Opphever arbeidsstansen på Nesna: – Dette var ikke et PR-stunt

Jurister mente det var ulovlig, men verneombud Gary Hoffman på Nesna står på sitt, selv om han nå opphever arbeidsstansen ved studiestedet: – Det kan skje alt mulig i en situasjon hvor vi har masse depresjon og psykiske belastninger.

Gary Hoffman, verneombud på campus Nesna

Onsdag beordret verneombud Gary Hoffman ved Nord universitet på Nesna stans av arbeidet for å verne om de ansattes psykiske helse.

Foto: Tonje Vondstad

Onsdag stanset verneombud Gary Hoffman alt arbeid på universitetscampus i Nesna.

Bakgrunnen var det han mente var fare for de ansattes psykiske helse som en følge av forslaget om å legge ned studiestedet.

I dag skriver Khrono at Hoffman, etter møtet med ledelsen torsdag, velger å oppheve arbeidsstansen fra og med mandag.

Hoffmann og ledelsen har blitt enige om en rekke tiltak. Hvis disse er på plass på mandag gjenåpnes studiestedet.

Et av tiltakene er at det kommer på plass en bedriftshelsetjeneste som skal følge opp de ansatte. Det forventes også at Arbeidstilsynet skal følge med på tiltakene.

– Ulovlig arbeidsstans

I etterkant av arbeidsstansen har både NRK og Khrono snakket med jurister som mener stengingen av campusen var ulovlig.

Arbeidsrettsadvokat Benedicte Hille sa følgende til NRK:

– Det er svært tvilsomt om psykiske påkjenninger i en slik situasjon medfører stansingsrett for verneombudet.

Nord universitet, Nesna

Nord universitets campus i Nesna er foreslått nedlagt av universitetet.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Ikke et PR-stunt

Men verneombud Hoffman mener han er misforstått og at juristene ikke har hatt det fulle bildet av situasjonen på Nesna.

– Jeg er helt uenig med juristene. Jeg stoppet ikke arbeidet bare fordi folk gråt i gangene. Det er bare tull. Situasjonen var svært alvorlig. Dette var ikke et PR-stunt.

– Jeg har sett på «psykiske tegn» på «stress» på Arbeidstilsynets nettsider. Der nevnes det en hel rekke symptomer som alle ansatte her har tegn på.

– Var det fare for liv og helse på Nesna?

– Snakk med ekspertene om hva alvorlig stress kan gjøre med en kropp! Det kan bryte ned kroppen, det er fare hjerteinfarkt, folk kan bli alvorlig klinisk deprimert og det kan føre til selvmord. Det kan skje alt mulig i en situasjon hvor vi har masse depresjon og psykiske belastninger, svarer Hoffman.

Han legger til at dette er en situasjon som har vart lenge.

– Dette har bygd seg opp siden fusjoneringen i 2016, og vi har vært truet med nedleggelse i hvert fall de siste 12 årene.

Nord universitet sendte fredag en anmodning til Arbeidstilsynet om bistand for å få opphevet driftsstansen ved studiested Nesna.

– Ikke hensiktmessig

Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet sier at de mener det er uklart om hvorvidt arbeidsstansen er opphevet eller ikke.

– Basert på argumentasjonen som fremsettes i etterkant av stengingen, er det uklart for Nord universitet hvorvidt stansen er opphevet eller ikke. Inntil videre anser derfor universitetet vedtaket fra verneombudene som opprettholdt, sier hun i en pressemelding.

Hun forteller at Nord universitet ønsker en snarlig vurdering fra Arbeidstilsynet av grunnlaget for stengingen.

– Vi mener at det ikke er grunnlag for å stanse driften ved studiestedet. Vi har stor respekt for spilleregelen i arbeidslivet, og for lovverket som regulerer dette. Fredag ettermiddag sendte vi en anmodning om til Arbeidstilsynet, der vi ber om bistand til å få opphevet driftsstansen ved studiested Nesna, sier Solheim Hansen.

Hun mener stansen har vanskeliggjort arbeidet med å følge opp de ansatte.

– Som en følge av pågående omstillingsarbeid er våre ansatte på Nesna i en krevende situasjon. Vi erfarer at de ansatte opplever situasjonen på ulike måter og har ulike behov. Som arbeidsgiver søker vi så godt som mulig å ivareta alle.