Hopp til innhold

La anbudet i feil postkasse - mister muligheten til milliardkontrakt

Anbudet ble levert til rett tid, til rett etat, men på feil adresse. Det kan ha kostet selskapet en stor veikontrakt verdt to milliarder kroner. Nå sender de inn klage.

E6 Sør Helgeland

Statens vegvesen avviser ett av tilbudene i konkurransen om kontrakten for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland sør. Det er tilbudet til Hæhre Entreprenør AS som er avvist. Årsaken er at konvolutten med tilbudssummen ble levert i Mosjøen, ikke Oslo slik det var spesifisert i konkurransedokumentene.

Foto: Frank Nygård

Statens vegvesen avviser tilbudet til entreprenøren Hæhre Entreprenør AS i konkurransen om kontrakten for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland sør.

Årsaken er av det spesielle slaget: Konvolutten med tilbudssummen ble levert i Mosjøen, ikke Oslo, slik det var spesifisert i konkurransedokumentene.

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

Regionvegsjef Torbjørn Naimak beklager Vegvesenet ikke ta med tilbudet fra Hæhre.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Det er svært beklagelig at vi ikke kan ta med tilbudet fra Hæhre i åpningen, men regelverket for offentlige anskaffelser er klart og likt for alle aktører i en konkurranse, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

– Ikke noe vegvesenet har funnet på

– Det høres veldig strengt ut?

– Anbudskriteriene her er i henhold til Lov om offentlig anskaffelser, og de er like for alle. Dette er selvfølgelig en situasjon vi ikke ønsker å havne i, men det er rett og slett en konsekvens av regelverket. Dette er ikke noe Statens vegvesen har funnet på, sier Naimak.

– Hvorfor kan ikke anbudet leveres elektronisk?

– Det kan ikke det per i dag, men vi vil gå over til digital innlevering fra 1. januar 2018.

Vil klage inn vedtaket

For Hæhre kan bommerten få store økonomiske konsekvenser. Ifølge Naimak er E6 Helgeland sør et oppdrag, som grovt vurdert, har en verdi på to milliarder kroner.

Representantene for entreprenøren har ikke vært spesielt pratsomme og vil ikke kommentere hvorfor anbudet ble levert på feil adresse. Daglig leder Knut Harstad har kun gitt en kort kommentar til NRK.

– Vi er uenig i at det er foretatt en feil i forbindelse med levering av tilbudet og vil innklage vedtaket.

– Må det virkelig være sånn?

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet forstår at avslaget kan fremstå som merkelig.

– Må det virkelig være sånn? Jeg synes også det er merkelig, men jeg skjønner samtidig at regelverket må ekstremt strengt. Det er mye finjuss i dette, og det er ikke alltid like lett å forstå seg på, sier han.

Første spadetak på E6 Helgeland nord

Statssekretær Tom Cato Karlsen (tv) var sammen med Albert Hæhre i Hæhre entreprenør og tok det første spadetaket på ny E6 på Helgeland nord høsten 2015. Hæhre fikk jobben etter å ha signerte en kontrakt verdt 1,9 millioner kroner. Nå har entreprenøren mistet muligheten til å bygge E6 sør på Helgeland etter en glipp.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Kan tilbudet anses som «levert»?

Det er Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Direktør Anneline Vingsgård vil ikke kommentere denne saken spesielt, men forteller at de ikke tidligere har hatt saker som gjelder akkurat denne konkrete problemstillingen.

Anneline Vingsgård

Direktør Anneline Vingsgård i KOFA forteller at de ikke tidligere har hatt saker som gjelder akkurat denne konkrete problemstillingen.

Foto: KOFA

– Jeg kan ikke på stående fot se at vi har praksis som gjelder akkurat dette konkrete tilfellet hvor tilbudet ble levert til feil adresse. Spørsmålet her er jo om tilbudet kan anses «levert» når det ikke er levert til den adressen som er fastsatt i konkurransegrunnlaget.

Hun vil ikke kommentere utfallet av en eventuell klage fra entreprenørselskapet Hæhre.

Etter at Hæhre falt ut er det to andre aktører i konkurransen; NCC Norge AS og Skanska Norge AS.

Utbygging av E6 på Helgeland

Kontraktsområdet for E6 Helgeland sør strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Osen – en strekning på ca. 13 mil. Byggestart er planlagt denne høsten og prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Foto: Statens vegvesen