Sinne risikerer å være legevakt døgnet rundt – hele året

Både kommuneeksperter og legeforeningen advarer mot ny forskrift, som kan tvinge fastleger i mindre kommuner til å være på vakt hver eneste dag.

Sinne Simony Marken, overlege Vega kommune

Sinne Simony Marken er overlege i Vega kommune, og kan ende opp med en vaktplan som er i strid med arbeidsmiljøloven, om denne forskriften blir vedtatt.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi prøver å få enda en lege hit så vi kan dele på ansvaret. Hvis ikke er jeg på vakt hele året alene.

Det sier Sinne Simony Marken, overlege i Vega kommune. Om den nye forskriften fra Helse- og omsorgsdepartementet forblir uendret og trer i kraft 1. mai, vil hun bli tvunget til å være tilgjengelig for utrykning 24 timer i døgnet.

– Jeg får nok ikke så mye fritid nei, humrer Sinne.

Grunnen er at hun er den eneste i Vega som har spesialisert seg på allmennmedisin.

Den nye forskriften sier at alle legekontor skal ha en på vakt som kan være tilgjengelig for å assistere legekontoret. Det var Brønnøysunds Avis som først omtalte situasjonen på Vega.

Frykter for rekrutteringen

Flere legeforeninger reagerer på forskriften, og nestleder i KS Nordland Monika Sande, frykter at rekrutteringen vil lide på bakgrunn av dårlige betingelser.

– Vi er jo bekymret. Dette vil føre til en stor belastning på dem som har nettopp denne utdanningen. Det vil bli vanskeligere å få tak i vikarer, og tiltaket som er satt for å hjelpe legeordningen kan ende opp med å svekke den.

Monika Sande

Monika Sande, KS Nordland

Foto: Laila Gabrielsen

– Så du tror ikke dette er gjennomførbart?

– Nei. Når du ser på den merbelastningen de får når de må være bakvakt hele tiden, så er det ikke det. Hvis man i det hele tatt skal ha leger, så må man legge til rette for at det skal være mulig å ha en sånn jobb, sier Sande.

Ut ifra de potensielle konsekvensene er ikke Sande fremmed for å kalle forskriften et såkalt skrivebordsvedtak.

– Det kan jeg si meg helt enig i. Til tross for gode intensjoner, så ser de tydeligvis ikke konsekvensene i hva de gjør.

Søker seg bort fra utdanningen

Nestleder i Nordland Legeforening Benjamin Storm, er heller ikke nådig når han omtaler den nye forskriften for fastleger.

Anestesilege Benjamin Storm, Nordlandssykehuset

Benjamin Storm

Foto: Barbro Andersen / NRK

Storm forklarer at det ikke er vanlig å være spesialist i allmennmedisin i småkommunene, og at de kan slite med rekrutteringen om arbeidsvilkårene blir dårligere.

– Det er absolutt en risiko. Unge leger søker seg allerede bort fra allmennmedisin, og hvis det å være fastlege på et lite sted betyr hard vaktbelastning, så ser det enda dårligere ut.

– Hva er ditt råd til departementet?

– Det er jo som man sier ellers i Norge, at det er ingen skam å snu. Lytt til erfarne fjellfolk, i dette tilfellet leger, avslutter Storm.

I en e-post til NRK, skriver Helse- og omsorgsdepartementet at de tar bekymringene på alvor og vil nøye vurdere behovene for tiltak.