- HIV-holdninger som på 1980-tallet

Det er i år 30 år siden HIV ble oppdaget. Den medisinske gåten HIV er løst. Når det gjelder våre holdninger til dem som har HIV, står det verre til - mye verre.

Kim Fangen - HIV-positiv

Kim Fangen ble HIV-smittet i 2003, og mener folks holdning til HIV ikke har endret seg mye siden 1980-tallet.

Foto: NRK

Kim Fangen har kjøpt seg hus i Rakkestad, fra 1860, hit skal han flytte. Med stort pågangsmot har han gått løs på oppgaven med å pusse opp. Ved siden av står en sliten campingvogn, der bor han.

Kim Fangen er en av de få i Norge i dag som er åpen med sin HIV-status. Han ble smittet i 2003, og oppdaget da at holdningene til det å ha HIV ikke har endret seg så mye siden 80 tallet, som vi liker å tro.

- Mye frykt hos HIV-positive

- Jeg oppdaget at det var mye frykt hos HIV-positive, jeg hørte og hører fortsatt historier om at leger har stor smittefrykt, at det kan være vanskelig å få tannlegetime fordi tannlegen er redd for smitte. Jeg hører også historier fra arbeidslivet, om at hiv smittede uføretrygder seg for å slippe å bli frosset ut av jobben. Jeg hører også historier om folk som mister jobben fordi de er HIV-positive, sier Kim Fangen.

Henki Hauge Karlsen, bartenderen fra Fredrikstad ga hiv et ansikt, på 80 tallet. Han fikk sparken som bartender, fordi han hadde HIV. Men i Høyesterett med Tor Erling Staff som forsvarer fikk han jobben tilbake, rett før han døde, 22 desember 1988.

Oppdaget i 1981

Henki Hauge Karlsen

Henki Hauge Karlsen fikk sparken som bartender i Fredrikstad fordi han var HIV-positiv, men sammen med advokat Tor Erling Staff vant han fram i retten.

Foto: NRK
Lege Arild Mæland

- Den medisinske gåten HIV er løst, sier lege Arild Mæland.

Foto: NRK
Aids-medisiner

Med tre slike piller til frokost hver dag kan HIV-positive leve et normalt liv.

Foto: NRK

Det er i år 30 år siden viruset ble oppdaget. Hvordan står det til med våre holdninger i 2011? Kunne Henki-saken skjedd i dag?

- Den medisinske gåten HIV er løst, sier en en av Norges fremste eksperter på viruset, lege Arild Mæland ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.Han vise oss tre piller.

- Disse pillene til frokost hver dag, er det som skal til for å leve et helt normalt liv med HIV, disse pillene holder viruset i sjakk, slik at du lever et helt vanlig liv.

- Lever HIV-positive like lenge som oss andre?

– Ja, i praksis. Du blir kanskje ikke 90 år, men 89 og et halvt år, men det bryr vi oss ikke så mye om. I praksis lever du like lenge med HIV som om du ikke hadde hatt sykdommen, sier Mæland.

- Medisinene bidrar også til at du i praksis nesten ikke er smittefarlig for andre, sier legen.

- Det er ingen smittefare ved å jobbe sammen med en HIV- pasient, eller å bli tatt hånd om av en HIV-smittet som jobber i helsevesenet hvis du selv er pasient. Derfor er det heller ingen grunn til å informere sine overordnede om at du er hiv positiv, sier legen.

Forsøkt presset ut av arbeidslivet

NRK har snakket med flere HIV-positive som forteller om at de blir forsøkt presset ut av arbeidslivet, på grunn av at de er HIV-positive.

En barnehageansatt forteller at ledelsen ved barnehagen ønsket å fortelle alle ansatte og alle foreldre om HIV-diagnosen, som i praksis ville betydd at arbeidstakeren trolig ikke kunne jobbe der mer. En inngripen fra HIV Norge gjorde at dette ikke ble gjort, og at arbeidstakeren kunne fortsette i jobben.

NRk har snakket med en som var ansatt i helsevesenet, som opplevde noe liknende. Han forteller:

-Jeg fikk praksisplass som hjelpepleier, men mistet den jobben fordi min saksbehandler presset meg til å fortelle at jeg var HIV-positiv til ledelsen på sykehjemmet. Etterhvert mistet jeg jobben. De sa ikke det var på grunn av min HIV- status, men jeg er ganske sikker på at det var grunnen, sier mannen.

Kommunen har senere beklaget overfor mannen at de ba ham fortelle om sin HIV- status til ledelsen ved sykehjemmet. Også i dette tilfellet var det etter at interesseorganisasjonen for HIV-positive, HIV Norge, grep inn.

Holdningene avdekket av forskning

Det er ikke bare smittede selv som forteller om det tøffe livet som hiv positiv i Norge. Et omfattende forskningsporsjekt har avdekket de samme holdningene.

Arne Backer Grønningsæter

FAFO-forsker Arne Backer Grønningsæter mener det hersker mange fordommer mot HIV-positive.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Jo nærmere det kommer deg som person, jo mer problematisk blir holdningene til dem som har HIV. Spør du om en som har HIV kan passe dine barn, er det ganske mange som svarer nei til det. Det sier noe om smittefrykt og holdninger til dem som har hiv som ikke hører hjemme i 2011, sier forskeren Arne Backer Grønningsæter ved FAFO.

- Annenhver nordmann mente blant annet at arbeidsgiver må kunne endre arbeidsoppgavene til HIV-positive av hensyn til kolleger. En av fem sa de ville unngå nær sosial kontakt og omgang med hiv-positive, sier forskeren.

Også lege Arild Mæland ved Ullevål bekrefter inntrykket.

-Det er dessverre slik at veldig mange av holningene som vi så for 30 år siden, fortsatt er tilstede. Folk har fortsatt store misopfatninger om hvor lett det er å bli smittet.

Kim Fangen er en av dem som står åpent fram, og kjemper for hiv positives rettigheter. Men han innrømmer at det har en pris. Han sier det slik:

-Jeg kan vel si så mye at jeg har valgt å isolere meg. Det å tenke at en skal finne en partner er vankelig. Det er lettere å la være å prøve, for å slippe å bli avvist. Det å isolere seg tror jeg at jeg har til felles med veldig mange andre HIV-positive, sier Kim Fangen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


SISTE NYTT

Siste meldinger