Svarer på legekritikken: – Vært for mange eksempler på dårlig hjelp

To politikere uttaler seg etter at en ny forskrift kan gjøre legevaktdriften i småkommuner nærmest umulig.

Sveinung Stensland i Høyre

Sveinung Stensland i Høyre sier at han skal i møte med departementet for å vurdere mulighetene for den nye forskriften.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tidligere i dag omtalte NRK saken om overlegen Sinne, som risikerer å måtte være konstant på vakt hvis Helse- og omsorgsdepartementet får forskriften sin vedtatt i år.

Nå svarer stortingspolitikerne på kritikken fra flere hold, og en av dem er helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland.

– Det er viktig å ta tilbakemeldingene på største alvor, og derfor har jeg bedt om et møte med ledelsen i departementet for å få klarhet i situasjonen.

– Hva syns du om at det er leger som må være på vakt hele året?

– Det er nettopp sånne historier som får meg til å reagere. Samtidig er det viktig at vi har en høy kvalitet på legevakttjenestene i landet.

Kommuner kan bryte loven

Om forskriften blir vedtatt, kan det hende at flere kommuner regelrett kan bryte loven fra 1. mai. Det vil Stensland naturlig nok forhindre.

– Vi må passe oss for å ikke innføre forskrifter som tvinger kommunene til å bryte lover og regler. De må være i stand til å følge regelverket, ellers går vi for fort fram.

På spørsmål om hvorfor denne endringen kommer akkurat nå, svarer Stensland at legevakttjenesten har godt av en forbedring.

– Vi ønsker å sikre kvaliteten til legevakttjenestene. Det har vært litt for mange eksempler på pasienter som har fått dårlig hjelp. Legevakttjenesten er svært viktig for beredskapstjenesten i Norge.

– Har dere vurdert å legge prosjektet bort?

– Jeg vil ikke forskuttere noen løsning nå. Det viktigste er å sikre at det som bli vedtatt er i tråd med våre intensjoner. Målet mot endring stiller jeg meg likevel bak, nemlig høyest mulig kvalitet på norske legevakter, avslutter Stensland.

Skylder på fastlegekrisen

Ingvild Kjerkol er helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og tar enda hardere skyts mot den nye forskriften.

Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant Ap

Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Jeg tenker at det er alvorlig, for et sånt krav om vaktkompetanse vil føre til at mange legevakter ikke kan opprettholdes ordentlig. Vi må ha en forskrift som gjør det mulig å drive legevakt over hele landet.

Arbeiderpartiet har lenge vært kritisk til helseminister Bent Høies behandling av fastlegene, og Kjerkol mener dette er mye av grunnen til problemene på legevakten.

– Vi har for dårlig rekruttering av fastleger, blandet med strengere krav til å gå legevakt. Det har gitt utslag som vi ikke kan leve med. Helseministeren må først ordne dette før han kan opprettholde kravene i akuttmedisinforskriften.

– Hva mener du bør gjøres?

– Jeg mener vi bør utsette forskriften til kommuner og legevakter over hele landet kan imøtekomme kravene.