Gjenopptakelseskommisjonen avviser åpne Treholt-høringer

Gjenopptakelseskommisjonen avviser kravet om åpne høringer av de sakkyndige som har uttalt seg om det omstridte pengebeviset i Treholt-saken.

Harald Stabell og Arne Treholt

Arne Treholt og forsvareren hans, Harald Stabell, får ikke ønsket om åpne høringer i Gjenopptakelseskommisjonen innfridd.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Den konklusjonen kom kommisjonen fram til på dagens møte.

Gjenopptakelseskommisjonens leder Helen Sæter sier til NRK at kommisjonen mener den har tilstrekkelig grunnlag til å vurdere det temaet i de skriftlige uttalelsene som foreligger.

Treholt er oppgitt

– Jeg er oppgitt, men ikke overrasket, sier Treholt til ABC Nyheter .

– Det er betegnende for hele måten kommisjonen har behandlet denne saken på at man nå igjen tviholder på lukkede dører og hemmelighold. Det avdekker at det fra kommisjonens side er lagt opp til konklusjoner på forhånd, hevder han.

– At man skal avhøre nye politivitner illustrerer bare det farselignende i det hele, fortsetter han.

Mange krav

Kravet om åpne høringer av de sakkyndige i Gjenopptakelseskommisjonens behandling av Treholt-saken har vært mange.

Arne Treholts forsvarer, Harald Stabell, er blant dem som har krevd slik åpenhet.

Leder i Gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæter

Helen Sæter leder Gjenopptakelseskommisjonen. Kommisjonen avviser kravet om åpne høringer i Treholt-saken.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

I fjor høst skrev sjefredaktørene i Aftenposten, Dagbladet og VG et brev til kommisjonen med krav om åpne høringer, men fikk raskt et negativt svar fra lederen Helen Sæter.

Også justisminister Knut Storberget har tidligere tatt til orde for størst mulig åpenhet i saksbehandlingen.

Sæter sier kommisjonen er klar over det legitime kravet om mer åpenhet.

- Vi er i utgangspunktet innstilt på å imøtekomme kravet om innsyn i vårt utredningsmateriale, men vi må jobbe mer med hvordan vi kan gjøre det. Det har å gjøre med at materialet innholder personopplysninger og graderte opplysninger som vi må ta hensyn til, sier hun.

Mediene saksøker staten

Tidligere i dag ble det kjent at en samlet norsk presse saksøker staten for å få innsyn i lydopptakene og dommen etter rettssaken mot Arne Treholt i 1985. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere nektet innsyn i de hemmeligstemplede dokumentene.

Mediene kever innsyn i hele opptaksmaterialet og dommen.

Vil avhøre flere vitner

Gjenooptakelseskommisjonen har i dag gått med på kravet fra Treholt og Stabell om å avhøre flere vitner.

- Det er primært ansatte i PST og forgjengeren POT. Det gjør vi fordi domfelte har bedt om det, og fordi vi håper disse avhørene kan bidra til å opplyse saken ytterligere, sier Sæter.

Påstand om falske bevis

Treholts begjæring om gjenopptakelse kom allerede i 2005, og i fjor ble saken tatt opp til behandling av Gjenopptakelseskommisjonen.

Bakgrunnen var påstander om at politiet skulle ha forfalsket bevis i straffesaken. Dette gjaldt særlig pengefunnet i Treholts koffert.

Treholts forsvarer hevder at beviset ikke stammer fra politiets hemmelig ransaking av Treholts leilighet i august 1983, men at det i stedet skulle ha blitt produsert etter at Treholt ble pågrepet i januar 1984.

Gjenopptakelseskommisjonen har utredet dette spørsmålet. Det er gjennomført 25 avhør av 23 vitner, 14 av disse er nåværende eller tidligere tjenestemenn i POT og PST.

Kommisjonen har også fått gjennomført film- og fototekniske undersøkelser av fotomaterialet i saken av sakkyndige i England, Sverige og Danmark.

Sæter sier til NTB at hun håper at kommisjonen skal komme med sin avgjørelse før sommeren.

SISTE NYTT

Siste meldinger