Hopp til innhold

Går inn for å bevilge over 3 milliarder for å flytte rullebanen i Bodø 900 meter

Flyplassprosjektet i Bodø til flere milliarder har fått ny luft under vingene i kveld.

Ny by ny flyplass

Å flytte rullebanen og flyplassen i Bodø vil koste mye penger. Den gamle tomta skal brukes til å etablere en ny, miljøvennlig bydel.

Grafikk: Team Bodø

Regjeringen garanterer langt på vei for at det blir ny flyplass i Bodø. Prosjektet blir kalt «Ny by – ny flyplass».

Over 5 milliarder kroner. Det er prisen det er antatt vil koste å flytte Bodø lufthavn 900 meter fra dagens beliggenhet på Hernes.

– I NTP legger regjeringa inn 2,5 milliarder til ny lufthavn i Bodø, sier statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet til NRK.

– I tillegg legges det inn 350 millioner for flytting av redningshelikopterbasen. Og så legges det inn 274 millioner til ny vei til den nye flyplassen

Til sammen over 3,1 milliarder.

– Det legges inn i første periode av NTP, sier Noresjø, som mener dette viser at regjeringen leverer på lovnadene.

– Gledelig

Flyplass-prosjektet, som skal resultere i både en ny flyplass og en helt ny, grønn bydel, vil koste 5,7 milliarder kroner.

Det kan gjøre det til den dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge noensinne.

Finansieringen skal etter planen være tredelt mellom staten, Avinor og Bodø kommune.

Noresjø er glad for at det er hennes regjering som nå bevilger midlene, så sant dette blir godkjent på Stortinget.

Ordfører Ida Pinnerød kommenterer kveldens nyhet slik:

– Dette er svært gledelig for utviklingen av Bodø og Nordland. Det er et prosjekt det har vært jobbet intens med over flere år.

– Det er et tverrpolitisk arbeid der alle politisk partier har bidratt positivt. Jeg er også svært glad for at det bevilges penger til adkomstvei til flyplassen og penger til flyttingen av redningshelikopterbasen.

Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya.

Et storstilt flytteprosjekt av dagens rullebane skal frigjøre et areal til en ny grønn og miljøvennlig bydel.

Ida Pinnerød

Ida Pinnerød, ordfører i Bodø.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I 2017 fikk Avinor i oppdrag fra SD å fortsette arbeidet med planlegging av flyttingen av Bodø lufthavn.

Oppdraget var å utrede ulike alternativer å bygge flyplassen på.

I fjor sommer ga Avinor sin endelige anbefaling til Samferdselsdepartementet (SD): Gjennomfør prosjektet «Ny by – ny flyplass».

Prosjektet har også møtt kritikk. Blant annet har et konsulentselskap dømt prosjektet nord og ned.

Blant annet ble det slått fast at ingen av de ulike alternativene for flytting av Bodø lufthavn vil være i nærheten av å være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Konsulentselskapet var også skeptisk til den positive befolkningsutviklingen som Bodø kommune og andre legger til grunn, og mener det ikke er behov for ny bydel før om minst 30 år. Les mer om saken her: