Hopp til innhold

11 ordførere sier nei til storflyplass i egen region: – Hareide trenger en virkelighetsorientering

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier han har lyttet til regionen og sier Helgeland trenger en ny flyplass, og at denne skal ligge på Mo. Nå gir 11 ordførere i regionen klart uttrykk for at de ikke vil ha flyplassen i det hele tatt.

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide sier at han opplever et sterkt lokalt og regionalt engasjement for å få en ny storflyplass i Mo i Rana.

Foto: Cicilie Andersen / NRK

– På Helgeland trengs det nettopp en ny lufthavn, og vi sier tydelig at vi lytter til regionen. Vi ønsker å ha denne ved Mo, og det skal vi gjennomføre.

Det sa Knut Arild Hareide til NRK i april.

Med det tok han sats inn i en diskusjon som har pågått i årevis.

Den planlagte storflyplassen på Hauan i Rana, har igjen blitt aktualisert etter at Avinor i mars fikk i oppdrag å overta prosjektet.

Enda mer aktuelt ble det da Rana kommune i går «knuste sparegrisen» og gjorde det kjent at de legger 150 nye millioner kroner på bordet for å få fart på sakene.

Tilhengerne, som har NHO i ryggen, mener byggingen av storflyplassen vil være et ypperlig prosjekt for staten for å få de økonomiske hjulene i gang igjen under koronakrisen. De vil ha byggestart allerede i høst, selv om Avinor tidligere har sagt at de vil bruke ett år på å gå gjennom planene for Polarsirkelen lufthavn på nytt.

Men på Helgeland er det på ingen måte noen unison enighet om at denne flyplassen er en god ide. Det finnes er innbitt motstand sør i regionen.

Har sendt brev til Hareide

Nå har 11 ordførere sendt et brev til Hareide og samferdselsdepartementet. Budskapet er klart:

«Som ordførere for et flertall av befolkningen og kommunene på Helgeland ønsker vi å gi klart uttrykk for at vi ikke trenger en stor lufthavn i Mo i Rana. Storflyplass-prosjektet i Rana, helt i den nordlige del av Helgeland, har vært og er meget omstridt».

Motstanden er ikke ukjent. Men de 11 ordførerne føler et behov for å minne statsråden på at Rana ikke snakker for hele Helgeland når de frir til staten om penger til prosjektet.

– Den regionen Hareide virker å ha lyttet til består av seks kommuner på Nord-Helgeland, mens de 11 kommunene lenger sør hele tiden har talt denne flyplassen imot, sier Peter Talseth.

Han er leder av Helgeland regionråd og ordførere i Alstahaug for Senterpartiet.

– Det tyder på at han er en fersk samferdselsminister, hvis han har inntrykk av at hele Helgeland vil ha en storflyplass i Rana. Jeg tenker at han trenger en virkelighetsorientering rundt dette.

Denne flyplassen vil kunne gjøre at man får direkteflyvninger fra helgelandsregionen til Oslo, og kanskje også utenlandsflyvninger. Det vil være et gode for denne regionen.

Knut Arild Hareide om storflyplass i Rana

Talseth understreker at, så vidt han vet, så har Hareide aldri spurt kommunene sør i regionen om hva de tenker omkring flyplassen.

I en tidligere versjon av denne artikkelen fremkom det at alle 12 ordførerne i Helgeland regionråd sto bak brevet og uttalelsene fra Talseth. Træna-ordfører Jan Helge Andersen understreker imidlertid at Træna kommune støtter Avinors forslag til flyplass-struktur og størrelse på flyplassen på Helgeland, og at det er viktig at man kommer i gang med bygging av ny lufthavn på Hauan ved Mo i Rana så snart som overhodet mulig.

– Selv om kommunen er medlem i regionrådet så kan jeg ikke være med på et slikt opprop, sier Andersen, som ikke var kjent med brevet før det ble offentlig kjent.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye flyplassen skal erstatte flyplassen på Røssvoll. Regjeringen har vedtatt å bevilge 1,47 milliarder kroner til prosjektet gjennom Nasjonal Transportplan, penger som først kommer tidligst 2024.

Illustrasjon: Polarsirkelen lufthavnutvikling

Hareide: – Et sterkt lokalt og regionalt engasjement

Knut Arild Hareide sier at han opplever et sterkt lokalt og regionalt engasjement for å få en ny storflyplass i Mo i Rana.

– Nordland fylkesting har pekt på denne løsningen og Stortinget har i inneværende Nasjonale transportplan slått fast at den nye flyplassen skal legges til Mo i Rana. Dette følger regjeringen nå opp og vil gi Avinor i oppdrag å bygge denne, sier han.

Hareide understreker også at han over mange år har fulgt debatten på Helgeland og at han er opptatt av å lytte til alle innspill.

– Samtidig har Stortinget vedtatt at flyplassen skal bygges i Mo i Rana og det er det jeg nå følger opp.

Frykter flyplasser legges ned

For Rana vil flyplassen på Hauan naturlig nok være kjærkommen. Dagens kortbaneflyplass i kommunen trenger sårt en oppgradering. Og en ny storflyplass vil samtidig gi et mye bedre flytilbud enn hva ranværingene har i dag.

Peter Talseth, ordfører Alstahaug

Ordfører Peter Talseth (Sp) i Alstahaug.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det anerkjenner også Talseth. Men han frykter konsekvensen det vil ha for flyplassene i Vefsn og Alstahaug.

– Flere konsulentbyråer som har sett på dette sier helt klart at det ikke er passasjergrunnlag for noen storflyplass i Rana uten at det går utover de øvrige flyplassene i regionen, sier Talseth og viser til at også Avinor tidligere har sagt at for å bygge ut i Rana, så må flyplassen i Vefsn legges ned.

Ordføreren i Alstahaug sier Rana kommune nå prøver å selge inn flyplassen som et Helgelands-prosjekt, noe det ikke er.

– Man ser at ranamiljøet prøver å etablere det som en sannhet at det er enighet i regionen, og de prøver å få korona-penger for å forsere igangsetting av prosjektet.

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), sier reaksjonen fra Talseth er som forventet.

Tirsdag vedtok formannskapet i Rana å bevilge opp mot 450 millioner kroner til flyplassen. Forutsetningen er at staten øker sitt bidrag med 150 millioner kroner og at byggekontrakten med Peab og Hæhre med anleggsstart høsten 2020 blir benyttet.

Selv om 11 ordførere på Helgeland ikke vil ha storflyplassen, er Waage ikke i tvil om at den vil gagne hele regionen.

– Dette vil gi ringvirkninger ikke bare i Rana, men for hele Helgeland.