Hopp til innhold

140.000 bilturer kjøres med rus hver dag

Utrykningspolitiet i Nord-Norge tar stadig flere i å kjøre i ruspåvirket tilstand. Politiet i Finnmark ringer også på døra og tar førerkortet fra personer med rusproblemer – selv om de ikke har kjørt en meter.

Politikontroll

De siste fire årene har over 9000 personer blitt anmeldt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand i Norge. Nå vil politiet avsløre enda flere sjåfører som ikke burde satt seg bak rattet.

Foto: Erik Johansen / Scanpix

De tre siste årene har flere enn før blitt tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand her i landet. I Nord-Norge har Utrykningspolitiet hatt et økt fokus på problemet, og dermed fratatt flere hundre personer førerkortet.

– Dette har vært et satsingsområde over tid, vi har bestemt oss for at nå skal vi prøve å gjøre noe mer med dette problemet. Forskning viser at det på norske veier daglig kjøres ca. 140.000 rusturer, sier Geir Martinsen som er sjef for Utrykningspolitiet i Nordland, Troms og Finnmark.

En tur regnes ikke fra du kjører hjemmefra og er tilbake igjen, men fra sted til sted.

– Men 140.000 rusturer er skremmende, legger han til.

Martinsen sier ruskjøring er en av de vanligste årsakene til ulykkene der folk blir hardt skadde, eller drepte, i norsk trafikk.

– Dermed er det å ha fokus på ruskontroller veldig viktig, sier han.

Marthinsen

UP-sjefen i Nord-Norge, Geir Martinsen forteller at det er ikke store forskjeller i landet når det kommer til kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er heller ikke stor forskjell mellom bygd og by. Problemet gjelder for hele landet.

Foto: Petter Strøm / NRK

Vanskeligere å måle bruk av narkotika

I 2016 avslørte Utrykningspolitiet i Finnmark, Troms og Nordland 286 rusførere, to år senere hadde dette tallet økt til 467.

En tredjedel av dem som avsløres for å kjøre med rus i Nord-Norge, har drukket alkohol. Resten er påvirket av narkotiske stoffer.

– Det er ikke like lett å avsløre de med annen rus, for da må vi «lese» personen, se på pupiller, puls og flere ting, forteller UP-sjef Martinsen.

Nytt og bedre teknisk utstyr hjelper også på tallene. Utrykningspolitiet har fått et apparat som nå kan analysere spyttprøver på stedet for illegale stoffer.

Dette apparatet kan ikke bevise bruk av narkotiske stoffer, men det kan gi en indikasjon.

Mer bruk av syntetiske stoffer

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange rusmisbrukere det er i Norge, men det anslås at rundt 80.000 nordmenn drikker på en måte som gjør at det går ut over den daglige funksjonen deres.

Og man antar at det er mellom 8.000-12.000 sprøytenarkomane i landet.

– Vi vet at det brukes mye narkotika, og særlig blant ungdom. Trenden rundt omkring i landet er at man bruker mer og mer syntetiske stoffer, sier Ellen Katrine Hætta.

Politimesteren i Finnmark innrømmer at de ikke har hatt kapasitet til å prioritere narkotikasaker i hennes politidistrikt, men at de har god oversikt over hvordan og hvor mye som kommer inn i fylket.

– Jeg mener vi har en god oversikt, så det er bare å brette opp ermene og begynne å gjøre noe.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta

Politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta sier det er en misforståelse i samfunnet når det kommer til bruk av rus og alkohol, og det å ha førerkort. – Du må faktisk vise edruelig adferd når du ikke kjører bil.

Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Ringer på døra og tar førerkortet

Noe politiet i Finnmark allerede har gjort, er å ringe på døra til personer politiet vet sliter med rus. Da drar de hjem til dem, og tar førerkortet.

– Mange tror at bruk av narkotika jevnlig betyr at du kan ha førerkort, men politiet kan ta førerkort fra de personene som ikke viser edruelig adferd. Det er et uttrykkelig krav i veitrafikkloven, forklarer Hætta.

– Dette er en misforståelse i samfunnet. Det holder ikke at du er edru den gangen du kjører, men du må faktisk vise edruelig adferd også når du ikke kjører bil.

Også UP-sjefen i Nordland, Troms og Finnmark mener det er viktig å forhindre at personer med rusproblemer setter seg bak rattet.

– Du skal jo være skikket til å ha førerkort, og da er rus en av de faktorene som spiller inn i så måte, sier Martinsen.

– Dette er helt galt

I Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), er man derimot sterkt uenig i hvordan politiet praktiserer beslag av førerkort til personer som sliter med rus.

Daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Jon Storaas

Daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Jon Storaas mener det er feil å ta førerkortet fra personer med rusproblemer, uten at de blir tatt for å kjøre i påvirket tilstand.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

– Jeg mener det er helt galt å dømme folk til å miste sertifikatet uten at de har brutt noen lov, sier daglig leder, Jon Storaas.

Han forteller at det er mange som ringer dem og er fortvilet over at de mister sertifikatet, særlig hvis de prøver å komme seg ut av avhengingheten, og søker behandling.

– Folk med rusproblemer må behandles som vanlig folk, kjører du i fylla så mister du lappen, uansett situasjon du er i, sier Storaas.