst og tastefeilen på Mongstad er tema på ulike seminarer både på høyskoler og universitet, i næringslivet og i det offentlige, får NRK opplyst av en rekke kilder.

Lunde bekrefter at N-kom også opplever at det etter disse IT-sakene er blitt et nytt fokus på digital sikkerhet. Selv var han foredragsholder på flere seminarer på Arendalsuka for kort tid siden hvor nettopp digital sikkerhet var tema.

Å snu i outsourcingprosjekter betyr at man som leder viser at man har god innsikt i det man faktisk holder på med

Einar Lunde, Nkom

– Mange av hendelsene dreier seg om tilganger til innsiden av datasystemene. Problemene med å outsouce IKT blir særlig utfordrende når teknologien er gammel, og man klatter på med nye løsninger. Da er det vanskelig å ha kontroll på hvem som får tilganger, fremhever Lunde.

– Utflagging av IT kan være en risikosport hvis man ikke har orden i eget hus og mangler kompetanse på IT. Hvis man ikke har orden i eget hus, blir outsourcing som å henge skittent tøy ut på snora uten å vaske det først, sier Lunde.

Lunde understreker at han ikke er imot outsourcing av IT, men at man må ha nok kunnskap til å vite hva man gjør, ellers forsterkes problemene.

Få ledere med IT-kompetanse

Einar Lunde, N-kom

MANGLER IT-KOMPETANSE: Direktør Einar Lunde i N-kom opplever at mange bedriftsledere mangler IT-kompetanse og forståelse for sårbarhet ved outsourcing

Foto: Line Tomter / NRK

Akkurat nå gransker NSM selve Nødnett-saken, men Lunde vil ikke kommentere dette før granskningen er ferdig.

– Vi ser i mange saker at ledere ikke har grunnleggende IT-kompetanse. Og da virker IT-utfordringene krevende. I stedet for å forstå IT-problemene, løser lederne det ved å sette IT-oppgaver ut av virksomheten, og ut av landet, sier Lunde.

Han fremhever at det kan være lurt for ledelsen å realitetsorientere seg.

– Å snu i outsourcingprosjekter betyr at man som leder viser at man har god innsikt i det man faktisk holder på med, sier Lunde.

Mer kritiske

– Det er en gledelig utvikling at det er blitt en gryende bevissthet rundt IKT og sårbarhet, sier president Lise Randeberg i Tekna.

Hun håper det økte fokuset på IKT-sikkerhet har skapt med ny erkjennelse av risikoen ved å flagge IT ut til lavkostland som Norge ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med.

Over 60 prosent av den nasjonale kritiske infrastrukturen er på private hender. Myndighetene må stille tydelige nasjonale krav til styret og ledelsens ansvar for sikkerhets og sårbarhetsvurderinger, sier Tekna-presidenten.

SISTE NYTT

Siste meldinger