NRK Meny
Normal

Folket i Nordland sier nei takk til Troms

Bør Nordland og Troms slå seg sammen til ett fylke? Svaret fra folk i Nordland er et tydelig nei. Innbyggerne i Troms kunne ikke vært mer enig.

Møysalen sett fra Stokmarknes like etter midnatt. Broen er mellom Børøya og Stokmarknes.

TAKK SOM BYR: Folk i Nordland vil ikke slås sammen med Troms. Her nord i Nordland, nærmere bestemt broen mellom Børøya og Stokmarknes. I luftlinje ligger ikke stedet langt fra Troms, men innbyggerne i nord vil likevel beholde grensene slik de er i dag.

Foto: Frank Olsen

Det var i går at spørsmålet om en mulig sammenslåing mellom Nordland og Troms, tok en overraskende vending.

For etter uker med åpenlys krangel mellom fylkene om nettopp dette temaet, gikk fylkesrådslederen i Nordland på talerstolen på fylkestinget og ba om støtte til å skrive under en intensjonsavtale om sammenslåing med Troms.

Reaksjonene på sosiale medier har ikke latt vente på seg, og den ferske meningsmålingen InFact Norge har gjennomført på oppdrag fra NRK, viser at stemningen for en sammenslåing blant folket ikke akkurat er overveldende positiv.

Betakker seg

I Nordland svarer bare 15 prosent ja til spørsmålet om de ønsker en sammenslåing mellom Nordland og Troms. 55 prosent sier de ønsker at fylkesgrensene skal bestå som i dag.

Også i Troms er folk mildt sagt lunkne til ideen om ett felles fylke. Der svarer kun 8 prosent at de ønsker en sammenslåing mellom Nordland og Troms. 44 prosent sier de ønsker at fylkene fortsetter hver for seg.

– Jeg er ikke overrasket over dette resultatet, sier regionsforsker, Arild Gjertsen ved Nordlandsforskning.

Han mener det debattklimaet som har vært mellom fylkene den siste tiden har gjort folk skeptiske til et nærmere samarbeid.

– Det er klart det har hatt en innvirkning på folks oppfatning. I tillegg er spørsmålet om regionreform noe som ligger ganske fjernt fra folk.

Innbyggerne i Finnmark skiller seg ikke nevneverdig fra resten av nordlendingene. Bare 1 av 10 mener den beste strukturen for fremtidens Nord-Norge er om Nordland, Troms og Finnmark slår seg sammen til en storregion. Finnmark har ikke på nåværende tidspunkt ønsket å delta i noen formelle samtaler om sammenslåing, og med en så lav oppslutning blant folket spørs det om lokalpolitikerne blir særlig inspirert.

Litt mer positive i Nordland

Dette mener nordlendingene vil være den beste strukturen for de nordliste fylkene

Fylkesgrensene i Nordland, Troms og Finnmark bør bestå som i dag

55 prosent

Nordland og Troms bør slås sammen til ett fylke

15 prosent

Nordland, Troms og Finnmark bør slås sammen til ett felles fylke

9 prosent

* I tillegg svarer 14 prosent at de ikke vet, mens 6 prosent ser for seg at Troms og Finnmark kan slås sammen.

Dette mener tromsværingene er den beste strukturen for de nordligste fylkene

Fylkesgrensene i Nordland, Troms og Finnmark bør bestå som i dag

44 prosent

Nordland og Troms bør slås sammen til ett fylke

8 prosent

Nordland, Troms og Finnmark bør slås sammen til ett felles fylke

21 prosent

* I tillegg svarer 13 prosent at de ikke vet, mens 13 prosent ser for seg at Troms og Finnmark kan slås sammen.

Laster kart, vennligst vent...

Bør Nordland og Troms slås sammen til en felles region? Det vil i så fall gjøre den til landets største i areal.

Politikerne i nord er delt

Mens tilhengerne av en sammenslåing ser for seg mer politisk gjennomslagskraft på nasjonalt nivå, nå som også andre regioner vurderer å slå seg sammen, bekymrer kritikerne seg for lange avstander i nord, sentralisering av makta og hvilken by som skal få status som administrasjonssenter for den nye enheten.

Og det er ikke bare folket som er skeptiske. Også politikerne er delt. For mens alle stortingsrepresentantene fra Troms står samlet om å ønske seg ett fylke i Nord-Norge, vil de fleste i Nordland og Finnmark fortsatt vil ha tre fylker.

– I utgangspunktet er det jo positivt at folk er glad i fylket sitt. Men det vi ønsker å undersøke er om dagens struktur kan bli enda bedre og mer funksjonell gjennom en sammenslåing, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

– Er dere i utakt med folket?

– Nei. Jeg forstår folk holdning, men nå pågår det en regionreform og da er vi nødt til å utrede de mulighetene som ligger der.

Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, inviterte i går til samtaler med Troms om en mulig sammenslåing. Det står i sterk kontrast til hans tidligere uttalelser om regionreformen.

Foto: Benjamin Fredriksen
Temasending om regionreform i Nord.