Hopp til innhold

Veimyndighetene: Derfor er ikke dette greit

Forbundet som representerer dem som har blitt rammet av trafikkulykker, synes det er rart at «Anna» ikke får være i fred. Veimyndighetene forklarer hvorfor det er slik.

Fra Tjøtta.

Her står dukken Anna langs fylkesvei 17 i Alstahaug. Målet med tiltaket var å få flere til å senke farten.

Foto: Nordland fylkeskommune

NRK fortalte forrige fredag om Per Bjørnar Jakobsen.

Han bor i Alstahaug og har sett seg lei av all råkjøringa i bygda han bor i.

For å få bilistene til å roe ned, satte han ut en dukke på en trehjulssykkel.

Dukka fikk navnet Anna, og har fungert som et lokalt tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

Men Nordland fylkeskommune likte ikke initiativet så godt, selv om de skjønner tanken bak.

De mener slike tiltak i seg selv kan utgjøre en trafikkfare.

Derfor måtte Jakobsen flytte dukka lenger inn på eiendommen.

Saken har siden vekket debatt. På sosiale medier har diskusjonen gått heftig de siste dagene. På begge sider av saken:

Facebook:20.000 lapper i bot til alle slike stunt som får bilister til å bli distrahert.
Facebook:En uting å sette ut dukker og henge opp refleksvester i veikanten!
Facebook2:Om det er en fare så er da også fotoboksene en fare for trafikksikkerheten.
Facebook2:Vi bilførere skal og må være forberedt på å møte hva det skal være av hindringer rundt neste sving.

Også Personskadeforbundet har synspunkter rundt dette. De representerer dem som har blitt rammet av trafikkulykker.

Assisterende generalsekretær heter Per Oretorp. Han synes det er litt merkelig at Anna ikke får være i fred.

Fra vår side fremstår det som et paradoks at Anna må fjernes, mens det er lov å selge og bruke produkter som varsler om rus- og fartskontroller, sier han.

Vi kjenner ikke til noen tilfeller der det er sannsynliggjort at «Anna» eller noen av hennes venner har forårsaket ulykker, bemerker Oretorp.

Må fortsette å melde fra

Han sier han «stusser litt» over det hele, og forteller at det tidligere har blitt plassert ut kunstige elger med samme hensikt.

Les også Monsterelg skal vekke bilister

Elg på Bjøråa rasteplass i Stor-Elvdal

Oretorp tror Anna og hennes venner kan bidra til at folk kvinker litt til, og blir klar over faren for at det kan komme et barn ut i veibanen.

– Det er ikke Anna og hennes venner som er farlige. Det er du og jeg som er det, når vi ferdes i trafikken.

– Men skal ikke fylket følge loven?

– Når den er slik den er, så er det klart at man må forholde seg til den.

Man kan likevel diskutere om loven er riktig, bemerker han.

Burde "Anna" fått stå i fred?

UP-sjef Geir Marthinsen uttalte i NRKs forrige sak at denne type lokale initiativ «definitivt ikke en av de utfordringene som står høyt på lista hos oss».

– Jeg tenker det er greit at politiet ikke bruker veldig mye ressurser på å følge opp om Anna står fem eller 12 meter fra veikanten.

Men heller fokuserer på de mange som kjører uforsvarlig og under ruspåvirkning.

Oretorp håper saken om Anna kan minne oss alle på ansvaret som påligger den enkelte.

– Så må man fortsette å melde fra, selv om politiet har begrensede ressurser. Om mange nok melder fra så har vi gjort det vi kan gjøre.

Per Oretorp i Personskadeforbundet

– Det er klart at når fylket har oppdaget brudd på et regelverk, så må man forvente at det følges opp, medgir Oretorp. Han stusser likevel over at reglene er som de er.

Foto: Personskadeforbundet LTN

Myndighetene: Derfor er ikke dette greit

Ja, kan det være så farlig å sette ut en liten dukke eller en refleksvest i veikanten, om man opplever at det råkjøres mye?

NRK spør først Justis- og beredskapsdepartementet om de skjønner at regelverket kan oppfattes noe firkantet. De henviser videre til Samferdselsdepartementet.

Der skriver seniorrådgiver Edvard Andersen i en e-post til NRK at reglene er slik for å øke trafikksikkerheten.

– Det er en generell utfordring med ulike distraksjoner for trafikantene, samtidig som at det er viktig at det for trafikantene skal være gjenkjennbar informasjon som gis langs vegnettet.

Samtidig er det en skjønnsmessig vurdering hva som vurderes som trafikkfarlig og ikke.

– Vegmyndigheten plikter å foreta en konkret vurdering av hvert tilfelle.

I Statens vegvesen svarer Kjersti Bakken i avdeling for Myndighet og regelverk at «det er helt nødvendig å ha regler som sier noe om hva som kan settes opp langs veien».

– Dette for blant å forhindre distraksjonsfare, påkjøringsfare og at noe tas for å være offentlige trafikkskilt.

Ulike gjenstander som plasseres langs veg kan skape distraksjon ved at de tar fokus vekk fra kjøringen og trafikken, noe som kan være farlig.

– Vi har en sikkerhetssone langs vegen som er avhengig av fartsgrense og årsdøgnstrafikk, og innenfor denne sonen skal det ikke stå elementer som er farlige ved påkjøring.

Kom til enighet

Ivar Magne Heggli er gruppeleder for veiforvaltning i Nordland fylkeskommune.

Han sier at målet deres er å redusere faren for trafikkulykker.

Når det gjelder dukker og annet som plasseres i veikanten, så mener vi at dette trafikksikkerhetsmessig sett kan være uheldig. Det er blikkfang som kan komme brått på, og som kan føre til trafikkfarlige situasjoner som følge av for eksempel bråbremsing fra en sjåfør som skvetter.

Dukken Anna.

I mange år har Anna vært et kjent syn i området.

Foto: Nordland fylkeskommune

I et større bilde er det å ha kontroll på vegens sideterreng et lite, men samtidig meningsfullt bidrag for å unngå ulykker, sier Heggli.

Det er vanskelig å måle effekten av denne typen oppfølgingstiltak. Men om det kan bidra til at det om så bare blir én ulykke mindre, så er det verdt det.

Han understreker at det ikke er forbudt å ha reklame eller installasjoner i relativ nærhet til en fylkesvei.

Men om noen ønsker å plassere ut noe så setter de pris på å bli kontaktet.

På den måten kan vi sikre at vi i fellesskap finner fram til løsninger som både får fram budskapet man ønsker å formidle, og som ivaretar trafikksikkerheten på en god måte

Les også To meter høye Kjelle skremmer råkjørerne til å bremse opp