Én av tre nordmenn frykter at valgkampen hackes

ARENDAL (NRK) Trusselaktørene er aktive og de har evnen til å slå til, advarer Telenors sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.

Hanne Tangen Nilsen

Sikkerhetsdirektør i Telenor Hanne Tangen Nilsen presenterte en ny rapport om digital sikkerhet i forbindelse med Arendalsuka i dag. Ifølge rapporten er mange nordmenn bekymret for at valgkampen manipuleres.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Onsdag la Telenor frem en undersøkelse utført av Kantar TNS, som viser at mange har fått øynene opp for hvilke konsekvenser cyberoperasjoner kan ha.

Ifølge undersøkelsen svarer mer enn én av tre nordmenn at de i stor eller noen grad er bekymret for at den norske valgkampen skal bli manipulert via cyberspace.

– Det vi ser er at trusselaktørene er aktive. De er avanserte, og det er ingen grunn til å tvile på de har muligheten og evnen til å påvirke hvis de ønsker det, sier Nilsen.

Etterlyser bedre koordinering

Hun leder sikkerhetsavdelingen til Telenor som overvåker 80 prosent av all datatrafikk i Norge, og mener samarbeidet med norske myndigheter er for dårlig.

– Det går for tregt. Vi etterlyser et felles situasjonsrom, og vi etterlyser at vi er en del av totalforsvaret, sier sikkerhetsdirektøren.

– Vi ønsker oss en bedre og tydeligere ledelse av cyberforsvaret, sier Nilsen.

Hun savner også en nasjonal krisehåndtering hvor private aktører, som eier samfunnskritisk infrastruktur, deltar.

– Lite sannsynlig

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at det er umulig å utelukke at noen forsøker å påvirke valget, men at det likevel er lite sannsynlig at fremmede makter ser seg tjent med å manipulere valget gjennom cyberoperasjoner.

Det har sammenheng med at det er enighet langs de store linjene i norsk politikk, og særlig i utenrikspolitikken er det stor grad av enighet blant de politiske partiene i Norge.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er liten grunn til å tro at fremmede makter ønsker å manipulere valget.

Store konsekvenser

Telenors sikkerhetsmiljø håndterer nærmest daglig angrepsforsøk fra statlige aktører, kontraktører, organiserte kriminelle og politisk motiverte hackere.

I undersøkelsen Telenor la frem i dag svarer syv av ti at de er bekymret for at norske samfunnskritiske funksjoner skal kunne slås ut av cyberangrep.

Nilsen sier trusselaktørene kan gjennomføre operasjoner som kan få store konsekvenser i samfunnet.

– Dette har blitt demonstrert blant annet gjennom påvirkningsoperasjoner som preget det amerikanske presidentvalget, sier hun.

Nå etterlyser hun tydelig ledelse og et tettere samarbeid mellom det offentlige og private dersom Norge rammes av et større cyberangrep.

– Det er samfunnskonsekvensene vi er opptatte av – som at telekom-tjenestene kan bli ustabile, eller strømutfall som vi så i Ukraina. Da må man ha et nasjonalt situasjonsrom med de rette aktørene som kan dele informasjon og diskutere hva man skal gjøre. I tillegg trenger man noen som kan ta avgjørelser.

– Tar det på alvor

Justisminister Per-Willy Amundsen mener det er grunn til å ta Telenors bekymring på alvor, og sier at han vil se på hvordan samarbeidet kan bli bedre i fremtiden.

– I verden rundt oss har vi sett at demokratiske valg har blitt utsatt for forsøk på påvirkning og cyberangrep. Det gjør at vi som nasjon må forberede oss på det, sier Amundsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger