– Konvolutt som ble postet feil stanset veiprosjekt til 160 millioner

En feiladressert konvolutt er direkte årsak til stans i del av gigantisk veiprosjekt på Helgeland, sier ordfører. Nå trygler man regjeringen om hjelp.

Utbygging av E6 på Helgeland

Veipakke E6 Helgeland ble delt i to – Helgeland nord og Helgeland sør – med to ulike budsjetter uavhengige av hverandre.

Foto: Statens vegvesen

I flere år har man ventet på utbedring av E6 på Helgeland. Mens det går på skinner nord i regionen, har det ikke gått smertefritt i sør.

I slutten av 2018 var det nemlig ikke lenger penger igjen til å fullføre de svært etterlengtende utbedringene av E6 på Helgeland, sør i regionen.

Det betyr også at bompenger som bilister og vogntog har betalt i ett år, har gitt mindre vei enn mange hadde trodd.

Gruppeleder for Frp i Nordland, Richard Dagsvik, er oppgitt.

– Det er et svik mot Helgeland, svik mot kommunene som har gått med på bomfinansiering og ikke minst et svik mot trafikanter og trafikksikkerhet.

Alle partier står bak

I fylkestinget onsdag la Frp i Nordland fram en uttalelse der de forlanger at regjeringen finner en løsning på pengeutfordringene.

Richard Dagsvik, gruppeleder Nordland FrP

Richard Dagsvik forteller at et samlet fylkesting stiller seg bak Frp når de ber regjeringen om mer penger til Helgeland sør.

Foto: NFK

Der fikk de med seg et samlet fylkesting.

«Nordland fylkesting ber regjeringen finne nødvendige midler slik at hele Helgeland sør blir ferdigstilt i henhold til opprinnelig fremdriftsplan,» står det i uttalelsen, som du kan lese hele av nederst i saken.

– Det er tverrpolitisk tyngde bak kravet om å få Helgeland sør ferdigstilt. Så kan man håpe at man i det reviderte statsbudsjettet kan finne midler til dette, sier Dagsvik.

Skjebnesvanger konvolutt

På grunn av dårlige grunnforhold ved nedre Svenningsdal i Grane, hvor nye E6 først var tenkt å gå, har arbeidet med Helgeland sør kostet mye mer enn forventet.

Likevel er kanskje den mest absurde forklaringen til trangere lommebok den såkalte konvoluttsaken.

Strenge regler hindret Vegvesenet fra å kunne vurdere anbudet fra entreprenøren Hæhre fordi konvolutten med anbudet ble postlagt i feil by, et anbud som lå 300 millioner kroner under det de til slutt gikk for.

Med andre ord: Hadde konvolutten blitt postet riktig, kunne Vegvesenet teoretisk sett ha spart 300 millioner – og dermed hatt råd til å utbedre veiene som er blitt tatt ut, sier ordfører i Grane kommune, Bjørn Ivar Lamo.

– Grane blir sittende igjen som Svarteper når det gjelder E6 på Helgeland, sier ordføreren.

Baåga bru Helgeland sør

Bildet viser Baåga bru hvor nye E6 går i Vefsn kommune.

Foto: Skanska

– Ville hatt råd til å fikse vei

Strekningene som er tatt ut av utbyggingspakken Helgeland sør utgjør til sammen cirka 9,7 kilometer lengst sør på strekningen i Grane, mot grensa til Trøndelag.

Utbedring av én av de to veiene som er tatt ut, er anslått til å koste 160 millioner.

– Dette er konsekvensen av konvoluttabben, kontaterer ordfører Lamo.

Avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen i Statens vegvesen er ikke umiddelbart uenig.

– Hadde ikke konvoluttsaken skjedd og Hæhre blitt valgt som entreprenør, hadde det blitt lavere kostnader. Men det er på sett og vis litt hypotetisk. Vi var nødt til å avvise anbudet, sier han.