Hopp til innhold

Ny forskning avviser Airbnb-påstand

Privat utleie gjennom Airbnb har blitt stemplet som en trussel mot tradisjonelle overnattingssteder som hoteller og campingplasser. Men fordelene for reiselivet totalt sett er større enn ulempene, mener forskere bak en ny rapport.

Catos fiskevær i vinterlys

POPULÆRT: Cato Jacobsen pusset opp det gamle fiskeværet nederst til venstre i bildet, som nå har blitt svært populært på Airbnb.

Foto: Privat

– Jeg er ikke i tvil om at Airbnb-utleie har en positiv effekt, sier Cato Jacobsen.

Selv om han bor i Asker, driver han utleie på Airbnb i hjembygda Bø i Vesterålen. Jacobsen har to hus, og bygger for tiden et tredje. For ikke bare kan han og kona tjene på slik utleie.

Jacobsen mener også at den lille bygda tjener på Airbnb-turister.

– De fleste som leier hos oss skal også leie båt. Da henviser jeg dem videre, og båtutleierne tjener penger. Så tjener butikkene i Bø på at turistene handler der, og guidene som tilbyr turer og restaurantene tjener penger. Jeg har virkelig trua på det, sier han.

Men Airbnb er en omstridt utleieform.

Cato Jacobsen

FLERE OG FLERE: – I Bø er det underskudd på overnattingssteder av en hvis standard. Får vi flere overnattingssteder folk vil benytte seg av, får Bø mer god reklame, og så kommer det flere turister, sier Cato Jacobsen.

Foto: Privat

I starten trengte du ikke betale skatt på utleie i mindre enn 30 dager. Da Airbnb-utleie skøyt fart, valgte skatteetaten å stramme inn på reglene.

Merete Habberstad i NHO Reiseliv er blant dem som har kalt tjenesten en klar trussel mot hotellene. Likevel fortsetter veksten.

– Selv nå i koronatiden har utleiet ikke stoppet, sier Cato Jacobsen.

Den eneste forskjellen for han er at de utenlandske turistene er byttet ut med nordmenn.

Og nå tar samfunnsforskere utskjelte Airbnb til forsvar.

Positivt for hotellene

Forskere fra Nordlandsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet og University of Wisconsin-La Crosse har gått sammen for å se på effekten Airbnb har på øvrige overnattingstjenester utenfor de aller største norske byene.

– Airbnb har snarere positiv effekt for hoteller enn negative, sier Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning.

– Vi kan ikke sammenligne det som skjer midt i Oslo med det som skjer i for eksempel Nord-Norge. Selv nabokommuner kan ha helt forskjellige premisser for Airbnb, sier han.

Men forskningen deres tyder likevel på at det ikke er direkte konkurranse om kunder mellom hoteller og de som leier ut gjennom Airbnb.

– De tiltrekker seg to forskjellige typer kunder, sier Vinogradov.

Kan gi turistløft i distriktene

I Flakstad i Lofoten blir om lag hver tiende bolig leid ut gjennom Airbnb. Dermed blir det vanskeligere for langsiktige leietakere å finne bolig, eller for bedrifter å finne overnatting til sesongarbeidere.

Men over tid utfyller Airbnb og tradisjonelle overnattingstjenester hverandre.

– På kort sikt vil det kanskje være perioder hvor turister velger Airbnb foran hoteller. Men på lang sikt er effekten positiv. Det kommer flere typer turister, det blir mer oppmerksomhet rundt destinasjonen, og når flere får kunnskap om stedet vil også flere kunne velge å komme, sier Vinogradov.

Cato Jacobsen i Bø mener også at mange som kommer til Bø aldri ville tatt turen dit, hvis det ikke hadde vært for Airbnb.

– En kineser kommer ikke til Bø fordi han skal til Bø. Han kommer fordi han ser et fint hus på Airbnb, sier Jacobsen.

Han merker særlig at unge folk velger reisemål ut fra bilder de ser, eller tips de får fra andre.

– Vi har for eksempel hatt noen influensere på besøk. De sprer det glade budskap om Bø i sine kanaler, og vi ser hvilken en effekt de har på yngre folk, sier han.

Blant annet merket Jacobsen masse pågang etter at den ukrainske turbloggeren Yana Granda, med sine drøye 21.000 følgere var innom for ett år siden.

Men selv om både Cato Jacobsen og forskerne bak den ferske rapporten mener Airbnb kan ha en positiv effekt for både samfunnet og profesjonelle overnattingsbedrifter, mener Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning at reguleringer er nødvendig.

Anbefaler lokal regulering

Stortinget strammet i 2019 inn reglene for utleie gjennom endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Blant annet ble det innført tak på hvor mye en bolig kunne leies ut, begrenset til 30 dager sammenhengende og 90 dager totalt i året.

Vinogradov mener det er viktig å skille mellom konsekvensene av Airbnb for reiselivsnæringen og samfunnet for øvrig. Han mener regulering er viktig for å hindre spekulasjon i boligmarkedet og økte priser, men kommer samtidig med en advarsel.

– Det viktigste er at vi har behov for veldig lokalt tilpasset regulering og løsninger. Hvis noen i Oslo fatter et vedtak om regulering av Airbnb for hele landet, så er det ikke garantert at det passer optimalt her i Nord-Norge.

Han oppfordrer reiselivet til å gå i dialog med utleiere av Airbnb. Et forsøk på å motarbeide delingsøkonomi og privat korttidsutleie kan slå tilbake på steder som fortsatt ønsker vekst innen reiseliv, tror forskeren.

– Da risikerer stedet å bli mindre attraktive for unge reisende og nye generasjoner av turister. Stedet kan gi inntrykk av å være gammeldags og uinteressant.

– Hva ønsker du at reiselivsnæringen og myndigheter skal lære av rapporten?

– For det første at deling er kommet for å bli, og at det kanskje finnes måter å etablere dialog med Airbnb og individuelle tilbydere på for å inkludere dem mer i fellesskapet. Det kan være positivt for alle sider.