Hevder Treholt-dommen er forfalsket

Arild Rønsen mener nye tekniske funn i Treholt-saken viser at dommen er manipulert.

Video Rønsen mener Treholt-dommen er forfalsket

Rønsen mener Treholt-dommen er forfalsket. Torsdag inviterte han til pressekonferanse i Oslo.

Samme dag som fristen for å gi merknader til Gjenopptakelseskommisjonens utredning av Treholt-saken, kom skribent Arild Rønsen med påstander om at deler av side 66 i Treholt-dommen er forfalsket.

Det er en side som omhandler det sentrale pengebeviset som er et av de mest sentrale bevisene i Treholt-dommen. Rønsen mener at noen har forandret på innholdet på denne siden.

Endringer

Rønsen som er en av Arne Treholts mangeårige støttespillere, har engasjert seg i saken siden pågripelsen i 1984. Han har gjennomgått tre forskjellige utgaver av side 66.

Den ene er fra 1985, den andre fra 1991 og den tredje fra et dokument VG fotograferte i 2005.

Ifølge Rønsen er skriften på dokumentet fra 1985 annerledes enn skriften på dokumentet fra 1991. Han har vært i kontakt med kopimaskineksperter som sier det er umulig at avviket er så stort mellom de forskjellige dokumentene.

– Margene er annerledes og skriftlige rettinger er gjort med annet skriveredskap enn det som er blitt hevdet fra politiets side, sier Rønsen.

Rønsen har bedt PST om å få se originalene fra Treholt-dommen i Nydalen, men det får han ikke.

Tviler på opplysningene

Statsadvokat Stein Vale sier dette har vært undersøkt grundig tidligere.

– I 2007 vurderte svenske eksperter originalutgaven og tre kopier fra side 66 i dommen. Jeg har ikke særlig tro på at det er noe nytt i Rønsens undersøkelser, sier Vale til NRK.

Han sier at svenskene konkluderte med at alle kopiene stammet fra den samme originalen, og at det ikke var snakk om noen forfalskninger.

PST ønsker ikke å kommentere Rønsens opplysninger før Gjenopptakelseskommisjonen har kommet med sin konklusjon.

– Hadde lite på Treholt

Rønsen mener dommen er forfalsket fordi politiet skjønte at de hadde for lite på Arne Treholt.

– Da Arne Haugestad overtok som forsvarer og begynte å stille spørsmål ved hvor mange dollarsedler det er plass til i en konvolutt, var man nødt til å gjøre endringer, hevder Rønsen.

De skjønte at dette ikke hang sammen med det som sto i dommen. Uten pengebeviset ville Treholt aldri vært dømt, sier han.

Sluttfase

Kommisjonen er inne i sluttfasen av arbeidet med Arne Treholts gjenåpningsbegjæring etter at det i boka «Forfalskningen» ble framsatt påstander om at Politiets overvåkingstjeneste jukset med pengebeviset.

Boka mener å avsløre at bildene av sedlene som skal ha blitt funnet i Treholts koffert, i realiteten ble tatt etter den angivelig ransakingen 22. august 1983.

Fra Arne Treholts side blir det også hevdet at ransakingen aldri fant sted og at det derfor aldri ble funnet noen penger hjemme hos ham.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger