Hopp til innhold

Veterinærinstituttet: – Nærmer oss utryddelse av fryktet parasitt i Norge

For fem år siden gjennomførte man norgeshistoriens største giftbehandling av et vassdrag etter at lakseparasitten Gyrodactilus salaris ble påvist. Nå er den 160 kilometer lange Vefsna så godt som friskmeldt.

Idyll ved Vefsnavassdraget

Det er brukt over 150 millioner kroner på å fjerne lakseparasitten i vassdraget med dertil hørende sidevassdrag og tre innsjøer. All fisk i disse innsjøene og Vefsna med sideelver, ble utslettet i 2011 og 2012.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

– Så langt har vi sett at lakseungene er fri for parasitter. Det betyr at behandlingene i 2011 og 2012 har vært vellykket, forteller prosjektleder for friskmeldingsprogrammet ved Veterinærinstituttet, Sigurd Hytterød til NRK.

I fem år har Veterinærinstituttet jobbet med friskmeldingsprogrammet i Vefsna-regionen. Instituttet undersøker lakseunger fra de ti elvene for å se om parasitten er borte.

Fiskeparasitten, som omtales som laksedreperen, lever i hovedsak på atlanterhavslaksen, men kan også leve på andre laksefisker. Gyro-smitte har ødelagt bestanden i flere norske vassdrag.

– Man kan ikke se i vassdragene at fisken er smitta. Parasitten er veldig liten, rundt en halv millimeter stor. Fisken undersøkes én og én i lupe, forteller Hytterød.

Utslettet all fisk

Sigurd Hytterød ved Veterinærinstituttet

– Det er en katastrofe for en lakseelv å få en sånn smitte, sier Sigurd Hytterød.

Foto: Veterinærinstituttet

Det er Mattilsynet som er den overordnede tilsynsmyndigheten over Vefsna-vassdraget. Siste innsamling av lakseunger er i gang i og rundt Vefsna, og i slutten av måneden regner Veterinærinstituttet med at man er ferdige.

– Da sendes prøvene inn til instituttet og forhåpentligvis viser de at fisken er frisk.

Det er brukt over 150 millioner kroner på å fjerne lakseparasitten i vassdraget med dertil hørende sidevassdrag og tre innsjøer. All fisk i disse innsjøene og Vefsna med sideelver, ble utslettet. Etter Rotenon-behandlingen startet et femårig løp med å reetablere bestandene i vassdragene.

Med sine 16 mil er Vefsna en av de viktigste lakseelvene i Norge – med historiske fangster på opp mot 20 tonn i løpet av en sommer.

– Det er en katastrofe for en lakseelv å få en sånn smitte. Det er veldig viktig for Norge å få Vefsna-regionen friskmeldt.

– Veldig alvorlig

Siden 1980 har man forsøkt å utrydde Gyro-parasitten gjennom bruk av plantegiften Rotenon. Den hindrer oksygenopptak i fisken slik at den, og dermed også parasitten, dør. Behandlingen er omstridt.

Etter rotenonbehandlingene i 2011 og 2012 ble flere millioner rognkorn, yngel og smolt satt ut, og vil bli satt ut i mange år framover, som et ledd i reetableringsprosessen.

– Denne parasitten utgjør en svært alvorlig smitte. Det vil si at omtrent alle lakseungene som blir klekket dør av sykdommen. Svært få lakeunger vandrer ut i havet og kan vende hjem igjen.

Laks angrepet av parasitten gyrodactylus salaris

Laks angrepet av parasitten Gyrodactilus salaris.

Foto: Gorm Kallestad

– Bare syv elver gjenstår

Hvis det viser seg at fisken som nå samles inn er parasitt-fri, vil det friskmelde ni av ti elver og vassdrag i og rundt Vefsna.

– Dette er et veldig viktig år i bekjempelsesarbeiet. Vi begynner å nærme oss utryddelse av parasitten i norske vassdrag. Det er bare syv elver som gjenstår i landet, avslutter Hytterød.