Offisersforbundet: – Vi er bekymret for sikkerhetshull i nødnettet

Offiserenes forbund vil ha svar på om nødnettet fremdeles drives i strid med Sikkerhetsloven. Flere sikkerhetshull er ennå ikke tettet og forbundet er bekymret for beredskapen.

nødnett øvelse

TOTALBEREDSKAP: Staten har ansvaret for landets totalberedskap. Nødnettet er et av redskapene som skal bidra til innbyggernes sikkerhet og beredskap. Bildet er fra en nødnettøvelse i Fredrikstad i 2010.

Foto: Linn Cathrin Olsen / NTB scanpix

– Vi må ha mer fokus på IT-sikkerhet, erkjenner direktør Cecilie Daae i DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, til NRK. I april overtok DSB ansvaret for nødnettet.

I direktoratet får NRK uklare svar på spørsmål om Sikkerhetsloven fremdeles brytes.

– Frem til nå har man vært opptatt av å etablere nødnettet. Vi jobber med å tette sikkerhetshullene, understreker Daae, og varsler at de vil trenge økte bevilgninger.

Imens venter mange av nødnettets brukere på svar.

Bongo: – Er avvikene til fare for rikets sikkerhet?

– Våre medlemmer er bekymret for totalberedskapen. Dersom avvikene ennå ikke er lukket, må vi stille spørsmål om det er fordi avvikene kan omfattende, alvorlige eller farlige for rikets sikkerhet sier Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund.

Torbjørn Bongo snakker til militære

BONGOS FOLK ER BEKYMRET: - Mange i forsvaret er bekymret over sikkerhetshullene i nødnettet, sier Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Foto: Norsk Offisersforbund

På vegne av medlemmene vil han ha svar på når sikkerhetshullene tettes.

Senest i sommer innrømmet Nasjonal sikkerhetsmyndighet at nødnettet fremdeles drives i strid med Sikkerhetsloven.

– Det er bekymringsfullt hvis det skyldes økonomi at hullene ikke er tettet, sier Bongo.

Det er stor risiko ved økonomien i nødnettprosjektet, fastslår en fersk revisjonsrapport som DSB har fått laget.

Så langt har nødnettet vært en kostbare milliardaffære. Og nå kan nettet bli enda dyrere.

Det er høy risiko for at kostnadene vil stige betydelig, slår rapporten fast.

DSB-direktør Cecilie Daae.

BER OM MER PENGER: IKT-sikkerhet koster penger, og Nødnettet må få økte rammer, mener direktør Cecilie Daae i Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Foto: Andreas Helgesen. / NRK

Brudd på Sikkerhetsloven

NRK avdekket i februar at deler av IT-driften av Nødnettet i flere måneder var drevet fra India, i strid både med avtalen og med sikkerhetsloven,

Siden har Nødnettet og dets underleverandører Motorola og Broadnet vært under gransking og etterforskning av PST.

Etterforskningen og granskingen tar tid. Bongo mener det er på tide å få svar om alvorlighetsgraden knyttet til NRKs avsløring.

– Vi ber NSM snart redegjøre for dette, så langt det er mulig, sier Bongo, som organiserer 8000 militært ansatte.

– Det kan gå på bekostning av beredskapen når man setter ut viktig infrastruktur til utenlandske selskaper.

Stor økonomisk risiko

Det er revisjonsselskapet Ernst & Young som har skrevet virksomhetsrapporten om nødnettet og underleverandørene Motorola og Broadnet.

Det er høy risiko for at kostnadene med drift av nødnettet vil stige betydelig

Ernst & Young

Rapporten trekker frem flere risikoforhold.

– Særlig stor økonomisk risiko er det knyttet til nye sikkerhetskrav til underleverandøren Motorola, fremkommer det i rapporten.

I løpet av høsten må DSB gi en detaljert plan til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for hvordan nødnettet skal holde seg innenfor Sikkerhetsloven.

Etterlyser åpenhet om avvik i nødnettet

Sammen med de tre andre LO-forbundene El&IT, Fagforbundet og Norsk tjenestemannslag har Bongo skrevet et brev til NSM.

Dersom avvikene er lukket, anmoder forbundene om innsyn i granskingsrapporten til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Kun åpenhet kan bidra til å bedre totalberedskapen, er meldingen fra de fire forbundene.

Bongo og Tomasgard, LO

LO ØKER FOKUSET PÅ BEREDSKAP: LO har startet et prosjekt om totalberedskapen. Her fra en høring i stortinget om Forsvarets langtidsplan. På bildet er leder i Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo (t.v) og LO- sekretær Are Tomasgard

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger