Storbonde må avvikle dyreholdet

En av landets største kjøttprodusenter har fått totalforbud mot dyrehold, og må avvikle eller overføre gårdsdriften til noen andre innen 25. januar. Han avviser Mattilsynets vedtak, og varsler klage og eventuell rettssak.

Storfe på båsen til Tore Holm i Brønnøy

Tore Holm har over 500 storfe og over 400 griser i fjøset sitt. Nå har Mattilsynet bestemt at han må avvikle dyreholdet.

Foto: Ole-Cfristian Olsen / NRK

Mattilsynet har gitt gårdbruker Tore Holm i Brønnøy totalforbud mot dyrehold, etter det de mener er flere brudd på dyrevelferdsloven, skriver Brønnøysunds Avis.

Tore Holm har i mange år vært en lokal næringslivsaktør, politiker og bondelagsleder og har hatt et av de største kjøttproduserende gårdsbrukene her i landet med om lag 520 storfe og 3–400 griser. Han skapte overskrifter i media da han i 2005 fôret kveget med ødelagt godteri.

Tore Holms kyr fores med godteri

I 2005 skapte storbonden overskrifter da han fôret kyrne sine med marsipan.

Foto: Knut Haarvik / NRK
Kyrne til Tore Holm spiser sjokolade

Kyrne fôres med kassert sjokolade i 2005.

Foto: Knut Haarvik / NRK


Det var ikke godteriet men en rekke andre forhold ved driften som Mattilsynet i flere år har kritisert. Nå har Mattilsynet bestemt at Holm må avvikle eller overføre gårdsdriften til noen andre innen 25. januar.

– For å hindre at dyr i framtida blir utsatt for unødige påkjenninger og belastninger, er et aktivitetsforbud nødvendig, sier seniorrådgiver Asle-Håvard Miklegard til NRK.

– En personlig vendetta

Aktivitetsforbud betyr at Holm ikke kan eie, holde eller på annen måte ha tilsyn med svin eller storfe. Men selv nekter han å godta Mattilsynets vedtak og mener Mattilsynet fører en personlig vendetta mot ham.

– Mattilsynet har vært etter meg i lengre tid. Når jeg har tilbakevist og dokumentert de åpenbare feilene de kommer med, både bygningsmessig og ellers, tåles det ikke. Da tar de hevn, sier Tore Holm til NRK.

Første vedtak i 2013

Allerede i 2013 ga Mattilsynet Holm et aktivitetsforbud etter dyrevelferdslovens paragraf 33. Forholdene gjaldt annet manglende brannslukningsanlegg, underfôring og mangel på rent drikkevann og dårlig renhold av dyrene. For å rette på forholdene skulle det lages en tiltaksplan og tilsettes en driftsleder.

Men ved en ny inspeksjon i år fant Mattilsynet at flere forhold ikke er ryddet opp i og har nå nedlagt nytt aktivitetsforbud.

– Bakgrunnen for det første vedtaket var at Holm over flere år hadde unnlatt å etterkomme påbud, samtidig som han begikk grove og gjentatte brudd på dyrevelferdsloven. Mattilsynet vurderte at Tore Holm demonstrerte mangel på evne og vilje til å se hvilke behov dyrene har og hva som kreves av et dyrevelferdsmessig forsvarlig dyrehold, sier Miklegard til NRK.

Ifølge Mattilsynets vedtak fra 16. desember skriver de følgende:

«Utviklinga i ettertid viser at fem av de seks tiltakspunktene som lå til grunn for oppheving av aktivitetsforbudet ikke var oppfylt. Tore Holm har selv vært faktisk og reell leder av virksomheten. Det er ikke dokumentert at fôrplanen som skulle redusere risikoen for underfôring, ble utarbeidet og gjort kjent for medarbeiderne, og det er igjen påvist magre dyr. Ved inspeksjon i september 2014 ble det på nytt påvist tilsvarende forhold som når det gjelder tilgangen på drikkevann og renhold av dyr, som ble lagt til grunnfôr aktivitetsforbudet i 2013».

Vil ta saken til retten

Gårdbruker Tore Holm i Brønnøy

– Vedtaket fra Mattilsynet inneholder en rekke gale og usaklige påstander som ikke har rot i virkeligheten, sier Tore Holm.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Holm sier til NRK at han vil klage på vedtaket og at han er forberedt på en eventuell rettssak.

Tore Holms kalver

Tore Holm har over 500 storfe i fjøset.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Leder i Nordland bondelag Bent Skarstad

Leder i Nordland bondelag Bent Skarstad.

Foto: Knut Haarvik / NRK
– Vedtaket fra Mattilsynet inneholder en rekke gale og usaklige påstander som ikke har rot i virkeligheten. De påstår jeg har drevet med dyremishandling og unnlatt å følge loven. Det er ikke sant. De dyrene vi har levert til slakt, har holdt topp kvalitet, sier Tore Holm til NRK.

Holm sier at de avvikene Mattilsynet fant i fjor ble utbedret allerede i oktober samme år.

– Det er dokumentert gjennom fakturaer fra leverandørene som utførte tiltakene. Likevel påstår Mattilsynet at tiltakene ikke er gjennomført, sier Holm.

Nå vil han gå videre med saken, og eventuelt møte Mattisynet i retten.

– Retten får avgjøre om jeg skal drive med gårdsbruk i framtida. Det skal ikke Mattilsynet gjøre, sier Tore Holm til NRK.

Bondelaget beklager

Leder i Nordland bondelag Bent Skarstad beklager den situasjonen storbonden på Sør-Helgeland har kommet opp i.

– Omdømmemessig er slike saker sterkt beklagelig. Vi bønder må forholde oss til gjeldende regelverk. Jeg stoler på at Mattilsynet har gjort en rett vurdering her, sier Skarstad til NRK.