Glipp sendte Hæhre ut av E6-bygging: – Derfor er regelverket så strengt

Anbudet ble levert til rett tid, til rett etat, men på feil adresse. Dermed var entreprenøren Hæhre er ute av anbudskonkurransen. – Regelverket må være svært strengt, ifølge Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

E6 Sør Helgeland

Statens vegvesen avviser ett av tilbudene i konkurransen om kontrakten for utbyggingsprosjektet E6 Helgeland sør. Det er tilbudet til Hæhre Entreprenør AS som er avvist. Årsaken er at konvolutten med tilbudssummen ble levert i Mosjøen, ikke Oslo slik det var spesifisert i konkurransedokumentene.

Foto: Frank Nygård

Konvolutten med anbudspapirene ble levert til Statens vegvesen i Mosjøen istedenfor hovedkontoret i Oslo, og førte til at Vegvesenet droppet tilbudet til Hæhre Entreprenør AS som konkurrerte om å bygge ny vei på Sør-Helgeland.

Det sto spesifisert i konkurransedokumentene at tilbudet måtte leveres i Oslo, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen

– Hvis en tilbyder ikke svarer til kravene som er satt, blir tilbudet avvist, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Det er svært beklagelig at vi ikke kan ta med tilbudet fra Hæhre i åpningen, men regelverket for offentlige anskaffelser er klart og likt for alle aktører i en konkurranse. Hvis en tilbyder ikke svarer til kravene som er satt, blir tilbudet avvist. Reglene er der for å sikre at konkurransevilkårene er de samme for alle deltakere, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

– Må være strengt

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som behandler klager om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Direktør Anneline Vingsgård vil ikke kommentere denne saken spesielt, men bekrefter at reglene er klare på at et tilbud som ikke er levert innen fastsatt frist skal avvises av en oppdragsgiver.

– En oppdragsgiver har plikt til å avvise tilbud som ikke er levert innen den fristen som oppdragsgiver har satt. Begrunnelsen for at tilbud som kommer for sent må avvises er at det ikke må foreligge noe risiko for at en tilbyder kan ha fått kjennskap til innholdet i de øvrige tilbudene.

I klagenemndas praksis finnes det flere eksempler på tilbud som ikke er kommet inn innen fristen.

Anneline Vingsgård

Direktør Anneline Vingsgård i Kofa.

Foto: KOFA

Men jeg kan ikke på stående fot se at vi har praksis som gjelder akkurat dette konkrete tilfellet hvor tilbudet ble levert til feil adresse. Spørsmålet her er jo om tilbudet kan anses «levert» når det ikke er levert til den adressen som er fastsatt i konkurransegrunnlaget.

Hun vil ikke kommentere utfallet av en eventuell klage fra entreprenørselskapet Hæhre.

– Vi ikke har hatt saker som gjelder denne konkrete problemstillingen før, sier KOFA-direktøren.

Ingen kommentar

De andre to aktørene i konkurransen er NCC Norge AS og Skanska Norge AS.

Hæhre var ansvarlig for byggingen av Toventunnelen og ny fylkesvei 78 gjennom Drevja, og er nå i full gang med å bygge E6 Helgeland Nord samt utbedring av veien forbi rasstedet i Tosbotn. Nå går entreprenøren altså glipp av den siste etappen i gigantprosjektet E6 Helgeland.

Styreleder Ole Enger i Hæhre Entreprenør som har fått avvist tilbudet, sier de har fått samme beskjed, men siden nyheten er såpass ferskt har ikke selskapet ikke noen kommentar ennå.

Norges smaleste

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete i Grane

Minstekravet for E6 er 5 meter i bredde. Men her i Grane kommune var veien kun 4,8 meter bred, kunne daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete konstatere allerede i 2007. Nå skal den endelig utbedres.

Foto: Geir Johnsen

Statens vegvesen inviterte tre aktører med i konkurransen om kontrakten for E6 Helgeland sør. Av 8 søkere sto 3 igjen. Det var Skanska Norge, Hæhre Entreprenør og Arbeidsselskapet NCC Constructions.

Kontraktsområdet for E6 Helgeland sør strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Osen – en strekning på om lag 13 mil. På denne strekningen er E6 på sitt smaleste i Norge – bare 4,8 meter. Minstekravet for E6 er 5 meter i bredde.

Byggestart er planlagt denne høsten og prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Utbygging av E6 på Helgeland

Kontraktsområdet for E6 Helgeland sør strekker seg fra Nord-Trøndelag grense til Osen – en strekning på ca. 13 mil. Byggestart er planlagt denne høsten og prosjektet skal stå ferdig i løpet av 2020.

Foto: Statens vegvesen