Hopp til innhold

Enda en flyplass i Nordland får milliarder: – Dette hadde nok få trodd var mulig

Det er ikke blitt bygd en ny flyplass i Norge på flere tiår, men i løpet av få dager har regjeringen bevilget milliarder til to nye storflyplasser i samme fylke.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

Det er stor jubel på Mo i dag, etter at flyplass på Mo prioriteres i NTP.

Illustrasjon: Polarsirkelen lufthavnutvikling

I dag sprettes champagnekorkene i Rana. Regjeringen bevilger 1,8 milliarder kroner til ny storflyplass. Prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste 2,4 milliarder.

I tillegg til pengene fra regjeringen er det lagt opp til et lokalt bidrag på til sammen 600 millioner kroner.

Bård Ludvig Thorheim, kommende stortingsrepresentant for Høyre i Nordland

Bård Ludvig Thorheim.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

For bare to dager siden ble det lagt 3,1 milliarder til flyplassprosjektet i Bodø.

– Dette hadde nok få trodd var mulig, å prioritere to flyplasser i samme fylke. Dette er en virkelig sterk prioritering av Nordland og Nord-Norge fra regjeringens side, sier Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat for Nordland Høyre.

Han sier bakgrunnen for bevilgningen er at regjeringen ser er stort vekstpotensiale på Helgeland og i Nordland.

– Med industriutvikling og sjømatnæringen. Dette er eksportnæringer som tjener hele Norge vel, så dette er noe alle bør være glad for, også i et nasjonalt perspektiv.

– Dette er en strategisk satsing på Nord-Norge, hvor vi har de største mulighetene for fremtidens jobber og fremtidens verdiskapning. Vi vil snu til en positiv befolkningsutvikling.

Frarådet å bygge flyplassen

At en fersk økonomisk analyse frarådet å bygge flyplassen i Rana, men det bryr ikke regjeringen seg om.

– Allerede i nordområdemeldingen kom det et tydelig frempek. Det var første gang regjeringen i et dokument til Stortinget fastslo at infrastrukturprosjekter i Nord-Norge ikke kun skal vurderes ut fra en snever samfunnsøkonomisk analyse.

Storflyplassen i Rana har vært et betent tema og ikke alle har ønsket den velkommen. Men regjeringen mener en storflyplass i Rana vil være positivt.

– Det er sikkerhetspolitisk viktig at det bor folk i nord, men det er også viktig å utnytte de store naturressursene.

NRK forklarer

Historien bak ny flyplass i Rana

Diskusjonen om en felles storflyplass for Helgeland strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. I dag er det flyplass ved de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen.

Først var det snakk om en felles storflyplass i Drevjadalen i Vefsn, som geografisk ligger mer eller mindre midt imellom de tre tettstedene.

Men Avinor skrinla prosjektet da den værmessige tilgjengeligheten og topografien ikke egnet seg for en storflyplass i området.

Dermed ble prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Hauan, åtte kilometer nordøst fra Mo i Rana, stående igjen blant alternativene.

I mars 2021 ble det klart at prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste minst 2,8 milliarder. Regjeringen går inn med 2,2 milliarder, mens Rana kommune (450 millioner) og privat næringsliv (150 millioner) skal bidra med 600 millioner kroner.

Les vår dekning av saken her

De siste dagene har regjeringen åpnet pengene sekken og drysset milliarder over Nord-Norge.

  • E6 i Sørfold - 9,6 milliarder
  • Ny flyplass i Bodø - 3,1 milliarder
  • E10 i Hålogaland - 5 milliarder
  • E6 i Nord-Troms - 3,9 milliarder
  • Ny flyplass i Rana - 1,8 milliarder.

– I et nasjonalt perspektiv ser regjeringen hvor viktig Nord-Norge er, og nå har vi gått fra fine ord og lovnader, til at det leveres med enorme summer. Jeg tror dette blir tidenes beste Nasjonale transportplan for Nord-Norge, sier Thorheim.