Enda en flyplass i Nordland får milliarder: – Dette hadde nok få trodd var mulig

Det er ikke blitt bygd en ny flyplass i Norge på flere tiår, men i løpet av få dager har regjeringen bevilget milliarder til to nye storflyplasser i samme fylke.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

Det er stor jubel på Mo i dag, etter at flyplass på Mo prioriteres i NTP.

Illustrasjon: Polarsirkelen lufthavnutvikling

I dag sprettes champagnekorkene i Rana. Regjeringen bevilger 1,8 milliarder kroner til ny storflyplass. Prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste 2,4 milliarder.

I tillegg til pengene fra regjeringen er det lagt opp til et lokalt bidrag på til sammen 600 millioner kroner.

Bård Ludvig Thorheim, kommende stortingsrepresentant for Høyre i Nordland

Bård Ludvig Thorheim.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

For bare to dager siden ble det lagt 3,1 milliarder til flyplassprosjektet i Bodø.

– Dette hadde nok få trodd var mulig, å prioritere to flyplasser i samme fylke. Dette er en virkelig sterk prioritering av Nordland og Nord-Norge fra regjeringens side, sier Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat for Nordland Høyre.

Han sier bakgrunnen for bevilgningen er at regjeringen ser er stort vekstpotensiale på Helgeland og i Nordland.

– Med industriutvikling og sjømatnæringen. Dette er eksportnæringer som tjener hele Norge vel, så dette er noe alle bør være glad for, også i et nasjonalt perspektiv.

– Dette er en strategisk satsing på Nord-Norge, hvor vi har de største mulighetene for fremtidens jobber og fremtidens verdiskapning. Vi vil snu til en positiv befolkningsutvikling.

Frarådet å bygge flyplassen

At en fersk økonomisk analyse frarådet å bygge flyplassen i Rana, men det bryr ikke regjeringen seg om.

– Allerede i nordområdemeldingen kom det et tydelig frempek. Det var første gang regjeringen i et dokument til Stortinget fastslo at infrastrukturprosjekter i Nord-Norge ikke kun skal vurderes ut fra en snever samfunnsøkonomisk analyse.

Storflyplassen i Rana har vært et betent tema og ikke alle har ønsket den velkommen. Men regjeringen mener en storflyplass i Rana vil være positivt.

– Det er sikkerhetspolitisk viktig at det bor folk i nord, men det er også viktig å utnytte de store naturressursene.

NRK forklarer

Historien bak ny flyplass i Rana

Diskusjonen om en felles storflyplass for Helgeland strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. I dag er det flyplass ved de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen.

Først var det snakk om en felles storflyplass i Drevjadalen i Vefsn, som geografisk ligger mer eller mindre midt imellom de tre tettstedene.

Men Avinor skrinla prosjektet da den værmessige tilgjengeligheten og topografien ikke egnet seg for en storflyplass i området.

Dermed ble prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Hauan, åtte kilometer nordøst fra Mo i Rana, stående igjen blant alternativene.

I mars 2021 er det klart at prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen kosten 2,4 milliarder.

Les vår dekning av saken her

De siste dagene har regjeringen åpnet pengene sekken og drysset milliarder over Nord-Norge.

  • E6 i Sørfold - 9,6 milliarder
  • Ny flyplass i Bodø - 3,1 milliarder
  • E10 i Hålogaland - 5 milliarder
  • E6 i Nord-Troms - 3,9 milliarder
  • Ny flyplass i Rana - 1,8 milliarder.

– I et nasjonalt perspektiv ser regjeringen hvor viktig Nord-Norge er, og nå har vi gått fra fine ord og lovnader, til at det leveres med enorme summer. Jeg tror dette blir tidenes beste Nasjonale transportplan for Nord-Norge, sier Thorheim.