Tysfjord-søstre anker – advokatfirmaet villig til å ta regningen

To søstre krevde 16 millioner kroner i erstatning av Tysfjord kommune, men tapte søksmålet. Nå anker de frifinnelsen av hjemkommunen. – Det er en svært viktig avgjørelse å få overprøvd, om så vi selv må ta kostnadene, sier søstrenes advokat Sicilie Kanebog.

Advokat Sicilie Kanebog

BLAR OPP FOR TYSFJORD-SØSTRENE: – Det er svært sjelden vi tar kostnadene for en ankebehandling, men denne saken er verdt det, sier advokat Sicilie Kanebog, som representerer de to søstrene som tapte søksmålet mot sin tidligere hjemkommune Tysfjord. 

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

De to søstrene står fast på at kommunen ikke grep inn mot omfattende omsorgssvikt. I dag har de to kvinnene, som i dag er i 30-årene, levert inn en anke til Hålogaland lagmannsrett.

– Vi vil få saken overprøvd av en høyere rettsinstans. Vi er uenig i tingrettens konklusjon. Tingretten ga også uttrykk for sterk tvil, og det er også flere mangler i tingrettens begrunnelse for sin konklusjon, sier søstrenes advokat Sicilie Kanebog til NRK.

De to jentene vokste opp med en alenemor som slet psykisk, og fortalte i retten om en oppvekst preget av kaos, alkoholisme og overgrep. Overgrepene skal ha startet da jentene var i 3-4-årsalderen og ha blitt utført av personer i deres nære omgangskrets.

Både barnevernet og politiet ble varslet om at jentene ble utsatt for overgrep.

Søstrene forsøkte i det lengste å unngå rettssak, og skrev først et brev hvor de ba Tysfjord kommune om å erkjenne ansvar, uten at det ble framsatt noe krav. Brevet deres ble liggende ubesvart i ti måneder.

Deretter ble de blankt avvist, noe som førte til at søstrene tok ut søksmål med krav om 16 millioner kroner i erstatning.

Tysfjord kommunes advokat, Roald Angell, mente at barna ble fulgt opp på en forsvarlig måte, og at kommunen dermed ikke er erstatningsansvarlig. Han fikk medhold i Ofoten tingrett som fant at kommunen ikke har opptrådt uaktsomt

Tar opp kampen mot Tysfjord kommune

Ofoten tingrett

I Ofoten tingrett i fjor høst fortalte de to søstrene at de vokste opp i et hjem med omfattende omsorgssvikt uten at barnevernet hentet dem ut. T.v. Sicilie Kanebog, som representerer søstrene.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

Advokat Sicilie Kanebog reagerte spontant på frifinnelsen som kom i januar i år.

– Vi er fryktelig skuffet, fortvilt og sinte, uttalte hun til NRK.

Nå håper hun at Tysfjord kommune skal bli stilt til ansvar for den systemsvikten som hun og de to søstrene mener har foregått i kommunen.

Advokatfirma villig til ta regningen

kanebog__

– Vi var fryktelig skuffet, fortvilt og sinte etter at kommunen vant fram. Nå prøver vi igjen, sier advokat Sicilie Kanebog.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Det er en stor økonomisk risiko for de to kvinnene å anke saken til lagmannsretten. Det er ingen garanti for at de skal få fri rettshjelp for å føre saken.

– Vi søker om fri rettshjelp. Så har mitt firma besluttet at vi tar det på «no cure, no pay» dersom de ikke får innvilget fri sakførsel. Det vil si at vårt firma ikke krever betalt dersom vi ikke vinner fram med saken, sier Kanebog til NRK.

Kanebog er klar på at det er uvanlig at et advokatfirma selv tar kostnadene ved en ankebehandling. Sluttregningen kan komme på opp mot 300-400.000 kroner dersom søstrene skulle gå på et nytt tap.

Men det er ikke tvil i hennes sjel om at det er forsøket verdt å plassere ansvaret der hun og hennes klienter mener det hører hjemme.

– Vi anser dette for å være en veldig viktig avgjørelse å få overprøvd. Vi er veldig uenig i tingrettens konklusjon.

Søstrenes søksmål er den andre erstatningssaken som er reist mot Tysfjord kommune i kjølvannet av den såkalte Tysfjord-saken, som startet da 11 kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier.

I august i fjor vant kommunen den første erstatningssaken. Tingretten mente da at Tysfjord-kvinnen «Liv» ikke hadde klart å føre bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig. Anken ble forkastet av Hålogaland lagmannsrett.

NRK har i kveld vært i kontakt med Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap). Han ønsker ikke å kommentere søstrenes anke på det nåværende tidspunkt.