- Offentliggjøringen vil avmystifisere Treholt-dommen

Etter 26 år er de strengt hemmelige sidene av Treholt-dommen blitt offentliggjort.

Hemmelige dokumenter i Treholt-saken

Tirsdag ble de siste sidene av dommen mot Arne treholt avgradert.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Nesten 100 sider ble i sin tid gradert som hemmelige - seks av dem strengt hemmelige - da dommen falt i norgeshistoriens største spionsak i 1985.

De siste seks sidene i dommen mot Arne Treholt ble tirsdag offentliggjort av Borgarting lagmannsrett.

NRK-journalist Knut Magnus Berge forteller at de siste seks sidene innholder opplysninger som Politiets overvåkingstjeneste fikk fra andre etterretningstjenster, og som dannet grunnlaget for jakten på den hemmelige spionen i det norske embetsverket.

Berge tror ikke de siste sidene får noen konsekvenser for dommen.

– I hovedsak vil dette bidra til å avmystifisere Treholt-dommen. De som trodde at de lå sprengsstoff i denne delen av dommen, vil nok bli skuffet, sier han.

NRK-journalist Knut Magnus Berge kommenterer de "hemmelige" sidene i Treholt-saken

NRK-journalist Knut Magnus Berge kommenterer de 'hemmelige' sidene i Treholt-saken.

– Offentliggjøringen kan stoppe ryktene

Det har nesten gått 26 år siden Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen.

- Tungtveiende hensyn har trukket i hver sin retning. Vi ønsker jo at dommer skal være offentlige i utgangspunktet, sier førstelagmann Ola Dahl i Borgarting lagmannsrett.

Kommisjonsleder Helen Sæther sier offentliggjøringen av dokumentene kan bidra til å stoppe noen av ryktene som verserer om Treholt-dommen, melder VG Nett.

– Jeg synes det er bra at dommen offentliggjøres i sin helhet, slik at enhver kan se hva som er begrunnelsen, sier Sæther.

Sæther tror dette kan bidra til å få vekk noe av mystikken og spekulasjonene rundt Treholt-dommen.

Det er sidene 73-78 i den over 200 sider lange dommen som etter 26 år er frigitt.

(Artikkelen fortsetter under dokumentet)

Se de seks sidene her:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Oppsiktsvekkende lite konkrete opplysninger

Geir Selvik Malthe, som er den ene av forfatterne av boken "Forfalskningen", synes det er ille at avgraderingen kommer først nå rett før Gjenopptagelseskommisjonen skal fatte sin beslutning i Treholtsaken.

– Folk kan tenke selv når dette nå offentliggjøres. Denne hemmelige delen av dommen inneholder oppsiktsvekkende lite konkrete opplysninger, sier han til Aftenposten.

– Det er snakk om tredjehånds opplyninger fra en anonym kilde, sier Malthe-Sørensen

Arne Treholt

For snart 26 år siden ble Arne Treholt dømt til 20 års fengsel.

Foto: Tore Meek / SCANPIX

– Står ikke noe som har betydning

Arne Treholts forsvarer, advokat Harald Stabell, er fornøyd med at offentliggjøringen nå er kommet.

Stabell har arbeidet hardt for å få de hemmeligstemplede sidene offentliggjort, og mener det ikke står noe på sidene som har betydning for dommen.

– Dette er positivt og i samsvar med det mine advokater og jeg har krevd. Jeg stiller likevel spørsmål med om hvorfor dette ikke skjedde for 26 år siden, sier Treholt.

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier i en kommentar at åpenhet er bra.

– Debatten om rettssikkerhet trenger åpenhet. Dette har også Justisdepartementet vært enig i, og vi er glade for at dommen nå blir frigitt, sier han.

Harald Stabell, forsvarer for Arne Treholt

Harald Stabell sier det er bra at offentliggjøringen nå er kommet.

Foto: NRK

Fikk informasjon om at personen var tidligere journalist

I de hemmelighetsstemplede sidene fikk Politiet blant annet informasjon om at vedkommende var en tidligere journalist, noe som stemte med Arne Treholt som hadde jobbet i Arbeiderbladet.

Ifølge hemmelig informasjon hentet fra innsiden av KGB skulle Oslo-agenten være så god at KGBs Oslo-kontor ikke trengte å anstrenge seg mer for å finne andre kilder, skriver Nettavisen.

I 1982 fikk norsk etterretning informasjon fra USA om at KGB i New York hadde en skandinavisk agent med et navn som lignet på «Volt» eller «Vol».

Gjenopptakelseskommisjonen skal snart avklare om Treholt-dommen skal gjenopptas, melder NTB.

Les hele Treholt-dommen:

Treholt-dom side 1-69

Treholt-dokumentene side 70-139

Treholt-dom side 140-219

Treholt-dom side 220-255

SISTE NYTT

Siste meldinger