Hopp til innhold

Airbnb er blitt en milliardindustri i Norge – nå strammer skattemyndighetene grepet

Inntekter fra Airbnb skal nå rapporteres automatisk til skattemyndighetene.

Reine i Lofoten

Reine i Lofoten er et populært turistområde, spesielt om sommeren. Lofoten var en av de stedene i Norge som opplevde en vekst på antallet overnattingssteder til Airbnb, med 42 prosent i 2018.

Foto: Ben Wicks / Unsplash

Airbnb har eksplodert i Norge. Nye tall viser at folk bruker tjenesten som aldri før.

Ifølge analysebyrået Capia har over 4,8 millioner romdøgn blitt solgt gjennom Airbnb i Norge hittil i år. Det er en økning på 24,7 prosent fra samme periode i fjor.

Les hele rapporten til Capia her.

Men ikke alle er like fornøyde. Merete Habberstad i NHO Reiseliv ser på tjenesten som en klar trussel mot hotellene. Hun mener de ikke konkurrerer på like vilkår.

– Dette viser at Airbnb er blitt en reell trussel for det etablerte hotellmarkedet. De som skaper tusenvis av registrerte arbeidsplasser og bidrar med skatteinntekter, overskygges snart av en næring uten rapporteringsplikt.

Strengere regler

NHO Reiseliv har i lang tid jobbet for å få strengere regler for utleierne. Blant annet automatisk innrapportering av inntekt.

– Vi har siden 2016 hatt dialog med Skatteetaten for å innføre rapporteringsplikt for delingsøkonomiaktører. Jeg er glad for at vi nå har fått gjennomslag og at dette innføres fra nyttår, sier Habberstad.

Merete Habberstad

Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv

Foto: Per Sollerman / NHO Reiseliv

Avdelingsdirektør for innhenting i Skatteetaten, Elisabeth Fischer, bekrefter regelendringene fra nyttår.

Hun har derimot ikke inntrykk av at reglene ikke er blitt fulgt. Fischer sier at det viktigste er at folk gjøres klar over reglene.

– Vi jobber for at utleierne skal få god informasjon og støtte. Da blir de best mulig rustet til å rapportere korrekt og innen fristen, som er første gang i begynnelsen av 2021.

Senja, Troms

Senja i Troms er også en av de mer populære Airbnb-plassene i Norge.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Bedre enn cruiseturisme

Det er ikke lenge siden det å være utleier på Airbnb var mye mer lukrativt enn det er i dag. Først i 2018 innførte regjeringen den såkalte «Airbnb-skatten».

Selskapet sier selv via kommunikasjonsrådgiver Bernard D'heyger, at de jobber med flere stater for å forenkle skatteprosessen for korttidsutleie.

Samtidig understreker han at de mener Airbnb-utleiere bidrar mer til lokalsamfunnet enn hotellkjeder og cruiseturisme.

– De sprer goder fra turisme til flere familier, lokale bedrifter og samfunn i hele Norge. Utleiere vil investere mye av inntektene tilbake til samfunnet og sine egne hus og familier.

Skal undersøke trenden

Analytiker for Capia, Eivind Hesvik Brækkan, sier at folk som leier ut med selskapet kan vente seg enda større inntekter hvis utviklingen fortsetter.

– Da vil totale inntekter fra utleievirksomheten vil bli over 2,64 milliarder kroner til neste år.

Nå skal de også finne mer ut om hvordan Airbnb påvirker hotellnæringen.

– Vi vet for lite om effektene av Airbnb på reiseliv og samfunn i Norge. Universitetene i Tromsø og Stavanger er i ferd med et forskningsprosjekt om dette.

Brækkan sier de ønsker å finne ut i hvor stor grad Airbnb er en konkurrent for overnattingssteder. De vil også undersøke hvordan lokalsamfunn og boligpriser påvirkes.

– Det er grunn til å tro at Airbnb har bidratt betydelig til den store veksten i nordnorsk reiseliv, sier han.