Useriøse bønder skal skvises ut

Useriøse bønder skal skvises ut av landbruket – nå mister ni nordlandsbønder offentlig tilskudd.

Kadaveret bærer preg av å ha ligget lenge

Staten vil ikke lenger sponse bønder som vanskjøtter dyra sine – bare i Nordland trues ni bønder med å miste offentlig tilskudd.

Foto: Mattilsynet

Staten vil ikke lenger sponse bønder som vanskjøtter dyra sine – bare i Nordland trues ni bønder med å miste offentlig tilskudd.

Kuttene kan få alvorlige konsekvenser for dem det gjelder, sier landbruksdirektør Monika Iveland i Nordland.

– For mange vil det være veldig alvorlig. I store deler av landbruket er lønnsomheten allerede dårlig. Å miste tilskuddet kan være en måte å velte hele driften på, sier Iveland til NRK.no.

– Men hvis dyrene ikke har det bra, og man mister tilskudd, kan ikke det gjøre vondt verre?

– Jeg tror heller det kan være med på å få disse personene raskere ut av næringa. Det vi har sett tidligere er at Mattilsynet kan legge pålegg på pålegg på pålegg, men de blir likevel i næringa. De blir gjengangere i systemet, og det er det vi ønsker å få stoppet, sier Iveland.

Nye rutiner

Med den nye rutinen varsler Mattilsynet fra om dyrevernssaker til kommunene som utbetaler tilskudd, og Fylkesmannen overvåker prosessen.

I Nordland, med over 2000 gårdsbruk, er det nå ni bønder fra Vesterålen, Salten og Sør-Helgeland som får tre millioner i kutt. Og disse tilfellene dreier seg kun om alvorlige brudd på loven, sier landbruksdirektør Monica Iveland.

– Vi er ikke ute etter å ta bøndene. Det kan gå på at dyrene ikke får mat, manglende hygiene og renhold eller at de har et oppholdssted som ikke innfrir. Det kan også være at dyrene ikke blir sluppet ut. Vi skal sørge for at de bøndene som jobber hardt hver dag for å drive en god produksjon ikke skal se på at naboen kan sitte og drive på kanten av loven, og likevel motta masse tilskudd, sier Iveland.

Krever tilskudd

En av bøndene er uenig med Mattilsynet om at han har forsømt dyra sine, og krever å få sitt tilskudd. Da må han eventuelt påklage saken til Fylkesmannen, forklarer Iveland. Og hun tror ikke at et inntektstap for bøndene vil kunne gjøre vondt verre for dyra hans, sier Iveland.

– Tvert imot vil det kunne få disse bøndene raskere ut av næringa, tror landbruksdirektøren.