Tysfjord: Mann i 50-årene tiltalt for voldtekt av familiemedlem

En mann i 50-årene må møte i Salten tingrett 26. mars tiltalt for overgrep mot et da 14-årig familiemedlem.

Arran, Drag, Tysfjord

I 2016 fortalte elleve kvinner og menn i Tysfjord kommune at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Politietterforskningen i kjølvannet av VG-avsløringen avdekket 151 overgrepssaker, med til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha voldtatt et familiemedlem for 16 år siden, skriver VG.

Mannen i nær familie med fornærmede. Overgrepet skal ha skjedd da jenta, som da var 14 år, sov.

Saken skal opp for Salten tingrett 26.–27. mars, og blir den tredje av de såkalte Tysfjord-sakene som blir behandlet i retten.

– Det er en alvorlig sak, som gjelder seksuelle overgrep mot et nærstående familiemedlem. Forholdene mannen er tiltalt for ligger mange år tilbake i tid, men påtalemyndigheten har likevel funnet at det er grunnlag for å ta ut tiltale, sier konstituert statsadvokat Alf-Anton Røst til NRK.

Erkjenner ikke straffskyld

Forsvarsadvokat Tor Haug

Mannens forsvarer, advokat Tor Haug, sier til NRK at tiltalte bestrider de forholdene han er anklaget for.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Mannens forsvarer, advokat Tor Haug, sier til NRK at tiltalte bestrider de forholdene han er anklaget for. Mannen sitter ikke i varetekt.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han er innstilt på å få saken sin prøvd for retten slik at han kan redegjøre for sitt syn på saken.

Forholdene hans klient er tiltalt for skal ha funnet sted i årene 2002–2003.

– Det begynner å bli en stund siden. At det er en gammel sak vil nok prege rettssaken. Det er vanskelig å huske så langt tilbake i tid, sier mannens forsvarer Tor Haug.

politijurist_alf_anton

Konstituert statsadvokat Alf-Anton Røst.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Konstituert statsadvokat Alf-Anton Røst vedgår at det er mer utfordrende å etterforske forhold som ligger lenger tilbake i tid.

– Men slik påtalemyndigheten ser det er saken godt etterforsket, som gir grunnlag for å ta ut tiltale sier han til NRK.

Kristin Fagerheim Hammervik er den fornærmedes kvinnens bistandsadvokat. Hun sier at den nå 29 år gamle kvinnen ser fram til å få saken sin prøvd for retten.

– For henne har dette vært en lang prosess oer flere år. Nå nærmer rettssaken en avslutning, sier Hammervik til NRK.

En del av Tysfjord-saken

Saken er en del av den såkalte Tysfjord-saken, som startet da 11 kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier.

I 2016 fortalte 11 kvinner og menn i Tysfjord kommune at de hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. VGs oppslag førte til en politietterforskning, som med tiden har avdekket 151 overgrepssaker, med til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer.

40 av sakene omhandlet seksuell omgang med barn under 14 år.

Så langt er en person dømt til seks års fengsel for en rekke overgrep. Mens en mann i 50-årene, som ble dømt for overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne i Ofoten tingrett i fjor og fikk anken forkastet av lagmannsretten, nå har anket til Høyesterett.

Tre kvinner har også reist erstatningssak mot Tysfjord kommune i kjølvannet Tysfjord-saken.

I august i fjor vant kommunen den første erstatningssaken. Tingretten mente da at saksøkeren ikke hadde klart å føre bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig. Anken ble forkastet av Hålogaland lagmannsrett.

To søstre som tapte søksmålet de anla mot Tysfjord kommune for ikke å ha grepet inn mot omsorgssvikt, har anket saken til lagmannsretten.