17-åring fengslet på nytt: PST rekonstruerte bombelignende gjenstand

PST mener de har en sterk sak mot 17-åringen som ble pågrepet med eksplosivt materiale på Grønland, og har allerede bedt Oslo tingrett om å sette av tid til rettssak. Mandag ble han fengslet i to nye uker.

Politiet sperret av område etter bombealarm på Grønland

STOR AKSJON: Politiet og bombegruppa sperret av et større område på Grønland i Oslo etter funnet av den bombelignende gjenstanden i april.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lørdag 8. april i år ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter funn av en bombelignende gjenstand. En 17-åring med russisk bakgrunn ble pågrepet, og har siden sittet varetektsfengslet.

Politiet sikkerhetstjeneste (PST) mener gjenstanden, som ble detonert på en kontrollert måte av bombegruppa, bestod av lightergass og splinter.

PST har tidligere fått medhold av lagmannsretten i at det er grunn til å mistenke at 17-åringen skulle bruke gjenstanden til å påføre «alvorlig skade på mennesker eller omgivelser».

Lagde etterligning

17-åringens forsvarere har hele veien avvist at 17-åringen hadde til hensikt å gjennomføre en terroraksjon. Forsvarerne har også hevdet at den hjemmelagde bombelignende gjenstanden hadde begrenset skadepotensial.

Javeed Shah

17-åringens forsvarer Javeed Shah.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

For å komme til bunns i spørsmålet har PST nå gjennomført en rekonstruksjon, opplyser 17-åringens forsvarer Javeed Shah.

– Det vil si at PST ut ifra opplysningene de har fått gjennom etterforskningen, har satt seg ned og laget en gjenstand som er lik den som ble funnet på Grønland. Så har de tent på og sett hvilket skadepotensial den har, sier Shah til NRK.

Shah sier han selv var til stede da PSTs etterligning ble detonert, men han ønsker ikke å kommentere effekten.

– Jeg vil avvente rapporten, for å se om vi er enige med PSTs beskrivelser, før jeg eventuelt kommenterer noe mer. Da får vi også se om det blir aktuelt for oss å gjennomføre en lignende rekonstruksjon, sier Shah.

Et stort område ble sperret av på Grønland etter funn av en bombelignende gjenstand.

SMELL: Klokka 01.28 8. april opplyste politiet at de hadde gjennomført en kontrollert sprengning av gjenstanden.

Våpenbeslag hos andre

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, bekrefter at har vært gjennomført en rekonstruksjon av gjenstanden, men ønsker ikke å gå ut med detaljer om hva den viste.

Bernsen sier på generelt grunnlag at PST mener mistanken mot 17-åringen er styrket gjennom etterforskningen. Det er tidligere kjent at 17-åringen skal ha videresendt en videofilm som oppfordret til terroraksjoner samme dag som han ble pågrepet.

Med bakgrunn i pågripelsen av 17-åringen har PST også iverksatt en målrettet etterretningsaksjon mot det man mener er at radikalt miljø på Østlandet.

Dette har ført til flere pågripelser og våpenbeslag som knyttes til ekstreme islamistiske miljøer i Norge, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK i forrige uke.

Hovedforhandling i høst

17-åringen er født i Russland, og kom til Norge som asylsøker. Han har tidligere vært bosatt i Finnmark, men har i senere tid hatt tilhold på Østlandet.

Mandag ble han igjen fengslet i to nye uker. Fengslingsspørsmålet ble avgjort gjennom såkalt kontorforretning, altså uten at 17-åringen eller PSTs politiadvokat Kathrine Tonstad var til stede.

Oslo tingrett har flere ganger tidligere gitt PST medhold i at det finnes en risiko for at den unge, russiske statsborgeren kan forsøke å reise ut av Norge.

Den siktedes unge alder gjør at fengslingsperioden ikke kan være lenger enn to uker.

PST tar uansett sikte på å holde gutten fengslet fram til en eventuell hovedforhandling. NRK får opplyst at denne allerede er forhåndsberammet til september og oktober.

– I det ligger det at PST tror at det kommer til å bli tatt ut en tiltale, basert på de opplysningene som foreligger nå. Det er noe man gjør for å spare tid, og ok for oss, selv om han nekter straffskyld, sier Shah til NRK.

​17-åringen ble siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omfatter ulovlig befatning med eksplosivt materiale.

Etter det NRK forstår kan det bli aktuelt å utvide siktelsen mot 17-åringene til også å gjelde andre deler av straffeloven, avhengig av den videre etterforskningen.

SISTE NYTT

Siste meldinger