Vegvesenet står på sitt - milliardkontrakt kan glippe etter posttabbe

Det hjalp ikke at næringsminister Monica Mæland (H) mente det var uheldig da Statens vegvesen avviste et tilbud om veikontrakt som var levert i feil postkasse.

Statens vegvesen. Mosjøen trafikkstasjon

FEIL ADRESSE: Tilbudet fra entreprenørselskapet Hæhre AS ble levert i skranken på trafikkstasjonen i Mosjøen. Ifølge anbudskriteriene skulle konvolutten leveres hos Vegdirektoratet i Oslo. – Her gjorde Hæhre en feil, ifølge Statens vegvesen.

Tilbudet ble levert til rett tid, til rett etat, men på feil adresse. Dermed var entreprenøren Hæhre AS ute av anbudskonkurransen om kontrakten for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland sør.

Ifølge anbudskriteriene til Statens vegvesen skulle tilbyderne først levere inn en beskrivelse av hvordan de ville utføre oppdraget. Denne leverte Hæhre ved trafikkstasjonen i Mosjøen, som de også hadde rett til å gjøre.

Det samme gjorde Hæhre da de leverte konvolutten med tilbudsprisen. Problemet er at denne konvolutten skulle leveres hos Vegdirektoratet i Oslo, ifølge Statens vegvesen.

– Det var her Hæhre gjorde en feil, sier regiondirektør Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, region Nord.

Vakte oppsikt

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Vi opprettholder det opprinnelig vedtaket, sier regiondirektør Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, region Nord.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Anbudsglippen, som kan ha kostet selskapet en stor veikontrakt verdt to milliarder kroner vakte reaksjoner og hoderysting helt til topps i Næringsdepartementet.

– Dersom kravet er formulert veldig firkantet, kan det gi slike uheldige utslag. Regjeringen har allerede har tatt flere grep for å redusere sjansen for at tilbud blir avvist på grunn av denne typen feil, sa næringsminister Monica Mæland til NRK 16. juni.

Ministeren oppfordret samtidig alle som mener seg urettmessig behandlet om å klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA).

– Jeg skjønner godt at folk reagerer. Slike saker er uheldig for oppdragsgiverne, fordi de må avvise ellers gode tilbud. Men det fører også til dårligere konkurranse.

Klaget inn vedtaket

Entreprenørselskapet, som nå er i ferd med å bygge ut Helgeland nord, sendte en klage til Statens vegvesen, som nå er behandlet.

– Klagen er avvist. Vi opprettholder det opprinnelig vedtaket. Vi forholder oss tørt og nøkternt til det gjeldende regelverket. I framtiden kan det gjerne se annerledes ut, sier Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

De andre to aktørene i konkurransen er NCC Norge AS og Skanska Norge AS. Anbudsåpningen var opprinnelig utsatt til 20. juni, men Statens vegvesen har nå utsatt åpningen til mandag 27. juni.

– Det betyr at verken Statens vegvesen eller noen andre kjenner tallene i de andre anbudene, sier Naimak til NRK.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra entreprenørselskapet Hæhre AS. Men tidligere har daglig leder Knut Harstad skrevet følgende i en mail:

– Vi ser at det er et engasjement omkring saken fra politisk hold og at det påpekes uheldige konsekvenser som følge av den avvisning som er foretatt. Vårt selskap mener avvisningen er feil og at denne er fattet på feil grunnlag.

Utbygging av E6 på Helgeland

Kontraktsområdet for E6 Helgeland sør strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Osen – en strekning på ca. 13 mil. Byggestart er planlagt denne høsten og prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Foto: Statens vegvesen