Har etterforsket 151 overgrepssaker, sitter igjen med 30

To år etter avsløringen om omfattende overgrep gjennom flere tiår, jobber etterforskerne i Nordland politidistrikt fortsatt med 30 overgrepssaker. – Selv om sakene blir færre, er ikke jobben med å avverge overgrep over, sier politimester Tone Vangen.

Tone Vangen utenfor ny operasjonssentrral

MÅL NUMMER EN: – Politiets viktigste oppgave er å avverge og forebygge nye overgrep. Vi må sørge for at det som barn i Tysfjord har opplevd tidligere ikke skal skje igjen, sier politimester Tone Vangen.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK Nordland

Politiet har hatt 1000 navn på blokka i Tysfjord-saken – som startet da 11 kvinner og menn sto fram i VG i 2016 sto fram og fortalte at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep.

To år etter har politiets etterforskning resultert i totalt 161 straffesaker, hvorav 151 saker omhandler seksuelle overgrep. 106 saker er henlagt på grunn av foreldelse.

– De gamle sakene har vært viktige, fordi eldre saker kaster lys over nye saker. Omfanget bidrar også til å ansvarliggjøre gjerningsmennene, ivareta de fornærmede og forebygge nye overgrep, sier politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

I dag sitter etterforskerne i Nordland politidistrikt igjen med 30 aktive saker, som blant annet gjelder voldtekt, seksuell omgang med barn under 14 år eller 16 år, beføling, seksualiserte bilder og oppbevaring av overgrepsmateriale av barn.

Tre antatte gjerningsmenn i til sammen 11 saker er fortsatt under etterforskning, mens fem personer venter på at det vil bli tatt ut tiltale for seksuelle overgrep.

To anmeldelser i 2018

Hittil i 2018 har politiet mottatt to anmeldelser i Tysfjord-saken. Disse sakene gjelder saker hvor personer har sendt seksualiserte bilder til jenter på Snapchat, eller tilfeller hvor det er vist overgrepsmateriale av barn til andre, ifølge Vangen.

– Hvis vi kan legge til grunn at antall anmeldelser viser det korrekte bildet, er det veldig oppløftende. Vi er opptatt av at folk skal fortsette å komme til oss hvis de er bekymret for barn. Det bedre å si fra en gang for mye enn en gang for lite, sier hun.

– Manglende tillit en verkebyll

Arran, Drag, Tysfjord

Politiet i Nordland satte i gang etterforskning etter at elleve kvinner og menn i VG 11. juni 2016 sto fram og fortalte at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep. TYSFJORD: Det er foreløpig tatt ut tiltale mot to

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Ledelsen i Nordland politidistrikt og representanter for det lulesamiske lokalsamfunnet i Tysfjord møttes på kultursenteret Árran på Drag i Tysfjord denne uka. De er enige om at den at politiet har gjort en god jobb med å skape tillit i det samiske samfunnet.

– For det første innrømte politimesteren at den jobben politiet har hadde gjort fram til 2016 ikke hadde vært god nok. Deretter har de tatt de nødvendige grepene for bygge tillit, sier direktør Lars Andreassen ved Árran.

Politimester Tone Vangen er klar over at politiet manglet kunnskap om samisk språk og kultur.

– Hvis politiet ikke har tillit i et lokalsamfunn, har vi liten mulighet til å avdekke og forfølge kriminalitet. Det er helt avgjørende for oss at folk har tro på at politiet vil det beste for alle. Tillit er helt avgjørende for oss, sier Vangen.

– Det er viktig å ta dem som har opplevd overgrep på alvor. Vi må faktisk lytte til hva folk har å si og ikke være forutinntatt. Jeg føler at vi har klart å opparbeide tillit. Folk kommer til politiet med sine bekymringsmeldinger, og det underbygger at det finnes en tillit der, legger hun til.

Lars Magne Andreassen ikledd sin kofte på samenes nasjonaldag i Tysfjord i 2018

FÆRRE SAKER: – Det er gledelig at antall anmeldte saker har sunket kraftig. Jeg håper det betyr at arbeidet har fungert, sier direktør Lars Andreassen ved Árran.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad

Selv om mange av overgrepssakene i kommunen er i ferd med å få sin avslutning, er Andreassen glad for Vangens forsikringer om at politiet vil fortsette det tette samarbeidet.

– De ønsker kompetansepåfyll for å kunne fortsette å jobbe videre forebyggende. Det er gledelig, sier han.