Hopp til innhold

Økonomien kritisk i Helse Nord: – Det er Follobanar vi snakkar om

Den økonomiske situasjonen i Helse Nord er svært utfordrande, og leiinga er bekymra.

UNN

Det er sett i gang budsjettkutt på alle sjukehusa i Nord-Noreg, også på UNN i Tromsø.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi har akkurat gått gjennom resultata for den første månaden i 2024. Alle tal peikar feil veg.

Det seier Marit Lind, administrerande direktør i Helse Nord.

Marit Lind, Helse Nord

Marit Lind, administrerande direktør i Helse Nord.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Onsdag var det styremøte i Helse Nord. Der blei ein ny sjukehusplan vedteken.

Der kom det også fram at stadig fleire utskrivingsklare pasientar ved Universitetssjukehuset i Tromsø blir liggande på sjukehuset.

Kvar dag ligg det i gjennomsnitt 44 ferdigbehandla pasientar ved sjukehuset, som kommunane ikkje klarer å ta imot.

Også innanfor psykisk helse og rus, på akuttpostane og sikkerheitspostane i Bodø og Tromsø, har det vore overfylt, ifølgje Lind.

Tysdag kom tala på pasientar som ligg på sikkerheitsposten i Bodø: 26 pasientar på 15 sengeplassar.

– Det er ikkje bra for pasientane sjølv, og det er ikkje bra for bemanninga, seier den administrerande direktøren.

– Må organiserast på ein annan måte

Det er sett i gang budsjettkutt på alle sjukehusa i Nord-Noreg.

Men tala for januar viser at det er langt igjen før dei klarer å kutte ein milliard kroner.

Gunnhild Berglen, brukarrepresentant i styret til Helse Nord, seier at ho ikkje trur at alvoret har sett seg.

– Når ein ser på framskrivinga av underskota, så er det Follobanar vi snakkar om. Det er ikkje berekraftig i lengda og vi skjønner at vi må organisere oss på ein annan måte, seier Berglen.

Gunnhild Berglen, brukerrepresentant, styret Helse Nord

Gunnhild Berglen, brukarrepresentant i styret til Helse Nord.

Foto: Pål Hansen / NRK

Det er akutt mangel på røntgenlegar på alle sjukehusa i nord, og tenesta står i fare for å kollapse.

– Nordlandssykehuset og UNN slit med å klare å dekke nødvendig vaktkapasitet for å kunne gjere undersøkingar, vurdere bilde og gi diagnostikk, slik vi er pliktig til å gjere, seier Lind.

Les også Leder i legeforening: – Frykter at tilliten til Finnmarkssykehuset svekkes

Paul Olav Røsbø er leder i Finnmark legeforening og frykter det at luftambulansen legges ut på anbud og stadig endres rammer befolkningen.

– Akutt mangel på personell

Åshild Østlyngen, fylkesleiar i sjukepleiarforbundet i Troms og Finnmark, beskriv situasjonen i Helse Nord som ei alvorleg krise.

– At det blir varsla om kollaps i psykiatritenesta og røntgentilbod, det er noko vi tenkar kan spreie seg til somatisk og andre tilbod i Helse Nord også etter kvart.

– Det har vore ein stor mangel på fagfolk over tid og no har han blitt akutt, seier Østlyngen.

Åshild Østlyngen, fylkesleder i sykepleierforbundet i Troms og Finnmark

Åshild Østlyngen, fylkesleiar i sjukepleiarforbundet i Troms og Finnmark.

Foto: NRK

I den nye sjukehusplanen som er vedteken legg Helse Nord opp til at sjukehusa sjølv må foreslå kor dei kan kutte.

Det trur Østlyngen er lurt.

– Det blir allereie gjort ein jobb med oppgåvedeling, for å sjå korleis ein kan løyse oppgåvene med å utnytte fagkompetansen på best mogleg måte.

Les også Helse Nord sier de må kutte på grunn av mangel på fagfolk – men vet ikke hvor mange det er snakk om

Marit Lind, direktør for Helse Nord, sitter i en rosa poncho ved et bord.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark