«Liv» tapte erstatningssaken mot Tysfjord kommune: – Sårt å ikke bli hørt

Tysfjord-kvinnen i 30-årene gikk til millionsøksmål mot Tysfjord kommune, men tapte i tingretten. Nå er anken forkastet av Hålogaland lagmannsrett. – Som å få hjertet sitt dratt ut, sier hun.

liv_tysfj3

«Liv» anket inn Tysfjord kommune for Lagmannsretten grunnet det hun har omtalt som omfattende omsorgssvikt.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

«Liv» saksøkte Tysfjord kommune for omsorgssvikt, og mente hun aldri burde ha vokst opp i sitt eget hjem.

Hun har forklart at hun hadde blitt utsatt for overgrep av sin egen far gjennom flere år, og er en av dem som har fortalt sin historie i det som har blitt kjent som Tysfjord-saken.

«Liv» har ment at kommunen ikke satte i gang nok tiltak for å hjelpe henne, og at overgrep og omsorgssvikt gjennom oppveksten har gitt henne psykiske skader.

Ofoten tingrett konkluderte imidlertid med at det ikke var ført bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig, og det endte med at saken ble anket.

Kvinnen saksøkte Tysfjord for 8,2 millioner kroner i tingretten, men beløpet ble senket til drøye to millioner i anken. Nå er det klart at lagmannsretten forkaster anken. Dermed blir tingrettens dom, som frikjenner kommunen, stående, skriver VG.

– Jeg synes det er sårt å ikke bli hørt. Det er jo på en måte å få hjertet sitt dratt ut, sier hun til NRK.

– Det jeg sitter igjen med er en opplevelse av at de problemene jeg sliter med i voksen alder, ikke har noe med det som skjedde i barndommen. At alt som har skjedd er min feil.

Vil ikke anke

Kvinnen sier videre at hun nå ikke orker mer, og at det ikke blir snakk om noe ny ankesak.

Skuffet over dommen

«Liv» er svært skuffet over dommen.

Foto: Berit Nystad / NRK

– Nå har jeg brukt seks år av livet mitt på dette, det har kostet mye energi. Det er dyrt å ha advokat, også.

I tingretten hadde hun krav på fri rettshjelp, men i ankesaken har hun ikke krav på støtte. Hun fryktet at anken ville gjøre at hun gikk konkurs, men fikk uventet hjelp fra kjente og ukjente som samlet inn over 50.000 kroner.

– Jeg er likevel på minussiden, ja. Regninga til advokaten ble dyrere enn forventet. Jeg slipper å betale saksomkostninger, det er det eneste positive.

Hennes advokat, Ingar Nikolaisen Kuoljok, er overrasket over dommen.

– Ja, overrasket fordi lagmannsretten ikke har vurdert de opplysningene som kom fram i de nye vitnemålene. Disse vitnemålene burde stilt saken i et helt annet lys.

Ingar Nikolaisen Kuoljok og Roald Angell

Advokat for «Liv», Ingar Nikolaisen Kuoljok (t.h) og advokat for kommunen, Roald Angell under ankesaken i april.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Tapte i tingretten

Advokat til kommunen, Roald Angell, sier at dommen ikke er overraskende.

– Tysfjord kommune er tilfreds med domsresultatet. Det er ikke en overraskende dom, siden de nye vitnene ikke hadde noe å tilføre saken, slik at saken i realiteten stod i samme stilling som i tingretten.

Angell sier likevel at det ikke finnes noen ordentlig vinner i en slik sak.

– Det er klart at for kommunen er dette en trist sak, og sånn sett er det ingen vinnere i denne saken, avslutter han.

I rettsavgjørelsen som NRK har fått oversendt, står det at lagmannsretten slutter seg til tingrettens begrunnelse med hensyn til bevisbedømmelse og rettsanvendelse.

Videre står det at bevisførselen «bærer dels preg av det lange tidsrommet som er gått siden den påstått ansvarsbetingende handling». Lagmannsretten finner likevel at den har fått et «klart bilde av den faktiske situasjonen».

Vanskelig å anke

Advokat Kuoljok sier at det alltid vil være en ankemulighet. Men:

– Erfaring viser at det er veldig vanskelig for sånne saker å slippe inn i Høyesterett. Vi må se hva vi gjør fremover, men det er klart at min klient har en stor mistillit til offentlige hjelpeapparat. Den mistilliten har ikke minsket i styrke i dag.

Ankebehandlingen startet 23. april, og skulle egentlig ta rundt en måned å få ferdig. Kuoljok vet ikke hvorfor den først kommer nå, fire måneder etterpå.

– Vi har ikke fått noen forklaring fra dommerne om dette. Opprinnelig var det snakk om en måned, men det skjedde jo ikke.

Årsaken til at dommen ikke er avsagt innen lovens frist skyldes blant annet stor arbeidsbelastning hos rettens leder, heter det i rettsavgjørelsen.