Hopp til innhold

– De vil få en krevende jobb

En lærer, en resepsjonist og en rådgiver skal sammen med to fagdommere dømme Anders Behring Breivik. Ifølge forskningen er det større sjanse for at lekfolk dømmer tiltalte i straffesaker som utilregnelige enn fagdommerne.

Pål Grøndahl

VANLIGE BORGERE: Rettspsykolog Pål Grøndahl sier meddommerne vil få en krevende rolle under norgeshistoriens største kriminalsak siden krigen.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Kirsten Bleskestad

– Lekdommerne har en helt sentral rolle i vårt strafferettssystem, sier tingrettsdommer Kirsten Bleskestad til NRK.

Foto: Domstol.no

Mandag ble det klart hvilke lekdommere som skal være med å dømme i den største kriminalsaken i Norge siden krigen.

De fem borgerne ble trukket ut tilfeldig fra en liste over rundt 8000 innbyggere i Oslo.

Ifølge tingrettsdommer Ina Strømstad har alle de fem erfaring som meddommere fra tidligere rettssaker.

Kan overstemme fagdommerne

– Lekdommerne har en helt sentral rolle i vårt strafferettssystem, sier tingrettsdommer Kirsten Bleskestad til NRK.

– De dømmer på lik linje med fagdommerne. Lekdommeren har én stemme og fagdommeren har én stemme, utdyper hun.

I og med at lekdommerne er flere enn fagdommerne i en straffesak, så har lekdommerne stor innflytelse på utfallet av rettssaken. Dette skyldes at rettsprinsippet at vi skal dømmes av våre likemenn står sterkt i vårt rettssystem (se faktaboks).

– Så faktisk, så kan meddommerne overstemme fagdommerne fordi de har flertallet i en straffesak, bekrefter Bleskestad.

Vanligvis består en straffesak av en fagdommer og to lekdommere, mens i større alvorlige straffesaker, som i hovedforhandlingen mot Anders Behring Breivik, har man en såkalt forsterket rett med to fagdommere og tre lekdommere.

Skal vurdere om Breivik kan straffes

Pål Grøndahl som er rettspsykolog og forsker ved Oslo universitetssykehus har har lang erfaring med meddommere i sin forskning.

Han sier lekdommernes hovedoppgave kan deles i to: Først å bedømme objektivt om tiltalte faktisk har gjort det han/hun har gjort.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli veldig omstridt i Breivik-rettssaken, sier Grøndahl.

Den andre delen går på den mer subjektive vurderingen av tiltaltes psyke, om han kan dømmes for det han har gjort.

– Det dreier seg altså om tilregnelighetsspørsmålet, forklarer rettspsykolgen.

Lekdommere heller mot utilregnelighet

I forbindelse med sin doktorgrad ba Grøndahl sakkyndige eksperter og lekdommere om å vurdere tilregneligheten til personer som har gjort noe straffbart.

Han sier undersøkelsene viste at lekfolk og ekspertene ofte vurderte tiltaltes skyldsevne forskjellig:

– Når vi viste dem beskrivelsene, så hadde lekpersoner en tendens til å anse flere av eksemplene som utilregnelige enn ekspertene, forteller Grøndahl.

– Så det kunne se ut som ekspertene hadde litt mer is i magen eller høyere terskel for å si at noen var utilregnelige, sier rettspsykologen.

– Krevende rolle

Det er ikke tatt stilling til om én av varameddommerne skal følge saken, og i så fall hvem av de to som skal gjøre det. Tidligere fikk en kvinne som ble valgt ut som meddommer fritak fra å delta i rettssaken.

Både Grøndahl og Bleskestad sier meddommerne vil få en krevende rolle under norgeshistoriens støreste kriminalsak siden krigen.

– En meddommer må for det første være til stede hele tida, og de må følge nøye med på alt som blir sagt i retten, og det er krevende forhandlinger og krever stor innsats, sier Bleskestad.

– I noen saker virker det som om lekdommerne er lite forberedt på sakens alvor og brutalitet, sier Grøndahl.

Han forteller om en barnedrapssak hvor en meddommer bare forsvant etter første dag i retten, og ikke lot seg spore opp igjen.

– Da måtte de stoppe hele rettssaken og begynne på nytt med nye meddommere, sier Grøndahl.

– Ellers er det veldig varierende hvor aktive meddommerne er. Noen stiller mange spørsmål, mens andre er veldig tause og preget av stundens alvor fordi de er på en helt ny arena hvor de ikke føler seg like vel som en fagdommer gjør, sier Grøndahl.

Retten avgjør habilitet

En av varaene som er valgt ut til å følge rettssaken mot Breivik, er far til en AUF-leder som mistet venner på Utøya.

Miljøarbeider Ole Johnny Foss (49) er far til en leder i et lokallag av AUF, men ingen av partene har reagert på dette, skriver VG.

– Sønnens bakgrunn er gjort kjent for alle parter i saken, men det har ikke kommet innsigelser på dette, sier informasjonssjef Irene Ramm i Oslo tingrett.

Også Breiviks forsvarere, med Geir Lippestad i spissen, har vurdert dommerne grundig og ikke funnet grunn til å protestere.

Ramm bekrefter i en e-post at partene hadde frist til torsdag 8. mars for å komme med eventuelle innsigelser til de uttrukne meddommerens og varameddommernes habilitet.

Det kom ingen slike innsigelser innen denne fristen.

Oslo tingrett kan likevel vurdere det dithen at noen av meddommerne eller varameddommerne er inhabile. Retten har et eget ansvar ifølge Domstolloven til å vurdere habiliteten fortløpende.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ