Oppdrettsavgift kan redde kommune fra Robek-lista

En millionavgift fra lakseoppdrett kan bidra til å berge økonomien i Fauske kommune.

Oppdrettslaks

Wenberg Fiskeoppdrett i Fauske og Edelfarm i Saltdal har økt produksjonen. Dermed blir det mer penger i kommunekassene.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Tidligere i høst det ble kjent at Salten-kommunen havnet på den såkalte Robek-lista. Det innebærer at myndighetene kontrollerer lån og langsiktige leieavtaler.

Nå kan en millionavgift fra lakseoppdrett bidra til at kommunen kommer nærmere målet om å slippe ut av listen.

Økt produksjon og inntekter

Bakgrunnen for dette er at oppdretterne i Skjerstadfjorden har fått øke produksjonsvolumet med fem prosent. Det gjelder selskapene Wenberg Fiskeoppdrett i Fauske og Edelfarm i Saltdal.

– Økningen i produksjonen gir 150-200 tonn mer laks fordelt på to bedrifter som med dagens pris fører til en inntektsøkning på åtte millioner kroner, sier daglig leder Geir Wenberg i Salten Aqua, i ei pressemelding.

To av de åtte millionene vil gå tilbake til kommunene i form av avgifter. Dermed er det brått en million kroner mer i både Fauske og Saltdals kommunekasse.

– Har stor betydning

Jørn Stene

– Millionen får veldig stor betydning, sier ordfører i Fauske kommune Jørn Stene.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Denne millionen kan bidra til at vi får et regnskap i balanse for 2015. Det har vi ei målsetting om å få til, men den siste prognosen viste at vi har et merforbruk på ca. 6,5 millioner som må tas inn i løpet av årets siste tre måneder, sier ordfører Jørn Stene (Felleslista).

Om de får det til vil vi ikke få svar på før på vårparten.

– Men denne millionen kom uventet og den har veldig stor betydning. Hvis vi skulle spart den inn på drift kunne det fått store konsekvenser.

Saltdal kommune er også på Robek-lista, og for ordfører Rune Berg (Sp) er oppdrettsavgiften gledelige nyheter.

– Det er veldig positivt. En million berger oss ikke, men det hjelper godt på.

De eneste som har benyttet seg av ordningen

Det var i fjor sommer at regjeringen gikk inn for økt vekst i oppdrettsnæringen. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) presenterte da ordningen som sa at de som drev mer miljøvennlig kunne øke produksjonen av oppdrettslaks med fem prosent.

På landsbasis er det ca 1000 laksekonsesjoner. Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm er de eneste som har tatt i bruk muligheten til å øke produksjonen, slik det ble lagt opp til.

Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm har fire konsesjoner. Oppdretterne betaler en million per konsesjon til Fiskeridirektoratet. Halvparten kommer i retur når det meldes at produksjonsøkningen er tatt i bruk. Det er disse returpengene som kommer vertskommunene til gode, skriver Salten Aqua i en pressemelding.